DMP DM2L MPPZMot IMP MIMP MPPK Złoty Kask Srebrny Kask Brązowy Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Ildefons Czerniak
(ur.11-10-1909 zm.16-3-1976)
Kazimierz Araszewicz (ur.26-11-1955 zm.25-7-1976) - wypadek na torze w Częstochowie


Team Championship


1 Liga

                 GORZ.  CZĘS.  LESZ.  OPOLE  BYDG.   WROC.   RYBN.  TORUŃ  GDAŃ.  ZIEL.
GORZÓW WLKP      ** ** 
52-39  52-44  64-32  57-39   48-48   59-36  70-26  54-42  59-37
CZĘSTOCHOWA     
50-46  ** **  58-38  60-35  54-42   51-41   64-32  32-0   65-30  66-30
LESZNO           
40-56  47-44  ** **  71-25  60-35 55,5-39,5 44-52  60-36  69-27  63-32
OPOLE           
42-54  48-48  55-39  ** **  61-35   54-41   50-44  65-30  70-26  70-26
BYDGOSZCZ       
46-50  53-43  64-32  64-30  ** **   76-19   71-24  64-32  62-33  64-32
WROCŁAW         
59-37  45-53  48-48  61-35  64-32   ** **   47-49  63-31  65-29  66-30
RYBNIK           
36-60  50-45  46-50  46-50  59-36   63-33   ** **  53-43  51-44  52-42
TORUŃ           
48-47  35-60  65-31  51-43  50-45   51-45   51-41  ** **  48-47  68-28
GDAŃSK           
36-60  51-45  71-25  58-38  69-27   47-49   57-38  51-45  ** **  69-26
ZIELONA GÓRA     
45-51  46-49  53-43  54-40  61-34   51-45   62-32  52-44  58-38  ** **

1 runda 4/4/76: Stal G.-Włókniarz, Falubaz-Stal T., Unia-Kolejarz (Okoniewski-14, B.Jąder-12,Dobrucki-12, - Stach-7,Witelus-6,Szczakiel-4), Polonia-Wybrzeże (Glücklich-10,Koselski-10, Michaliszyn-10,Kaz.Ziarnik-9,Maroszek-7,Zaranek-6,Bewicz-5,M.Ziarnik-5 - L.Papakul-9,Żyto-9,Marsz-8, A.Papakul-8,Kowalski-5,Ślaz-2,Marynowski-1, sędzia: B.Mużdżak), Sparta-ROW (Bruzda-11,Gorczyca-9,Jany-9, Kostka-7,Słaboń-4,Słowiński-4,Nowak-3 - Tkocz-15,Wyglenda-10,Pyszny-9,Kiljan-5,Fojcik-4,Gryt-4,Wilim-2, sędzia: Krzyżaniak),
2 runda 11/4/76:
Stal G.-Unia, Stal T.-Włókniarz 35-60 lub 35-59, Wybrzeże-Falubaz (Marsz-15,Żyto-15, Skrobisz-13,Papakul-8,Kowalski-9,Ślaz-7,Marynowski-2,Zieliński-0 - Filipiak-7,Łoś-4,Huszcza-4,Grabowski-3, Protasiewicz-3,Żeromski-3,Łukaszewicz-2,Ratajczyk-0, sędzia: W.Kaba), ROW-Polonia (Tkocz-14,Wyglenda-14, Pyszny-11,Kiljan-9,Wilim-5,Fojcik-4,Nowak-2 - Michaliszyn-13,Glücklich-8,M.Ziarnik-5,Maroszek-4, Kaz.Ziarnik-3,Bewicz-2,Koselski-1, sędzia: Mirecki), Kolejarz-Sparta (Szczakiel-13,Raba-11,Witelus-10, Libor-7,Stach-6,Ciomber-5,Hyla-2 - Bruzda-10,Jany-9,Słaboń-8,Słowiński-6,Gorczyca-6,Kostka-1,Nowak-1, sędzia: I.Nadolna),
3 runda 9/5/76:
Sparta-Stal G., Stal T.-Wybrzeże, Falubaz-ROW, Unia-Włókniarz (Kowalski-11(3,2,1,2,3),Piwosz-3(2,0,0,1),Dobrucki-10(2,3,2,3),Z.Jąder-8(1,0,3,2,2),B.Jąder-4(1,0,1,0,2), Turek-3(0,2,0,1),Okoniewski-8(3,2,3,u),Jankowski-0(0) - Cieślak-8(d,2,2,1,3),Kowalczyk-4(1,1,1,1), Jurczyński-9(3,3,3,u,u,),Tomaszewski-1(0,1,0),Goszczyński-8(2,3,w,2,1),Jarmuła-3(3,w,w,w,u), Urbaniec-11(2,3,0,3,3)), Polonia-Kolejarz (Glücklich-13(3,3,3,1,3),Koselski-10(1,2,2,2,3), M.Ziarnik-9(3,w,1,3,2),Maroszek-9(2,1,3,1,2),Zaranek-8(3,2,3,0),Michaliszyn-8(3,2,w,1,2),Patynek-6(3,3), Kaz.Ziarnik-1(1) - Szczakiel-10(2,0,2,2,3,1),Raba-6(2,1,0,2,1),Stach-5(0,w,3,0,2,0),Witelus-4(3,w,1,0), Libor-2(0,0,2),Czura-1(0,1,0),Ciomber-1(1),Siekierka-1(0,0,1,0), sędzia: W.Witek),
4 runda 16/5/76:
Stal G.-Polonia, ROW-Stal T., Włókniarz-Wybrzeże (Jurczyński-15(3,3,3,3,3), Cieślak-13(1,3,3,3,3),Goszczyński-11(3,3,d,2,3),Urbaniec-10(3,3,3,1,w),Kowalczyk-9(3,2,d,2,2), Tomaszewski-5(1,2,1,1,d),Nabiałek-2(1,1),Chmielewski-0 - Marsz-10(2,2,2,1,2,1),Skrobisz-7(2,1,1,1,2), Marynowski-5(2,1,0,2),Kowalski-3(0,0,0,2,1),Żyto-3(1,2,w,d),Papakul-2(0,2),Kołacki-0(0,0,0),Fede-0(0,0), sędzia: B.Kowalski), Unia-Sparta (Dobrucki-10(3,3,1,1,2),Jankowski-9(3,2,1,3,u),Kowalski-9(3,3,3,u), B.Jąder-8(2,3,0,3),Z.Jąder-7(3,1,3),Okoniewski-5(3,1,0,1),Turek-3.5(0.5,1,2,-,d),Piwosz-3(0,2,1) - Bruzda-10.5(0.5,0,3,2,3,2),Słaboń-8(2,2,-,2,2),Chudzikowski-7(0,0,2,2,-,3),Jany-7(1,2,3,1), Kostka-4(1,1,0,0,2),Gorczyca-3(1,1,u,1,0),Słowiński-2(2,u),Nowak-0(u), sędzia: Głowacz), Kolejarz-Falubaz (Szczakiel-15(3,3,3,3,3),Witelus-14(3,3,3,2,3),Stach-13(3,2,2,2,3),Raba-10(1,3,3,3,u),Siekierka-8(2,2,2,d,2), Libor-5(1,2,2),Rogula-3(2,1),Czura-2(u,2) - Filipiak-9(1,1,1,3,1,2),Marcinkowski-8(2,2,1,2,1), Żeromski-4(1,1,1,1),Łoś-3(1,1,0,1),Łukaszewicz-2(0,2,d,u), sędzia: W.Witek),
5 runda 23/5/76:
(24/5)Falubaz-Stal G., Stal T.-Kolejarz, Sparta-Włókniarz (Jany-13(2,2,3,2,2,2),Bruzda-11(2,2,2,2,1,2),Kostka-6(1,2,0,1,2),Słaboń-5(2,1,1,d,1),Chudzikowski-4(1,1,1,1), Gorczyca-2(1,0,1,d),Kałuża-2(2,0) - Cieślak-12(3,w,3,3,3),Jurczyński-12(3,3,3,u,3),Goszczyński-11(3,3,2,3,w), Urbaniec-10(3,1,3,3,d),Kowalczyk-7(0,1,3,2,1),Nabiałek-1(0,1),Błaszak-0(0,0,0), sędzia: Kłoska), Wybrzeże-ROW (Żyto-14(3,2,3,3,3),Skrobisz-9(3,1,1,2,2),Marsz-8(2,2,1,1,2),Marynowski-8(2,2,2,2), Kowalski-7(2,1,2,1,1),Ślaz-7(u,3,1,2,1),Papakul-4(2,0,2) - Tkocz-18(3,3,3,3,3,3),Pyszny-14(d,2,3,3,3,3), Węgrzyk-3(1,0,1,1,0),Szostak-2(1,0,d,1),Frosz-1(1,u),Papierok-0(0,0,0,0,0,0),Kiljan-0(d,d),Fojcik-0(0,d), sędzia: R.Cheładze), Polonia-Unia (Glücklich-15(3,3,3,3,3),Michaliszyn-14(2,3,3,3,3),M.Ziarnik-12(3,3,3,u,3), Zaranek-7(3,2,2),Koselski-6(1,2,1,0,2),Kaz.Ziarnik-6(2,1,2,1),Bewicz-4(1,3,u) - Dobrucki-9(3,2,1,1,2), B.Jąder-7(1,2,1,2,1),Piwosz-5(2,0,d,1,2),Okoniewski-5(2,d,2,1),Jankowski-3(0,2,1,u,0),Turek-2(1,0,1,0), Z.Jąder-1(1,d,d), sędzia: Krzyżaniak),
6 runda 30/5/76:
Stal T.-Stal G., Włókniarz-ROW, Unia-Falubaz (Okoniewski-15(3,3,3,3,3), Dobrucki-12(2,2,3,3,2),Piwosz-11(3,0,2,3,3),B.Jąder-10(3,1,2,2,2),Wójcik-6(1,2,3,u),Jankowski-6(1,2,1,d,2), Smoła-2(0,2),Turek-1(1,u) - Filipiak-11(3,2,3,1,1,1),Grabowski-7(1,2,3,1),Żeromski-6(3,0,2,1,u,u), Protasiewicz-6(2,1,1,1,1,0),Ratajczyk-2(2,u,0,u),Łukaszewicz-0(d,d),Huszcza-0(u,0,w),Łoś-0(0), sędzia: W.Kaba), Kolejarz-Wybrzeże (Szczakiel-15(3,3,3,3,3),Stach-11(3,u,3,3,2),Goerlitz-11(3,3,0,2,3),Witelus-11(2,2,3,2,2), Raba-10(3,2,2,3),Siekierka-10(1,2,2,2,3),Gorzkowski-1(1,0),Czura-1(1) - Marsz-8(2,2,2,1,u,1), Marynowski-7(1,3,1,1,1),Żyto-5(2,1,1,0,1),Kowalski-4(u,1,1,0,2),Papakul-1(1,0,0,0),Ślaz-1(0,0,1), Skrobisz-0(0,0,0),Gągolewicz-0(0), sędzia: J.Rzepka), Sparta-Polonia (Bruzda-13(3,2,2,3,3), Chudzikowski-12(3,3,0,3,3),Słaboń-12(3,3,3,2,1),Kostka-10(2,2,1,2,3),Gorczyca-9(1,0,3,2,),Jany-7(2,2,1,u,2), Kałuża-1(1,0) - Glücklich-13(0,3,3,3,2,2),Koselski-6(1,2,1,2,0),Michaliszyn-4(2,1,0,1,0,w), Kaz.Ziarnik-4(1,1,1,1,0),Zaranek-2(0,1,1),Maroszek-2(0,2),M.Ziarnik-1(0,0,0,1),Bewicz-0(0), sędzia: Mirecki),
7 runda 20/6/76:
Wybrzeże-Stal G., Stal T.-Unia, Polonia-Włókniarz (Glücklich-11(2,2,3,1,3), Koselski-11(1,3,3,2,2),Michaliszyn-10(2,2,2,3,1),Maroszek-7(2,3,1,1),Bewicz-4(2,0,2,u),Kaz.Ziarnik-4(2,1,1), Zaranek-3(w,w,1,2),M.Ziarnik-3(3,u) - Cieślak-15(3,3,3,3,3),Jarmuła-11(3,2,u,1,3,2),Goszczyński-7(1,1,3,2,0), Urbaniec-5(d,2,d,3),Kowalczyk-2(u,1,1,0,0),Nabiałek-2(1,1,0,0),Błaszak-1(0,0,1), sędzia: W.Witek), Falubaz-Sparta (Filipiak-13(1,3,3,3,3),Grabowski-10(2,2,3,2,1),Łoś-8(2,1,1,1,3),Łukaszewicz-8(3,2,3,d,0), Protasiewicz-7(1,1,1,2,2),Huszcza-3(d,2,1,0),Ratajczyk-2(1,0,1) - Jany-12(3,3,2,1,3),Chudzikowski-9(1,3,2,2,1), Słowiński-8(3,2,2,w,1),Gorczyca-6(3,0,3,0,0),Słaboń-5(2,0,u,3),Bruzda-5(0,d,1,2,2),Kostka-0(d,0,0), sędzia: R.Cheładze), ROW-Kolejarz (Pyszny-16(3,3,2,2,3,3),Tkocz-15(2,3,1,3,3,3),Fojcik-9(3,1,2,2,1), Kiljan-5(2,2,1,d,0),Koczy-0(0,0,0),Szostak-0(0,0),Brachmański-0(0) - Szczakiel-13(3,2,3,2,3), Goerlitz-10(1,3,1,3,2),Raba-7(3,2,d,0,2),Hyla-5(1,1,2,1),Stach-2(1,0,1), sędzia: J.Rzepka),
8 runda 27/6/76:
Stal G.-ROW, Sparta-Stal T., Polonia-Falubaz (Michaliszyn-13(2,3,3,3,2), Koselski-13(3,3,1,3,3),Maroszek-11(3,1,3,3,1),M.Ziarnik-10(2,2,2,2,2),Bewicz-8(3,2,2,1),Zaranek-7(2,3,2), Kaz.Ziarnik-1(1),Patynek-1(1) - Filipiak-14(3,3,2,3,3),Protasiewicz-6(2,1,1,1,1),Łukaszewicz-5(1,1,2,1), Huszcza-4(u,2,1,u,1,d),Grabowski-2(2),Żeromski-1(1), sędzia: I.Nadolna), Włókniarz-Kolejarz (Cieślak-14(2,3,3,3,3),Jarmuła-14(3,3,3,3,2),Goszczyński-13(3,3,3,2,2),Urbaniec-11(3,2,d,3,3), Kowalczyk-4(1,2,1,0,0),Jurczyński-2(2),Nabiałek-1(0,0,0,1),Błaszak-1(1,0,d,u) - Szczakiel-11(3,1,2,2,3), Stach-9(2,2,2,1,1,1),Goerlitz-7(u,0,2,2,1,2),Witelus-3(u,2,1),Siekierka-2(1,0,1),Raba-2(1,0,1),Czura-1(0,1,0), sędzia: Głowacz), Unia-Wybrzeże (Z.Jąder-13(3,2,3,3,2),Piwosz-10(2,3,2,3),Okoniewski-10(3,2,3,2), Jankowski-9(w,3,2,1,3),Kowalski-9(3,2,1,3),Turek-9(2,2,2,3),Dobrucki-5(d,3,2),Smoła-4(2,2,u) - Marynowski-10(2,1,3,3,1),Marsz-7(3,d,1,1,2),Skrobisz-4(1,1,1,0,1,0),Kołacki-3(1,0,0,1,1),Ślaz-3(1,1,1,0,0), Kowalewski-0(0,0,0),Gągolewicz-0(0,0),Maraszek-0(0,0), sędzia: S.Skowron),
9 runda 11/7/76:
Kolejarz-Stal G., Stal T.-Polonia, Falubaz-Włókniarz, ROW-Unia (Pyszny-16(2,3,3,3,3,2),Tkocz-15(3,1,3,3,2,3),Gryt-9(3,2,1,1,2),Fojcik-4(0,2,1,1),Wilim-2(1,0,0,1), Węgrzyk-0(u,0,0),Kiljan-0(u,0,0) - Okoniewski-12(3,2,2,2,3),Dobrucki-11(3,3,1,3,1),Kowalski-7(2,1,3,1,d), Z.Jąder-5(1,2,0,2),Piwosz-5(1,2,0,2),B.Jąder-5(1,2,0,2),Jankowski-5(2,1,2,0,0), sędzia: W.Frank), Wybrzeże-Sparta (Skrobisz-10(2,2,2,1,3),Marynowski-8(1,1,2,3,1),Marsz-8(2,2,2,2,0),Żyto-7(3,1,1,2), Ślaz-7(2,3,1,1,0),Kowalski-6(1,1,1,2,1),Papakul-1(1,0,0) - Słaboń-18(3,3,3,3,3,3),Chudzikowski-7(0,3,3,u,1), Bruzda-7(3,2,0,0,2),Kostka-7(3,0,2,2),Jany-6(d,w,3,3,w),Słowiński-3(2,u,1,u),Gorczyca-1(0,0,1), sędzia: E.Kozioł),
10 runda 18/7/76:
Włókniarz-Stal G., Stal T.-Falubaz, Kolejarz-Unia (Szczakiel-12(2,3,3,3,1), Raba-10(2,3,u,3,2),Siekierka-9(3,2,3,1,0),Witelus-7(3,1,1,1,1),Goerlitz-6(3,3),Stach-4(1,2,u,1,0), Czura-4(2,2),Ciomber-3(1,0,2) - Okoniewski-10(2,3,0,3,2),Kowalski-10(3,0,2,2,3),Dobrucki-10(1,3,1,2,3), Turek-5(2,1,2,0),Piwosz-3(d,1,0,2),Smoła-1(0,1),B.Jąder-0(0,0,u,0),Z.Jąder-0(0,0,0), sędzia: Głowacz), Wybrzeże-Polonia (Marsz-14(2,3,3,3,3(,Żyto-14(3,3,2,3,3),Kowalski-12(3,2,3,3,1),Marynowski-9(1,2,2,2,2), Ślaz-9(1,1,3,2,2),Skrobisz-7(3,0,1,3),Papakul-4(3,1,0) - Koselski-7(2,2,w,0,w,3),Maroszek-5(2,0,1,2,0), Patynek-5(2,1,2,0),Michaliszyn-4(d,1,2,0,1),Zaranek-3(1,1,1,0),Kaz.Ziarnik-2(0,0,1,1),Bewicz-1(1,0), M.Ziarnik-0(u,0), sędzia: W.Kaba), ROW-Sparta (Tkocz-13(2,3,3,2,3),Gryt-13(2,3,3,2,3),Pyszny-12(3,3,3,3,0), Fojcik-9(1,3,3,2,u),Kiljan-9(1,2,2,2,2),Wilim-4(2,0,2,0),Węgrzyk-3(3,0,0) - Jany-11(3,1,2,1,3,1), Słaboń-7(1,2,0,2,2),Gorczyca-4(3,0,1),Bruzda-4(0,0,2,1,1),Chudzikowski-4(1,1,1,0,1),Słowiński-3(d,1,1,1), Kostka-0(u,0),Jacek-0(0,0), sędzia: W.Grodzki),
11 runda 25/7/76:
Unia-Stal G., (24/8)Włókniarz-Stal T. , (?/?)Falubaz-Wybrzeże, Polonia-ROW, (29/8)Sparta-Kolejarz (Bruzda-15(3,3,3,3,3),Jany-12(3,2,2,2,3),Kostka-11(3,3,2,3),Słowiński-8(3,2,1,2,0), Słaboń-6(2,1,3,0),Nowak-3(3,0,0),Gorczyca-3(2,d,1),Jasek-3(2,1) - Goerlitz-12(2,2,3,3,2), Szczakiel-8(0,1,2,1,2,2),Witelus-7(1,1,1,3,1),Raba-3(1,0,2,0,0),Siekierka-3(1,2,0,0),Hyla-1(1,0,w), Stach-1(0,1,0,d), sędzia: Kowalski),
12 runda 1/8/76:
Stal G.-Sparta, (29/8)Wybrzeże-Stal T., ROW-Falubaz (Tkocz-15(3,3,3,3,3), Fojcik-13(3,3,2,2,3),Pyszny-10(3,3,1,d,3),Klimowicz-5(0,3,1,1,w),Brachmański-3(2,0,0,1),Węgrzyk-3(2,0,1), Nowak-2(0,2,0),Kmieciak-1(u,1) - Ratajczyk-11(1,2,2,3,3),Grabowski-9(1,1,2,3,2),Łukaszewicz-8(2,1,1,d,2,2), Janas-6(2,3,0,w,1,u),Huszcza-4(0,2,2,w),Żeromski-3(1,2,u),Łoś-1(1,0),Tajchert-0(0), sędzia: Kowalski), Włókniarz-Unia (Jarmuła-15(3,3,3,3,3),Cieślak-14(3,3,3,3,2),Jurczyński-13(3,3,3,1,3),Urbaniec-6(u,w,2,3,1), Goszczyński-5(1,1,0,3,u),Kowalczyk-2(2),Chmielewski-2(2,0,u),Tomaszewski-1(d,1) - Jankowski-8(3,2,2,1,u), Piwosz-8(1,2,1,2,2),Okoniewski-8(2,1,2,2,1),Kowalski-5(2,0,1,2,0),Dobrucki-4(1,2,u,1),Smoła-2(0,2,0), Turek-1(0,1,0,0), sędzia: W.Frank), Kolejarz-Polonia (Goerlitz-12(3,3,3,1,2),Siekierka-12(3,3,2,3,1), Stach-11(3,w,2,3,3),Witelus-11(1,2,2,3,3),Raba-8(2,1,3,0,2),Ciomber-5(3,u,0,2),Hyla-2(1,1),Czura-0 - Maroszek-10(2,3,1,2,2),Zaranek-9(2,2,1,1,3),Patynek-6(d,1,3,1,1),M.Ziarnik-5(1,2,0,1,0,1), Kaz.Ziarnik-2(u,1,1),Koselski-2(2,0,w,0,0,0),Michaliszyn-1(1,0),Bewicz-0(0), sędzia: T.Mirecki),
13 runda 7/8/76:
Polonia-Stal G., (8/8)Stal T.-ROW, Wybrzeże-Włókniarz (Marsz-12(3,1,2,3,3), Skrobisz-10(1,3,2,2,2),Marynowski-9(2,1,3,1,2),Żyto-7(3,d,2,d,2),Kowalski-7(3,1,0,2,1),Ślaz-6(2,1,3,d,d), Papakul-0(0) - Jurczyński-14(2,2,2,2,3,3),Jarmuła-11(3,3,3,2,w),Cieślak-10(d,3,w,1,3,3),Urbaniec-4(1,0,1,w,1), Kowalczyk-4(1,1,1,1),Tomaszewski-1(1,0),Goszczyński-1(0,0,0,1), sędzia: R.Cheładze), Sparta-Unia (Kostka-11(2,3,3,3,0),Bruzda-9(3,1,2,3,u),Jany-8(3,1,1,1,2),Słaboń-8(1,2,1,2,2),Gorczyca-5(2,0,0,0,3), Chudzikowski-4(3,1,0),Nowak-3(2,1,0,0,0) - Dobrucki-13(3,2,3,3,1,1),Okoniewski-12(2,3,2,3,2), Piwosz-9(d,1,3,2,3),B.Jąder-8(0,2,2,1,3),Jankowski-3(0,2,d,1),Kowalski-1(1,0,d,d),Smoła-1(0,1), Wójcik-1(0,1), sędzia: W.Witek), Falubaz-Kolejarz (Grabowski-11(2,3,0,3,3),Huszcza-10(2,3,2,3), Ratajczyk-8(3,3,1,1),Żeromski-8(1,1,1,3,2),Łukaszewicz-6(u,3,2,1),Łoś-6(0,3,2,1),Protasiewicz-3(2,1,0), Marcinkowski-2(0,2) - Szczakiel-12(3,3,3,u,d,3),Raba-8(3,2,3,0,0),Witelus-7(2,1,2,1,1),Stach-6(d,0,2,2,2), Goerlitz-5(2,2,w,1,0),Siekierka-1,Ciomber-1, sędzia: I.Nadolna),
14 runda 12/9/76:
Stal G.-Falubaz, Kolejarz-Stal T., Włókniarz-Sparta, ROW-Wybrzeże, Unia-Polonia,
15 runda 19/9/76:
(7/10)Stal G.-Stal T., (30/9)ROW-Włókniarz, (16/9)Falubaz-Unia, Wybrzeże-Kolejarz (Skrobisz-13,Marsz-13,Kowalski-10,Marynowski-8,Żyto-8 - Szczakiel-15,Stach-8,Siekierka-8,Witelus-5), Polonia-Sparta (M.Ziarnik-15,Bewicz-12 - Jany-5,Słowiński-5),
16 runda 26/9/76:
(30/9)Stal G.-Wybrzeże, Unia-Stal T., Włókniarz-Polonia 51-41 lub 52-42, Sparta-Falubaz (Jany-14,Słaboń-14,Słowiński-12,Gorczyca-9,Chudzikowski-9,Kostka-7,Jasek-1 - Filipiak-7,Huszcza-5, Grabowski-5,Żeromski-5,Łukaszewicz-3,Marcinkowski-3,Łoś-1,Ratajczyk-1), Kolejarz-ROW,
17 runda 3/10/76:
(2/10)ROW-Stal G., Stal T.-Sparta, Falubaz-Polonia, Kolejarz-Włókniarz, Wybrzeże-Unia,
18 runda 10/10/76:
Stal G.-Kolejarz, (14/10)Polonia-Stal T., Włókniarz-Falubaz (Cieślak-15,Jurczyński-15,Jarmuła-14, Goszczyński-9,Urbaniec-6,Kowalczyk-5,Tomaszewski-2 - Olszak-8,Filipiak-6,Huszcza-5,Żeromski-4,Łoś-3,Marcinkowski-3, Łukaszewicz-1), Unia-ROW, Sparta-Wybrzeże

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1976

1.  STAL GORZÓW WLKP        29   14  1   3   +231
2.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   25   12  1   5   +205
3.  UNIA LESZNO             17   8   1   9   +1

4.  KOLEJARZ OPOLE          17   8   1   9   -29
5.  POLONIA BYDGOSZCZ       16   8   0   10  +59
6.  SPARTA WROCŁAW          16   7   2   9   +38
7.  ROW RYBNIK              16   8   0   10  -104
8.  STAL TORUŃ              16   8   0   10  -143
9.  WYBRZEŻE GDAŃSK         14   7   0   11  -70
-------------------------------------------------
10. FALUBAZ ZIELONA GÓRA    14   7   0   11  -188

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1977

17/10/1976 ŚWIĘTOCHŁOWICE - GDAŃSK    57-39 (mecz rozegrano w Rudzie Śląskiej)
24/10/1976 GDAŃSK - ŚWIĘTOCHŁOWICE    63-33

Stal Gorzów Wlkp                      Włókniarz Częstochowa
Zenon Plech (1)            2,77       Andrzej Jurczyński (5)     2,36
Edward Jancarz (2)         2,65       Marek Cieślak (8)          2,27
Jerzy Rembas (7)           2,27       Józef Jarmuła (14)         1,95
Bogusław Nowak (26)        1,71       Czesław Goszczyński (27)   1,69
Mieczysław Woźniak (35)    1,55       Zenon Urbaniec (29)        1,63
Ryszard Fabiszewski (38)   1,52       Jerzy Kowalczyk (66)       1,07
Bolesław Rzewiński (75)    0,96       Marek Nabiałek (89)        0,69
Jerzy Padewski (80)        0,89       Włodzimierz Tomaszewski(94)0,64
Marek Towalski (92)        0,65       Daniel Chmielewski (103)   0,40
Mirosław Ćwikła (97)       0,50       Mirosław Błaszak (112)     0,16
Stanisław Chomski (98)     0,50       Lech Zapart (123)          0,00
Andrzej Mielczarek (127)   0,00
Paweł Sawicz (128)         0,00

Unia Leszno                           Kolejarz Opole
Zdzisław Dobrucki (17)     1,92       Jerzy Szczakiel (10)       2,04
Mariusz Okoniewski (19)    1,84       Franciszek Stach (28)      1,66
Zbigniew Jąder (32)        1,60       Jacek Goerlitz (34)        1,58
Jerzy Kowalski (42)        1,50       Leonard Raba (36)          1,55
Czesław Piwosz (48)        1,42       Marian Witelus (39)        1,51
Bernard Jąder (53)         1,32       Alfred Siekierka (58)      1,23
Roman Jankowski (63)       1,09       Norbert Ciomber (73)       1,00
Stanisław Turek (64)       1,08       Herbert Czura (77)         0,94
Kazimierz Wójcik (81)      0,88       Konrad Libor (84)          0,83
Stefan Smoła (83)          0,85       Joachim Hyla (90)          0,68
Henryk Brodala (122)       0,00       Ryszard Rogula (109)       0,25
                                      Józef Gorzkowski (-)       0,50

Polonia Bydgoszcz                     Sparta Wrocław
Henryk Glücklich (3)       2,56       Robert Słaboń (9)          2,08
Marian Michaliszyn (20)    1,84       Ryszard Jany (13)          1,96
Andrzej Koselski (24)      1,75       Piotr Bruzda (21)          1,83
Marian Zaranek (37)        1,54       Jan Chudzikowski (47)      1,45
Andrzej Maroszek (40)      1,51       Zygmunt Słowiński (51)     1,38
Marek Ziarnik (44)         1,46       Zygfryd Kostka (52)        1,36
Wiesław Patynek (50)       1,40       Bolesław Gorczyca (59)     1,22
Lech Bewicz (56)           1,28       Stanisław Nowak (76)       0,96
Kazimierz Ziarnik (61)     1,16       Henryk Jasek (86)          0,81
Paweł Bukiej (104)         0,40       Wojciech Kończyło (95)     0,60
                                      Krzysztof Kałuża (70)      1,00
                                      Wojc. Augustynowicz (100)  0,50
                                      Wojciech Kamiński (116)    0,00

ROW Rybnik                            Stal Toruń
Andrzej Wyglenda (4)       2,40       Jerzy Kniaź (12)           1,98
Andrzej Tkocz (6)          2,31       Janusz Plewiński (15)      1,93
Piotr Pyszny (11)          2,03      
Kazimierz Araszewicz (23)  1,79 (+25.7.1976) tor w Częstochowie
Jerzy Gryt (30)            1,63       Jan Ząbik (25)             1,75
Antoni Fojcik (46)         1,45       Roman Kościecha (57)       1,26
Jerzy Wilim (68)           1,04       Jan Moskowicz (62)         1,13
Stanisław Kiljan (70)      1,00       Bogdan Krzyżaniak (69)     1,02
Mieczysław Kmieciak (82)   0,87       Eugeniusz Miastkowski (78) 0,93
Andrzej Węgrzyk (85)       0,82       Krzysztof Kwiatkowski (87) 0,74
Jan Nowak (91)             0,66       Marian Więckowski (88)     0,70
Bronisław Klimowicz (93)   0,65       Marek Makowski (101)       0,44
Piotr Brachmański (96)     0,62       Grzegorz Podolski (105)    0,36
Franciszek Szostak (106)   0,35       Adam Olkiewicz (107)       0,33
Krystian Fros (110)        0,25       Jerzy Knyter (114)         0,20
Janusz Papierok (115)      0,00       Krzysztof Rapczyński (119) 0,00
Jan Koczy (117)            0,00       Bernard Licznerski (125)   0,00

Wybrzeże Gdańsk                       Falubaz Zielona Góra
Leszek Marsz (16)          1,92       Zbigniew Filipiak (18)     1,89
Henryk Żyto (22)           1,80       Henryk Olszak (33)         1,60
Stanisław Kowalski (31)    1,61       Jan Grabowski (41)         1,50
Bogdan Skrobisz (43)       1,46       Zbigniew Marcinkowski (49) 1,42
Andrzej Marynowski (45)    1,45       Romuald Łoś (54)           1,28
Leszek Papakul (72)        1,00       Paweł Protasiewicz (55)    1,28
Bolesław Ślaz (74)         0,97       Mirosław Łukaszewicz (60)  1,21
Janusz Maraszek (102)      0,42       Jan Ratajczyk (65)         1,08
Janusz Kołacki (108)       0,27       Stefan Żeromski (67)       1,05
Roman Fede (111)           0,14       Aleksander Janas (71)      1,00
Jan Gągolewicz (118)       0,00       Andrzej Huszcza (79)       0,90
Henryk Kowalewski (121)    0,00       Roman Tajchert (120)       0,00
Roman Zieliński (124)      0,00
Waldemar Pawłowicz (126)   0,00

2 Liga

                 LUBL.   ŚWIĘ.    TARN.      ŁÓDŹ     GNIE.   RZES.
LUBLIN           ** **   55-40    62-34      77-19    62-34   65-27
                 ** **   51-41    71-24      80-16    63-33  
78-18
ŚWIĘTOCHŁOWICE   53-43   ** **    69-27      73-23    70-26   73-21
                 49-46   ** **    73-22      73-23    60-36   61-35
TARNÓW           30-57   42-53    ** **     
54-42    62-32   66-29
                 38-58   51-45    ** **      56-39    61-35  
55-41
ŁÓDŹ             42-52   40-56    51-44      ** **    45-50   62-32
                 42-54   51-45    58-37      ** **    58-38   64-31
GNIEZNO          39-55   45-49    48-46      54-41    ** **   62-34
                 36-59   49-46  44,5-49,5  35,5-57,5  ** **   67-27
RZESZÓW         
37-52   37-59    50-44      38-55    54-41   ** **
                
36-60   32-50  46,5-49,5    41-54    46-50   ** **

1 runda 4/4/76: (14?/5)Motor-Stal, (7?/5)Śląsk-Gwardia (P.Waloszek-15,Kochman-15, Mucha-14,Dłucik-8,Wieczorek-7,Brabański-5,Bury-5,Buchczyk-4 - Żerdziński-7,Jatczak-6,Janczuro-5, Gołofit-2,Kolman-1,Nowakowski-1,Gortat-1), Unia-Start,
2 runda 11/4/76:
(19/4)Stal-Unia, Gwardia-Start, Śląsk-Motor,
3 runda 9/5/76:
Unia-Śląsk (Wardzała-13,Wojtanowski-10,Bartnik-7,Bobek-4,Chorabik-3, Poroszowski-2,Zając-2,Gawełczyk-1 - P.Waloszek-15,Mucha-12,Brabański-10,Wieczorek-6,Bury-5,Kochman-5), Motor-Gwardia (Studziński-14,Berej-13,Krawczyk-12,Psionka-11,Drużkowski-9,Gomułka-8,Ośkiewicz-6, Nocek-4 - Gortat-5,Janczuro-4,Żerdziński-3,Kolman-3,Lalicki-2,Nowakowski-1,Gołofit-1), Start-Stal (Kaczmarek-15,J.Puk-13,Kujawski-11,W.Puk-7,Sikora-6,Rożak-5,Heliński-5 - Wilk-11,Janik-6,Batycki-5, Matjan-4,Kuźniar-3,Krajewski-3,Romaniuk-2),
4 runda 16/5/76:
(13/6)Motor-Unia, Śląsk-Start (Mucha-15,P.Waloszek-15, Brabański-10,Wieczorek-9,Kochman-9,Bury-8,Dłucik-4 - Kaczmarek-11,W.Puk-9,J.Puk-2,Kujawski-2, Sikora-1,Gierkiewicz-1), Gwardia-Stal (Janczuro-13,Gortat-12,Jatczak-10,Banaszak-8,Lalicki-8, Żerdziński-8,Kolman-5,Pachulski-2 - Wilk-12,Janik-10,Czarnecki-2,Batycki-2,Krajewski-2,Matjan-2),
5 runda 25/5/76:
(23/5)Unia-Gwardia, Stal-Śląsk, Start-Motor (Kaczmarek-11,J.Puk-9,W.Puk-5,Heliński-5,Kujawski-4,Rożak-2,Mierkiewicz-2, Witkowski-1 - Studziński-13,Krawczyk-13,Berej-11,Psionka-7,Drużkowski-5,Gomułka-3,Nocek-2,Ośkiewicz-1),
6 runda 30/5/76:
Stal-Motor (Wilk-16,Batycki-7,Matjan-6,Romaniuk-4,Janik-4 - Studziński-14,Nocek-12,Psionka-8,Krawczyk-5,Gomułka-5,Berej-5,Drużkowski-2,Ośkiewicz-1, sędzia przerwał zawody po 14-tym biegu), Gwardia-Śląsk (Żerdziński-8,Jatczak-8,Gortat-8,Banaszak-7,Janczuro-5,Kolman-2, Pakulski-1,Witwicki-1 - Mucha-15,P.Waloszek-12,Kochman-10,Bury-8,Stroba-7,Buchczyk-2,Dłucik-1,Wyciślik-1), Start-Unia (Kaczmarek-11,W.Puk-11,J.Puk-10,Kujawski-7,Witkowski-4,Mierkiewicz-3,Jakubowski-2 - Zając-13,Bartnik-12,Wardzała-9,Chorabik-5,Łabędź-4,Gawełczyk-3),
7 runda 20/6/76:
Unia-Stal (Wardzała-13,Bartnik-12,Zając-11,Kępowicz-11,Łabędź-9, Gawełczyk-6,Chorabik-3,Skorupa-1 - Janik-7,Kuźniar-5,Batycki-5,Romaniak-4,Czarnecki-4,Wilk-2,Matjan-2), Start-Gwardia (Kaczmarek-15,W.Puk-14,Kujawski-9,Sikora-6,J.Puk-5,Mierkiewicz-4,Heliński-1 - Jatczak-13, Banasik-10,Gortat-5,Pakulski-4,J.Jąder-3,Janczuro-3,Kolman-2,Żerdziński-1), (29/6)Motor-Śląsk (Berej-13,Studziński-12,Krawczyk-10,Nocek-6,Zwierzchowski-6,Drużkowski-3,Psionka-3,Gomułka-2 - Mucha-14,Kochman-9,P.Waloszek-8,Dłucik-2,Stroba-2,Bury-2,Brabański-2,Buchczyk-1),
8 runda 27/6/76:
Ślask-Unia (Mucha-14,P.Waloszek-13,Kochman-12,Buchczyk-8,Brabański-8, Stroba-7,Bury-4,Dłucik-3 - Bartnik-11,Wardzała-8,Kępowicz-5,Labędź-2,Skorupa-1), Gwardia-Motor (Jatczka-13, Janczuro-8,Gortat-7,Lalicki-6,Banasiak-5,Pakulski-2,Kolman-1 - Berej-14,Studziński-13,Nocek-9,Krawczyk-6, Psionka-5,Drużkowski-5), Stal-Start (Kuźniar-15,Janik-10,Wilk-8,Batycki-7,Czarnecki-7 - Kaczmarek-16, Kujawski-7,W.Puk-6),
9 runda 11/7/76:
Unia-Motor (Wardzała-8,Gawełczyk-6,Bartnik-4,Zając-4,Wojtanowski-3, Łabędź-3,Skorupa-2 - Krawczyk-9,Berej-9,Nocek-8,Gomułka-6,Studziński-6,Ośkiewicz-2,Psionka-2), Start-Śląsk (Kaczmarek-13,W.Puk-10,Sikora-9,Kujawski-5, Mierkiewicz-4,Rożak-3,J.Puk-1 - Mucha-15, ?-10,Kochman-9,Bury-5,Brabański-4,Buchczyk-3,Dłucik-2,Wyciślik-1), Stal-Gwardia (Czarnecki-9, Romaniak-9,Kuźniar-8,Wilk-7,Janik-4,Batycki-1 - Janczuro-12,Gortat-10,Banaszak-9,Jatczak-9,Lalicki-7, Witwicki-4,Kwiatkowski-3,Jąder-1),
10 runda 18/7/76:
Gwardia-Unia (Lalicki-12,Gortat-11,Witwicki-7,J.Jąder-6, Janczuro-6,Jatczak-5,Pakulski-2,Kwiatkowski-2 - Zając-13,Wardzała-13,Kępowicz-6,Gawełczyk-6, Łabędź-5,Chrupek-1), Śląsk-Stal (Mucha-15,P.Waloszek-12,Bury-12,Dłucik-12,Kochman-10,Buchczyk-6, Brabański-5,Wyciślik-1 - Kuźniar-6,Romaniak-6,Czarnecki-4,Gieroń-2,Surowiec-2,Batycki-1), Motor-Start (Berej-15,Studziński-15,Zwierzchowski-12,Nocek-9,Psionka-6,Ośkiewicz-3,Matwiejczuk-2 - Kaczmarek-13,Sikora-13,Kujawski-4,Mierkiewicz-3,W.Puk-3,Jakubowski-1),
11 runda 25/7/76:
Motor-Stal, Śląsk-Gwardia, Unia-Start,
12 runda 1/8/76:
Stal-Unia, Gwardia-Start, Śląsk-Motor,
13 runda 7/8/76:
(11/8)Unia-Ślask (Wardzała-13,Bartnik-12,Zając-11,Łabędź-8,Gawełczyk-5, Kępowicz-2 - Mucha-16,Kochman-10,Brabański-7,Bury-5,Stroba-4,P.Waloszek-2,Buchczyk-1), Motor-Gwardia (Studziński-15,Berej-14,Drużkowski-13,Zwierzchowski-11,Krawczyk-11,Nocek-10,Psionka-6 - Janczuro-4, Gortat-4,Żerdziński-3,Pakulski-3,Jąder-1,Lalicki-1), Start-Stal (J.Puk-14,Kujawski-13,Kaczmarek-12, Mierkiewicz-12,W.Puk-7,Rożak-3,Śniegowski-3,Witkowski-3 - Wilk-8,Czarnecki-5,Kuźniar-4,Romaniak-4, Surowiec-3,Czarnota-2,Batycki-1),
14 runda 29/8/76:
Motor-Unia (Berej-14,Nocek-13,Krawczyk-12,Studziński-11,Drużkowski-9, Ośkiewicz-8,Zwierzchowski-3,Gomułka-1 - Bartnik-9,Gawełczyk-4,Chrupek-4,Łabędź-2,Dobek-2,Chorabik-2, Kępowicz-1), Śląsk-Start (Kochman-14,Mucha-13,Brabański-9,Bury-8,Stroba-8,Dłucik-5,Buchczyk-2 - Witkowski-7,Kaczmarek-6,Sikora-6,J.Puk-6,Kujawski-5,W.Puk-3,Mierkiewicz-3), Gwardia-Stal (Janczuro-12, Gortat-11,Lalicki-10,Żerdziński-9,Jatczak-8,Kosek-7,Jąder-4,Pakulski-3 - Kuźniar-14,Wilk-7,Romaniak-6, Gieroń-2,Czarnecki-1,Surowiec-1),
15 runda 5/9/76:
Unia-Gwardia, Stal-Śląsk, Start-Motor,
16 runda 12/9/76:
Stal-Motor, Gwardia-Śląsk, Start-Unia,
17 runda 19/9/76:
Unia-Stal, Start-Gwardia, Motor-Śląsk,
18 runda 26/9/76:
Ślask-Unia, Gwardia-Motor, Stal-Start,
19 runda 3/10/76:
Unia-Motor, Start-Śląsk, Stal-Gwardia,
20 runda 10/10/76:
Gwardia-Unia, Śląsk-Stal, Motor-Start,

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1976

1.  MOTOR LUBLIN            36   18  0   2   +512

-------------------------------------------------
2.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    30   15  0   5   +383
3.  UNIA TARNÓW             18   9   0   11  -112
4.  GWARDIA ŁÓDŹ            18   9   0   11  -138
5.  START GNIEZNO           14   7   0   13  -190
6.  STAL RZESZÓW            4    2   0   18  -455

Motor Lublin                          Śląsk Świętochłowice
Zbigniew Studziński (2)    2,62       Jan Mucha (1)              2,66
Stanisław Nocek (6)        2,20       Paweł Waloszek (3)         2,43
Tadeusz Berej (7)          2,13       Jerzy Kochman (5)          2,25
Zbigniew Krawczyk (8)      2,04       Marian Stroba (13)         1,74
Józef Drużkowski (24)      1,52       Antoni Wieczorek (18)      1,60
Marian Psionka (31)        1,40       Erwin Brabański (19)       1,55
Witold Zwierzchowski (32)  1,39       Kazimierz Bury (27)        1,46
Marian Gomułka (38)        1,30       Zygmunt Dłucik (44)        1,11
Wiesław Ośkiewicz (41)     1,16       Roman Buchczyk (46)        1,10
Krzysztof Nurzyński (47)   1,00       Eugeniusz Wyciślik (56)    0,76
Stanisław Matwiejczuk (76) 0,06       Stanisław Furtak (61)      0,66

Unia Tarnów                           Gwardia Łódź
Marian Wardzała (4)        2,25       Benedykt Kosek (14)        1,71
Stanisław Bartnik (9)      2,04       Henryk Jatczak (16)        1,66
Andrzej Zając (15)         1,65       Roman Janczuro (21)        1,53
Stanisław Chorabik (17)    1,65       Tadeusz Gortat (23)        1,52
Rudolf Proszowski (22)     1,53       Janusz Jąder (29)          1,44
Stanisław Wojtanowski (26) 1,48       Zygmunt Banasiak (33)      1,36
Józef Łabędź (30)          1,42       Zdzisław Żerdziński (34)   1,34
Edward Gawełczyk (43)      1,11       Stanisław Lalicki (37)     1,30
Stanisław Kępowicz (54)    0,84       Jan Kwiatkowski (40)       1,17
Marek Dobek (55)           0,82       Ryszard Witwicki (45)      1,10
Ryszard Chrupek (62)       0,65       Kazimierz Pakulski (51)    0,93
Józef Skorupa (68)         0,41       Czesław Kolman (53)        0,87
Kazimierz Kajmowicz (72)   0,33       Stanisław Gołofit (58)     0,75
Eugeniusz Sadowicz (74)    0,19       Jerzy Nowakowski (73)      0,28

Start Gniezno                         Stal Rzeszów
Wojciech Kaczmarek (11)    1,92       Grzegorz Kuźniar (10)      1,95
Jan Puk (20)               1,54       Jan Wilk (12)              1,82
Wojciech Puk (25)          1,51       Adam Janik (35)            1,31
Leon Kujawski (28)         1,44       Zygmunt Matjan (48)        0,95
Gerard Sikora (36)         1,31       Marian Krajewski (49)      0,95
Antoni Heliński (39)       1,19       Ryszard Romaniak (50)      0,93
Ryszard Buśkiewicz (42)    1,14       Ryszard Czarnecki (52)     0,88
Marcin Rożak (57)          0,75       Józef Batycki (60)         0,71
Marek Mierkiewicz (59)     0,73       Andrzj Surowiec (65)       0,55
Józef Witkowski (63)       0,62       Roman Gieroń (67)          0,45
Leszek Śniegowski (64)     0,60       Marek Mikuła (70)          0,33
Jan Jakubowski (66)        0,50       Eugeniusz Czarnota (75)    0,12
Witold Chmielewski (69)    0,40       Andrzej Delimat (77)       0,00
Stanisław Gała (71)        0,33


Polish Moto Federation Junior Cup


Eliminacje grupowe

         GRUPA 1                               GRUPA 2

1. Bydgoszcz              141          1. Leszno                 114

2. Gdańsk                 80           2. Gniezno                108
3. Toruń                  79           3. Gorzów Wlkp            91
4. Łódź                   76           4. Zielona Góra           76


         GRUPA 3                               GRUPA 4

1. Lublin                 128          1. Opole                  141

2. Tarnów                 113          2. Rybnik                 88
3. Częstochowa            87           3. Świętochłowice         78
4. Rzeszów                32           4. Wrocław                63

Finał Młodzieżowego Pucharu PZMot - Bydgoszcz 15/8/1976


1.     Polonia Bydgoszcz                                        47
2.     Kolejarz Opole                                           21
3.     Motor Lublin                                             14

4.     Unia Leszno                                              14


Individual Polish Championship


32. Finał IMP - Gorzów Wlkp 22/6/1976


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp
3.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp


Individual Junior Polish Championship


10. Finał MIMP - Opole 26/8/1976


1.     Wiesław Patynek             Polonia Bydgoszcz
2.     Leonard Raba                Kolejarz Opole
3.     Kazimierz Ziarnik           Polonia Bydgoszcz


Polish Club Pair Championship


3. Finał MPPK - Gdańsk 22/8/1976


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         29
2.     Sparta Wrocław                                           22
3.     Włókniarz Częstochowa                                    22


Golden Helmet


16. Finał Złotego Kasku - Opole 24/6, Leszno 1/7, Gorzów Wlkp 15/7, Częstochowa 29/7/1976


1.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
3.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp


Silver Helmet


11. Finał Srebrnego Kasku - Ruda Śląska 3/7, Zielona Góra 5/8/1976


1.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno
2.     Roman Jankowski             Unia Leszno
3.     Andrzej Huszcza             Falubaz Zielona Góra


Bronze Helmet


1. Finał Brązowego Kasku - Łódź 22/8/1976


1.     Alfred Siekierka            Kolejarz Opole
2.     Andrzej Huszcza             Falubaz Zielona Góra
3.     Marian Witelus              Kolejarz Opole


Tournaments


Czwórmecz międzynarodowy o "Puchar Bałtyku": WYBRZEŻE"A"-ASSAT-NEWA-WYBRZEŻE"B" - Gdańsk 17 ??? /4/1976
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Wybrzeże "A"                                             34

(Żyto-11, Marsz-11)

2.     Newa Leningrad                                           30

(Tchistiakov-9)

3.     Assat Tampere                                            25

(Pekka Teromae-9)

4.     Wybrzeże "B"                                             7

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 18/4/1976


1.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz
2.     Dieter Tetzlaff             NRD
3.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz

Czwórmecz międzynarodowy: STAL-NEWA-SUMDNEN-LEJONEN - Toruń 18???20???/4/1976


1.     Stal Toruń                                               32
2.     Newa Leningrad                                           25
3.     Sumdnen Motorikeo                                        25

4.     Lejonen Gislaved                                         14

Czwórmecz międzynarodowy: START"A"-ASSAT-NEWA-START"B" - Gniezno 18/4/1976


1.     Start "A"                                                31
2.     Assat Tampere                                            24
3.     Newa Leningrad                                           21

4.     Start "B"                                                20

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 19/4/1976


1.     Kazimierz Ziarnik           Polonia Bydgoszcz
2.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz
3.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz

Czwórmecz międzynarodowy: "STOMIL"-NEWA-STAL-ASSAT - Grudziądz 19/4/1976


1.     "Stomil"                                                 31
2.     Newa Leningrad                                           29
3.     Stal Toruń                                               21

4.     Assat Tampere                                            13

Czwórmecz międzynarodowy: SPARTA-ROW-KOLEJARZ-VARGARNA - Wrocław 19/4/1976


1.     Sparta Wrocław                                           36
2.     ROW Rybnik                                               32
3.     Kolejarz Opole                                           21

4.     Vargarna Norrkoping                                      6

Trójmecz międzynarodowy: LEJONEN-FALUBAZ"A"-FALUBAZ"B" - Zielona Góra 19/4/1976


1.     Falubaz "A" Zielona Góra                                 28
2.     Falubaz "B" Zielona Góra                                 27
3.     Lejonen Gislaved                                         17

Trójmecz międzynarodowy: KOLEJARZ-SPARTA-VARGARNA - Opole 20 ??? /4/1976
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Kolejarz Opole                                           34

(Witelus-11)

2.     Sparta Wrocław                                           24

(Słowiński-9)

3.     Vargarna Norrkoping                                      14

(T.Pettersson-8)

Testmecz WYBRZEŻE GDAŃSK - NEWA LENINGRAD


Gdańsk 24/4/1976                      61  -  35

Turniej Indywidualny o Puchar "I Sekretarza KM PZPR" - Grudziądz 1/5/1976
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     ?                           ?
2.     ?                           ?
3.     ?                           ?

lista startowa: 1-R.Kościecha, 2-K.Rapczyński, 3-M.Więckowski, 4-B.Ślaz, 5-K.Trykowski
6-J.Plewiński, 7-A.Marynowski, 8-J.Kniaź, 9-L.Marsz, 10-B.Krzyżaniak, 11-S.Kowalski,
12-K.Kwiatkowski, 13-A.Dichting

Półfinał Kontynentalny Indywidualnych Mistrzostw Świata - Gdańsk 30/5/1976


1.     Viktor Kuznetsov            ZSRR
2.     Giuseppe Marzotto           Włochy
3.     Vladimir Gordeev            ZSRR

Testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - MC GUSTROW


Zielona Góra 7/6/1976                 42  -  36

Turniej Indywidualny o Puchar "Trybuny Robotniczej" - Częstochowa 5/6/1976


1.     Zenon Urbaniec              Włókniarz Częstochowa
2.     Czesław Goszczyński         Włókniarz Częstochowa
3.     Janusz Plewiński            Stal Toruń

Turniej Par o Puchar "Trybuny Ludu" - Toruń 13/6/1976


1.     Jerzy Kniaź - Kazimierz Araszewicz            Stal Toruń
2.     Janusz Plewiński - Jan Moskowicz              Stal Toruń
3.     Zenon Urbaniec - Czesław Goszczyński          Włókniarz Częstochowa

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Gorzów Wlkp 13/6/1976


1.     Roman Jankowski             Unia Leszno
2.     Mirosław Ćwikła             Stal Gorzów Wlkp
3.     Paweł Bukiej                Polonia Bydgoszcz

Testmecze polskich klubów z zespołami VOLAN DEBRECZYN i BORSODI VOLAN MISKOLC


Częstochowa 23/6/1976                 59  -  19 (Włókniarz-Volan)
Lublin 27/6/1976                      64  -  32 (Motor-Volan)
Ruda Śląska 2/9/1976                  54  -  24 (Śląsk-Borsodi)
Opole 4/9/1976                        58  -  20 (Kolejarz-Borsodi)

3. Memoriał Mariana Rose - Toruń 26/6/1976


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Jerzy Kniaź                 Stal Toruń
3.     Mieczysław Woźniak          Stal Gorzów Wlkp

Testmecze polskich klubów z zespołami TATRA KOPRIVNICE i SVEZARM OSTRAVA


Opole 4/7/1976                        60  -  35 (Kolejarz-Tatra)
Ruda Śląska 16/8/1976                 38  -  40 (Śląsk-Svezarm)
Ruda Śląska 18/8/1976                 53  -  25 (Śląsk-Tatra)

Turniej Indywidualny o Puchar Prezydenta Miasta - Gniezno 22/8/1976
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Wojciech Puk                Start Gniezno (13 pkt.)
2.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz (11 pkt.)
3.     Leon Kujawski               Start Gniezno (10 pkt.)

6.     Bolesław Rzewiński          Stal Gorzów Wlkp (9 pkt.)

26. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 29/8/1976


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     Bernard Jąder               Unia Leszno
3.     Roman Jankowski             Unia Leszno

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Piła 29/8/1976 (organizator Stal Gorzów Wlkp)
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz (15 pkt.)
2.     Paweł Bukiej                Polonia Bydgoszcz (14 pkt.)
3.     Kazimierz Ziarnik           Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)

?.     Marek Towalski              Stal Gorzów Wlkp (10 pkt.)
?.     Mieczysław Woźniak          Stal Gorzów Wlkp (10 pkt.)

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Zielona Góra 1/9/1976
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Andrzej Huszcza             Falubaz Zielona Góra (10+3 pkt.)
2.     Marek Towalski              Stal Gorzów Wlkp (10+2 pkt.)
3.     Jan Puk                     Start Gniezno (10+1 pkt.)

4.     Stefan Żeromski             Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
5.     Aleksander Grygor           Falubaz Zielona Góra (7 pkt.)
6.     Bolesław Rzewiński          Stal Gorzów Wlkp (6 pkt.)
lista startowa:
1-Huszcza, 2-Grygor, 3-Towalski, 4-W.Puk, 5-Tajchert, 6-Chomski, 7-Witkowski, 8-Żeromski, 9-Janas,
10-Rzewiński, 11-Olszak, 12-Glinka, 13-J.Puk

Testmecze polskich klubów z zespołem BORSODI VOLAN MISKOLC


Ruda Śląska 2/9/1976                  54  -  24 (Śląsk-Borsodi)
(Mucha-12, Kochman-8, Buchczyk-7, Stroba-7, Dłucik-7, Brabański-6, Bury-4, Wyciślik-1 -
Dauka-5, Jakob-4, Sziracky-3)

Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata - Chorzów 5/9/1976


1.     Peter Collins               Wielka Brytania
2.     Malcolm Simmons             Wielka Brytania
3.     Phil Crump                  Australia

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Leszno 5/9/1976
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Henryk Brodala              Unia Leszno (12 pkt.)
2.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno (9 pkt.)
3.     Stanisław Turek             Unia Leszno (9 pkt.)

4.     Stefan Żeromski             Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
5.     Andrzej Huszcza             Falubaz Zielona Góra (6 pkt.)
8.     Henryk Olszak               Falubaz Zielona Góra (4 pkt.)
10.    Roman Tajchert              Falubaz Zielona Góra (2 pkt.)
13.    Jarosław Glinka             Falubaz Zielona Góra (0 pkt.)

"Puchar Gazety Lubuskiej" - Gorzów Wlkp 19/9/1976


1.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp
2.     Marek Towalski              Stal Gorzów Wlkp
3.     Mieczysław Woźniak          Stal Gorzów Wlkp

Turniej Indywidualny o Puchar "Komendanta Wojewódzkiego MO" - Piła 19/9/1976


1.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz
2.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz
3.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno

Turniej o Puchar Federacji Stal - Piła 16/10/1976


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         32

(M.Woźniak-10, M.Towalski-10, R.Fabiszewski-9, B.Rzewiński-3)

2.     Motor Lublin                                             28

(T.Berej-10, W.Ośkiewicz-7, M.Psionka-7, K.Nurzyński-4)

3.     Stal Toruń                                               26

(J.Ząbik-11, R.Kościecha-8, B.Krzyżaniak-5, A.Olkiewicz-2)

4.     Stal Rzeszów                                             21

(G.Kuźniar-7, J.Wilk-5, J.Batycki-5, A.Janik-4)

5.     Falubaz Zielona Góra                                     12

(A.Huszcza-8, Z.Filipiak-3, ?.Glinka-1)

Turniej o Puchar Federacji Stal - Zielona Góra 17/10/1976
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     ?                           ?
2.     ?                           ?
3.     ?                           ?

lista startowa:
1-Berej, 2-Plewiński, 3-Olszak, 4-Kościecha, 5-Janik, 6-Grabowski, 7-Fabiszewski, 8-Ośkiewicz, 9-Nurzyński,
10-Olkiewicz, 11-Kuźniar, 12-Huszcza, 13-Romaniak, 14-Filipiak, 15-Woźniak, 16-Towalski

Testmecze międzypaństwowe  P O L S K A   -   S Z W E C J A


Gdańsk 17/10/1976                     36  -  71
((1)J.Szczakiel-?, (2)W.Patynek-?, (3)E.Jancarz-?, (4)J.Rembas-9, (5)M.Cieślak-?, (6)A.Jurczyński-?,
(7)R.Słaboń-?, (8)M.Okoniewski-? -
(1)A.Michanek-18, (2)L.A.Andersson-9, (3)B.Persson-18, (4)B.Wirebrand-4, (5)B.Jansson-3, (6)T.Nilsson-15,
(?)Ch.Löfqvist-4, (?)E.Davidsson-?)

Bydgoszcz 18/10/1976                  ??  -  ??
((1)W.Patynek-?, (2)A.Koselski-?, (3)E.Jancarz-?, (4)J.Rembas-?, (5)M.Cieślak-?, (6)A.Jurczyński-?,
(7)K.Ziarnik-?, (8)?.Kaczmarek-? -
(1)A.Michanek-?, (2)L.A.Andersson-?, (3)B.Persson-?, (4)B.Wirebrand-?, (5)Ch.Löfqvist-?, (6)B.Jansson-?,
(7)T.Nilsson-?, (8)E.Davidsson-?, sędzia-R.Cheładze)

Toruń 19/10/1976                      44  -  64
Leszno 20/10/1976                     42  -  66
Piła 21/10/1976                       61  -  47
(E.Jancarz-15, R.Fabiszewski-13, J.Rembas-11, M.Woźniak-9, Ber.Jąder-9 - B.Persson-16, A.Michanek-15)

9. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 24/10/1976


1.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
2.     Zenon Urbaniec              Włókniarz Częstochowa
3.     Andrzej Jurczyński          Włókniarz Częstochowa

Turniej Indywidualny "O Puchar Przewodniczącego WRZZ" - Leszno 24/10/1976


1.     Bernard Jąder               Unia Leszno
2.     Hans Bever                  NRD
3.     Dieter Tetzlaff             NRD

"Puchar Przechodni Miasta Leszna" - Leszno 31/10/1976


1.     ? - ?                                         ?
2.     ? - ?                                         ?
3.     ? - ?                                         ?


Puchar Indywidualny:


       ?                                             ?

24. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp ?/?/1976


1.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp
2.     Kazimierz Ziarnik           Polonia Bydgoszcz
3.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz


1975     INDEX     1977