DMP DM2L MPPZMot IMP MIMP MPPK Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


Team Championship


1 Liga

                 GORZ.  CZĘS.   LESZ.   OPOLE  WROC.   RYBN.   BYDG.   GDAŃ.
GORZÓW WLKP      ** ** 
40-38   55-23   54-23  49-28   49-28   49-29   46-32
CZĘSTOCHOWA      49-28  ** **   51-27   42-36  55-22   49-29 42,5-34,5 50-28
LESZNO          
37-40  53-25   ** **   57-21  44-34 41,5-36,5 46-32   53-25
OPOLE            40-38  43-35   42-36   ** **  41-36   41-36   44-32   55-23
WROCŁAW          42-36  54-24   50-28   62-16  ** **   41-37   39-39   59-19
RYBNIK           36-42  40-38 43,5-34,5 51-27  46-32   ** **   48-32   47-31
BYDGOSZCZ       
28-50  33-44   55-22   44-32  56-22   41-37   ** **   44-32
GDAŃSK          
38-39  49-29   37-41   41-36  52-26   46-29   40-36   ** **

1 runda 20/4/75: Włókniarz-ROW (Cieślak-12,Jarmuła-10,Urbaniec-10,Gierzyński-5, Goszczyński-5,Jurczyński-4,Kowalczyk-3 - Wyglenda-8,Pyszny-6,Tkocz-5,Wilim-5,Fojcik-4,Węgrzyk-1, w biegach par 3-9: Jarmuła-3,Wilim-5,Pyszny-4, sędzia: Jabłoński), Unia-Sparta (Z.Jąder-11,Kowalski-8, Piwosz-8,Okoniewski-7,Adamczak-5,Dobrucki-4,Heliński-1 - Bruzda-9,Jany-8,Kostka-6,Słowiński-4,Słaboń-3, Nowak-2,Gorczyca-2, sędzia: Kłoska), Kolejarz-Polonia 44-32 lub 44-35 (Szczakiel-9,Hyla-8,Witelus-8, F.Stach-8,Raba-6,Libor-4,Friedek-1 - Glücklich-9,Kasa-8,M.Ziarnik-8,Zaranek-4,Michaliszyn-3,Koselski-1, w biegach par 7-5, Szczakiel,F.Stach, Kasa,M.Ziarnik, sędzia: Napierała), Wybrzeże-Stal,
2 runda 27/4/75:
Stal-Włókniarz, ROW-Unia (Wyglenda-11.5,Tkocz-11,Pyszny-10,Kiljan-6, Szostak-2,Wilim-1,Koczy-1,Nowak-1 - Kowalski-9.5,Dobrucki-7,Okoniewski-6,Adamczak-5,Piwosz-4,Z.Jąder-2, Heliński-1, w biegach par 8-4: Pyszny,Tkocz,Okoniewski,Adamczak, sędzia: T.Skiba), Sparta-Kolejarz (Bruzda-12,Chudzikowski-10,Słowiński-10,Jany-9,Słaboń-9,Kostka-8,Gorczyca-3,Kałuża-1 - Szczakiel-5, Raba-4,Hyla-2,Witelus-2,Libor-1,F.Stach-1,Siekierka-1, w biegach par 10-2: Kostka,Bruzda sędzia: Gąsiorowski), Polonia-Wybrzeże (Kasa-8,Michaliszyn-9,Glücklich-6,Bewicz-5,Zaranek-7,K.Ziarnik-6, Koselski-3 - Żyto-9,Ślaz-3,Skrobisz-3,Papakul-4,Marsz-7,Kowalski-5,Maraszek-1, w biegach par 6-6, sędzia: A.Bielecki),
3 runda 1/5/75:
Włókniarz-Sparta (Cieślak-12,Jarmuła-9,Jurczyński-7,Nabiałek-7, Goszczyński-7,Girzyński-7,Urbaniec-6 - Bruzda-6,Chudzikowski-5,Słowiński-5,Gorczyca-2,Kostka-1,Jany-1, w biegach par 10-2: Cieślak-5,Jarmuła-5,Bruzda-2, sędzia: Rzerzycha), Unia-Polonia (Okoniewski-11, Dobrucki-10,Kowalski-9,Z.Jąder-7,Piwosz-4,B.Jąder-3,Adamczak-1,Turek-1 - Glücklich-15,Michaliszyn-8, K.Ziarnik-3,Koselski-3,Zaranek-2,Kasa-1, w biegach par 3-9: Dobrucki,Okoniewski,Michaliszyn,Koselski, sędzia: W.Kaba), Kolejarz-Stal (Szczakiel-9,Raba-8,F.Stach-8,Witelus-6,Hyla-5,Siekierka-2,Libor-2 - Jancarz-12,Rembas-9,Plech-5,Fabiszewski-4,Nowak-3,Woźniak-3,Padewski-2, w biegach par 6-5: Szczakiel, Ciomber,Rembas,Rzewiński, sędzia: T.Gatkowski), Wybrzeże-ROW (Żyto-11,Marsz-11,Skrobisz-10,Ślaz-6, Zieliński-5,Kowalski-3,Maraszek-0,Papakul-0 - Pyszny-7,Fojcik-6,Wilim-5,Wyglenda-5,Kiljan-3,Tkocz-2, Woryna-1,Szostak-0, w biegach par 8-4: Żyto,Marsz,Fojcik,Wilim, sędzia: S.Piłat),
4 runda 4/5/75:
Stal-Unia, ROW-Kolejarz (Tkocz-12,Pyszny-12,Wyglenda-11,Fojcik-10, Kiljan-3,Wilim-2,Koczy-1 - Szczakiel-7,Hyla-5,Stach-5,Raba-4,Witelus-3,Friedek-2,Libor-1, w biegach par 10-2: Pyszny,Tkocz,Hyla,Stach, sędzia: Wróblewski), Sparta-Wybrzeże (Chudzikowski-12,Kostka-11,Słowiński-9, Bruzda-9,Słaboń-7,Gorczyca-6,Jany-5 - Skrobisz-6,Żyto-5,Marsz-5,Zieliński-1,Maraszek-1,Kowalski-1, w biegach par 9-3: Bruzda,Słowiński,Zieliński,Ślaz, sędzia: T.Mierecki), Polonia-Włókniarz,
5 runda 25/5/75:
(10/6)Włókniarz-Unia (Jurczynski-11,Jarmuła-9,Cieślak-8,Goszczyński-8, Kowalczyk-6,Urbaniec-5,Gierzynski-3,Nabiałek-1 - Dobrucki-6,Z.Jąder-5,Kowalski-4,Okoniewski-4,B.Jąder-4, Heliński-2,Piwosz-2, w biegach par 7-5: Jurczyński,Jarmuła,?,?, sędzia: Głowacz), (24?23/8)ROW-Sparta (Pyszny-10,Fojcik-10,Wyglenda-9,A.Tkocz-9,Szczepanik-5,Wilim-3 - Słowiński-8,Kostka-7,Słaboń-6,Jany-4, Gorczyca-4,Kałuża-2,Chudzikowski-1, w biegach par 10-2), Polonia-Stal, Kolejarz-Wybrzeże (Szczakiel-12, Raba-9,Stach-9,Libor-8,Hyla-8,Friedek-6,Witelus-3 - Żyto-8,Marsz-7,Skrobisz-5,Marynowski-1,Gągolewicz-1, Zieliński-1, w biegach par 9-3: Szczakiel,Stach,Żyto,Marsz, sędzia: Sosiński),
6 runda 6/7/75:
(5/7)Stal-ROW, Sparta-Polonia (Chudzikowski-9,Bruzda-7,Gorczyca-7, Jany-5,Słowiński-5,Nowak-4,Słaboń-2 - Glücklich-11,Kasa-10,Koselski-8,Michaliszyn-5,Zaranek-4,Bewicz-1, w biegach par 7-5: Bruzda,Chudzikowski,Glücklich,Koselski, sędzia: Chmielewski), Unia-Kolejarz (Kowalski-10, Dobrucki-9,Z.Jąder-9,Okoniewski-8,Adamczak-8,Piwosz-7,B.Jąder-6 - Szczakiel-8,Witelus-4,Siekierka-3, Libor-2,Friedek-2,Stach-2,Rogula-1, w biegach par 7-5: Dobrucki,Z.Jąder,Szczakiel,Witelus, sędzia: Sosiński), Wybrzeże-Włókniarz (Żyto-12,Marsz-11,Marynowski-9,Ślaz-6,Papakul-5,Zieliński-3,W.Waloszek-3 - Cieślak-11,Kowalczyk-6,Jarmuła-4,Gierzyński-4,Goszczyński-2,Zapart-1,Nabiałek-1),
7 runda 20/7/75:
(14/8)Stal-Sparta, (14/8)ROW-Polonia (Pyszny-9,Wyglenda-9,A.Tkocz-9, Szczepanik-8,Fojcik-5,Koczy-4,Wilim-4 - Glücklich-11,Koselski-5,Zaranek-4,K.Ziarnik-3,Kasa-3,Maroszek-3, Bukiej-1, w biegach par 10-2: Wyglenda,A.Tkocz,Glücklich,Koselski), (14/8)Unia-Wybrzeże (Z.Jąder-12, Kowalski-11,B.Jąder-10,Okoniewski-10,Adamczak-7,Dobrucki-2,Heliński-1 - Marsz-9,Marynowski-5,Ślaz-5, Papakul-4,Nawrocki-2,Kowalski-1, w biegach par 6-6), (31/7)Kolejarz-Włókniarz (Szczakiel-11,Witelus-8, Friedek-7,Siekierka-7,Stach-5,Libor-3,Ciomber-2 - Jarmuła-13,Cieślak-11,Goszczyński-7,Kowalczyk-4, w biegach par 10-2, sędzia: Mieczysław Ropek),
8 runda 22/7/75:
Włókniarz-Kolejarz (Cieślak-12,Jarmuła-9,Goszczyński-9,Tomaszewski-5, Kowalczyk-3,Zapart-3,Nabiałek-1 - Szczakiel-9,Libor-9,Stach-8,Witelus-5,Friedek-5, w biegach par 10-2: Cieślak-6,Gosczyński-4,Szczakiel-2), Polonia-ROW (Kasa-12,Glücklich-11,Michaliszyn-5,Zaranek-5,Bewicz-4, Koselski-4 - Wyglenda-11,Wilim-6,A.Tkocz-6,Pyszny-5,Gryt-3,Szczepanik-3,Fojcik-2,Kiljan-1, w biegach par 10-2: 1-Kasa,Glücklich,Wyglenda,Wilim, 2-Glücklich,Kasa,Wilim,Wyglenda, sędzia: Sadowski), Sparta-Stal (Bruzda-10,Gorczyca-8,Słaboń-6,Nowak-5,Słowiński-5,Chudzikowski-4,Jany-4 - Plech-11, Fabiszewski-9,Jancarz-8,Nowak-4,Rembas-3,Padewski-1, w biegach par 4-8: Bruzda,Gorczyca, sędzia: Cheładze), Wybrzeże-Unia (Ślaz-14,Marynowski-7,Żyto-6,Marsz-5,Papakul-3,Zagorski-1,Gągolewicz-1,Zieliński-0 - B.Jąder-9,Adamczak-7,Dobrucki-7,Kowalski-7,Okoniewski-6,Z.Jąder-5, w biegach par 8-4, sędzia: Wróblewski/Kędzia),
9 runda 27/7/75:
Włókniarz-Wybrzeże (Cieślak-12,Jarmuła-12,Goszczyński-11,Zapart-6, Tomaszewski-5,Chmielewski-2,Kowalczyk-2 - Papakul-9,Marynowski-8,Marsz-6,Ślaz-4,Nawrocki-1, w biegach par 9-3: Jarmuła-6,Goszczyński-3,Marynowski-3, sędzia: Gołębiowski), ROW-Stal (A.Tkocz-12,Fojcik-8, Wyglenda-7,Pyszny-3,Gryt-3,Kiljan-2,Wilim-1 - Jancarz-12,Plech-10,Rembas-8,Padewski-4,Woźniak-3,Nowak-3, Fabiszewski-2, w biegach par 7-5: Tkocz,Fojcik,Jancarz,Rembas, sędzia: Nawrocki), Kolejarz-Unia (Szczakiel-9,Friedek-9,Witelus-7,Raba-6,Stach-4,Libor-3,Siekierka-3,Ciomber-1 - Kowalski-8,Dobrucki-7, Z.Jąder-6,B.Jąder-5,Okoniewski-5,Adamczak-3,Wójcik-2, w biegach par 7-5: Szczakiel,Friedek,Dobrucki, Z.Jąder, sędzia: Klamut), Polonia-Sparta (Kasa-11,Glücklich-11,Michaliszyn-10,Bewicz-10,Koselski-10, Maroszek-2,Zaranek-1,Bukiej-1 - Słowinski-5,Jany-4,Gorczyca-4,Bruzda-4,Chudzikowski-3,Słaboń-2, w biegach par 9-3: Koselski,Kasa,Bruzda,Gorczyca, sędzia: Kaba),
10 runda 3/8/75:
Stal-Polonia, Unia-Włókniarz (B.Jąder-11,Dobrucki-10,Z.Jąder-7, Okoniewski-7,Kowalski-7,Wójcik-5,Adamczak-3,Heliński-2 - Cieślak-11,Jarmuła-7,Goszczyński-2, Kowalczyk-2,Chmielewski-1,Nabiałek-1, w biegach par 6-6: Dobrucki,B.Jąder,Cieślak,Kowalczyk), Wybrzeże-Kolejarz (Marsz-12,Ślaz-12,Marynowski-11,Nawrocki-3,Zieliński-2,Kowalski-1 - Szczakiel-9, Stach-6,Witelus-6,Raba-6,Friedek-6,Libor-2,Siekierka-1, w biegach par 5-6), Sparta-ROW (Słowiński-10, Bruzda-7,Słaboń-7,Chudzikowski-7,Jany-5,Nowak-3,Gorczyca-1,Kałuża-1 - Pyszny-12,Fojcik-8,Tkocz-6, Wyglenda-5,Gryt-4,Wilim-1,Szczepanik-1, w biegach par 6-6: Bruzda,Słowinski,Pyszny,Fojcik),
11 runda 10/8/75:
Unia-Stal, Włókniarz-Polonia (Goszczyński-10,Jarmuła-7,Nabiałek-7, Cieślak-6,Tomaszewski-4.5,Kowalczyk-4,Zapart-4,Jurczyński-0 - Glücklich-14,Koselski-5.5,Kasa-5, Kaz.Ziarnik-4,Michaliszyn-3,Maroszek-2,Zaranek-1, w biegach par 3-9, sędzia: Saj), Wybrzeże-Sparta (Ślaz-11,Marsz-10,Marynowski-10,Papakul-10,Zieliński-6,Nawrocki-3,Kowalski-2 - Słowiński-8,Bruzda-5, Chudzikowski-5,Słaboń-4,Jany-3,Nowak-1, w biegach par 8-4: Papakul,Ślaz,Bruzda,Słowiński, sędzia: Sosiński), Kolejarz-ROW (Stach-9,Szczakiel-6,Witelus-6,Ciomber-6,Libor-5,Friedek-5,Raba-3 - A.Tkocz-11, Pyszny-7,Wyglenda-6,Szczepanik-4,Gryt-3,Fojcik-3,Kiljan-2, w biegach par 9-3: Tkocz,Pyszny,Stach,Ciomber, sędzia: Skiba),
12 runda 17/8/75:
(16/8)Sparta-Włókniarz (Jany-10,Bruzda-8,Gorczyca-8,Słowiński-8, Słaboń-8,Nowak-7,Chudzikowski-4,Kałuża-1 - Jarmuła-9,Goszczyński-6,Kowalczyk-5,Zapart-4Tomaszewski-0, Nabiałek-0,Błaszak-0, w biegach par 9-3: Słowiński,Jany,Kowalczyk,Goszczyński), Stal-Kolejarz, ROW-Wybrzeże (Pyszny-11,Szczepanik-8,Wilim-7,Kiljan-7,Wyglenda-5,A.Tkocz-5,Fojcik-2,Koczy-2 - Marsz-8, Kowalski-8,Marynowski-8,Papakul-4,Ślaz-2,Zagórski-1, w biegach par 8-4: Pyszny,Szczepanik,Marsz, Marynowski, sędzia: Robert Nawrocki-zastąpił wyznaczonego-nieobecnego sędziego), (16/8)Polonia-Unia (Glücklich-12,Kasa-10,Maroszek-9,Zaranek-9,Koselski-7,Bukiej-4,Bewicz-4 - Adamczak-7,Heliński-5, B.Jąder-4,Z.Jąder-3,Dobrucki-3,Okoniwski-0,Kowalski-0, w biegach par 9-3: Glücklich,Kasa,Heliński, Adamczak, sędzia: Hłasko),
13 runda 31/8/75:
Kolejarz-Sparta (Witelus-9,Libor-8,Szczakiel-7,Stach-6,Raba-4, Siekierka-4,Ciomber-3 - Jany-10,Gorczyca-8,Kostka-7,Kałuża-4,Słaboń-3,Słowiński-3,Chudzikowski-1, w biegach par 7-5: Witelus,Libor,Jany,Gorczyca, sedzia: Sadowski), Unia-ROW (B.Jąder-11,Kowalski-7,Z.Jąder-7, Okoniewski-6,Adamczak-4,Dobrucki-3.5,Heliński-2,Turek-1 - Wilim-9.5,Wyglenda-9,Pyszny-7,A.Tkocz-6, Fojcik-3,Koczy-2,Woryna-0,Szczepanik-0, w biegach par 8-4: B.Jąder,Kowalski,Wyglenda,Wilim, sędzia: Wróblewski), (11/9)Włókniarz-Stal (Jarmuła-9,Błaszak-9,Cieślak-8,Kowalczyk-8,Tomaszewski-5, Goszczyński-4,Jurczyński-4,Zapart-2 - Nowak-9,Fabiszewski-6,Padewski-4,Woźniak-4,Rembas-2,Mielczarek-1, Ćwikła-1,Chomski-1, w biegach par 2-9: Kowalczyk-2,Fabiszewski-6,Nowak-3, sędzia: Chmielewski), (11/9)Wybrzeże-Polonia (Marsz-9,Papkul-9,Ślaz-9,Skrobisz-5,Zagórski-4,Marynowski-4,Kowalski-0 - Glücklich-10,Kasa-8,Maroszek-6,K.Ziarnik-4,Zaranek-3,Koselski-3,Bewicz-2, w biegach par 7-5: Ślaz,Papakul, Glücklich,Maroszek, sędzia: Szymański),
14 runda 14/9/75:
Stal-Wybrzeże, ROW-Włókniarz (A.Tkocz-10,Wyglenda-8,Pyszny-7, Wilim-6,Fojcik-5,Kiljan-3,Koczy-1 - Jarmuła-14,Cieślak-7,Jurczyński-7,Goszczyński-5,Zapart-2,Nabiałek-1, Kowalczyk-1,Błaszak-1, w biegach par 7-5: Pyszny,A.Tkocz,Jarmuła,Cieślak, sędzia: Klimek), Sparta-Unia (Jany-11,Kostka-11,Chudzikowski-9,Gorczyca-7,Słaboń-6,Słowiński-3,Kałuża-2,Augustyniak-1 - Dobrucki-6, B.Jąder-5,Adamczak-5,Kowalski-5,Okoniewski-4,Z.Jąder-3, w biegach par 6-6: Kostka,Jany,Dobrucki,Adamczak, sędzia: Głowacz), Polonia-Kolejarz (Kasa-10,Glücklich-9,Bewicz-6,Zaranek-6,K.Ziarnik-5,Koselski-5, Maroszek-3,Bukiej-0 - Szczakiel-14,Stach-8,Libor-5,Raba-4,Witelus-1,Siekierka-0,Ciomber-0,Czura-0, w biegach par 6-6: Kasa,Koselski,Stach,Szczakiel, sędzia: Bolesław Mużdżak),

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1975

1.  STAL GORZÓW WLKP        22   11  0   3   +144
2.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   16   8   0   6   +55
3.  UNIA LESZNO             14   7   0   7   -4

4.  KOLEJARZ OPOLE          14   7   0   7   -90
5.  SPARTA WROCŁAW          13   6   1   7   +5
6.  ROW RYBNIK              12   6   0   8   -1
7.  POLONIA BYDGOSZCZ       11   5   1   8   -12
8.  WYBRZEŻE GDAŃSK         10   5   0   9   -97

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1976

05/10/75 BYDGOSZCZ - TORUŃ        50-28
(Zaranek-10,Michaliszyn-11,Glücklich-12,Koselski-9,Ziarnik-3,Bewicz-4,Bukiej-1,Kasa-0 - Olkiewicz-5,Plewiński-5,Araszewicz-4,Kościecha-6,Kryżaniak-3,Janczuro-2,Ząbik-3, sędzia - Najwer)
12/10/75 TORUŃ - BYDGOSZCZ        46-32
(Kościecha-10,Plewiński-9,Olkiewicz-9,Ząbik-9,Krzyżaniak-5,Araszewicz-3,Janczuro-1 - Glücklich-14,Zaranek-9,Michaliszyn-4,Ziarnik-2,Koselski-2,Bewicz-1, sędzia - Tadeusz Skiba)

14/12/1975 Plenum GKŻ PZM podjęło decyzję o zwiększeniu ilości drużyn w 1 lidze z 8 do 10. W ten sposób awans uzyskała Stal Toruń (wicemistrz 2 ligi) i Wybrzeże Gdańsk, które wcześniej zostało z 1 ligi zdegradowane.

Stal Gorzów Wlkp                      Włókniarz Częstochowa
trener: Edward Jancarz                trener: B.Kacperak, W.Jastrzębski, J.Drapak
Edward Jancarz (1)         2,72       Zenon Urbaniec (3)         2,56
Zenon Plech (2)            2,66       Marek Cieślak (6)          2,46
Jerzy Rembas (5)           2,47       Andrzej Jurczyński (15)    2,16
Ryszard Fabiszewski (33)   1,81       Józef Jarmuła (19)         2,12
Bogusław Nowak (34)        1,80       Czesław Goszczyński (32)   1,81
Mieczysław Woźniak (60)    1,25       Jerzy Kowalczyk (37)       1,75
Jerzy Padewski (62)        1,23       Mirosław Błaszak (42)      1,66
Bolesław Rzewiński (66)    1,16       Jacek Gierzyński (46)      1,56
Mirosław Ćwikła (80)       0,75       Lech Zapart (54)           1,36
Stanisław Chomski (-)      0,40       Włodzimierz Tomaszewski(69)1,01
Andrzej Mielczarek (-)     0,33       Daniel Chmielewski (-)     0,75
                                      Henryk Barylski (-)        0,50

Unia Leszno                           Kolejarz Opole
trener: Andrzej Pogorzelski           trener: Marian Spychała
Zbigniew Jąder (12)        2,20       Jerzy Szczakiel (10)       2,27
Jerzy Kowalski (13)        2,18       Franciszek Stach (27)      1,87
Bernard Jąder (14)         2,18       Zygfryd Friedek (29)       1,85
Czesław Piwosz (25)        1,88       Joachim Hyla (38)          1,73
Mariusz Okoniewski (28)    1,85       Marian Witelus (39)        1,73
Kazimierz Adamczak (30)    1,83       Konrad Libor (40)          1,73
Zdzisław Dobrucki (35)     1,75       Leonard Raba (44)          1,64
Kazimierz Wójcik (51)      1,42       Alfred Siekierka (57)      1,31
Antoni Heliński (72)       0,95       Norbert Ciomber (64)       1,21
Stanisław Turek (75)       0,50       Ryszard Rogula (-)         1,00
Stefan Smoła (-)           0,00

Sparta Wrocław                        ROW Rybnik
trener: Marian Milewski               trener: Andrzej Wyglenda
Zygfryd Kostka (7)         2,45       Piotr Pyszny (11)          2,21
Piotr Bruzda (9)           2,31       Andrzej Tkocz (16)         2,16
Bolesław Gorczyca (18)     2,15       Andrzej Wyglenda (17)      2,15
Jan Chudzikowski (21)      1,97       Antoni Fojcik (36)         1,75
Zygmunt Słowiński (22)     1,94       Jerzy Wilim (53)           1,39
Ryszard Jany (26)          1,88       Jerzy Gryt (58)            1,27
Robert Słaboń (45)         1,62       Jan Koczy (61)             1,23
Stanisław Nowak (49)       1,47       Stanisław Kiljan (65)      1,18
Krzysztof Kałuża (70)      1,00       Grzegorz Szczepanik (67)   1,14
Wojciech Augustynowicz (-) 2,00       Franciszek Szostak (-)     0,50
Jan Michalak (-)           0,00       Andrzej Węgrzyk (-)        0,50
                                      Jan Nowak (-)              0,50
                                      Antoni Woryna (-)          0,50

Polonia Bydgoszcz                     Wybrzeże Gdańsk
trener: Jan Malinowski                trener: Edward Kupczyński, Bogdan Berliński
Henryk Glücklich (4)       2,50       Henryk Żyto (8)            2,34
Andrzej Koselski (23)      1,90       Leszek Marsz (20)          2,12
Stanisław Kasa (31)        1,82       Andrzej Marynowski (24)    1,89
Marian Zaranek (48)        1,50       Bogdan Skrobisz (41)       1,72
Lech Bewicz (50)           1,44       Bolesław Ślaz (43)         1,66
Marian Michaliszyn (52)    1,41       Leszek Papakul (47)        1,52
Andrzej Maroszek (55)      1,36       Roman Zieliński (56)       1,31
Kazimierz Ziarnik (59)     1,25       Stanisław Kowalski (63)    1,22
Paweł Bukiej (71)          1,00       Andrzej Nawrocki (68)      1,12
Wiesław Patynek (-)        0,00       Andrzej Zagórski (73)      0,63
                                      Jan Gągolewicz (74)        0,60
                                      Janusz Maraszek (76)       0,50
                                      Wiktor Waloszek (-)        1,50
                                      Marek Grycan (-)           1,00

2 Liga

                 ZIEL.   TORUŃ  ŚWIĘ.  LUBL.  TARN.  GNIE.  RZES.  ŁÓDŹ
ZIELONA GÓRA     ** **  
49-29  43-35  43-34  53-24  61-17  52-26  59-19
TORUŃ           
39-39   ** **  43-35  40-37  54-24  43-35  57-21  56-20
ŚWIĘTOCHŁOWICE   58-20   45-33  ** **  41-35  48-30  46-31  45-32  55-23
LUBLIN           49-29   48-29  45-28  ** **  62-16  58-19  58-20  58-20
TARNÓW         42,5-34,5 37-39  39-39  41-37  ** ** 
48-29  44-34  45-33
GNIEZNO          37-39   37-41  
38-37  42-35  43-35  ** **  47-31  52-26
RZESZÓW          30-48   31-47  37-40  23-55  38-40  39-39  ** **  45-31
ŁÓDŹ             35-43  
30-48  37-41  19-59  38-39  38-40  38-39  ** **

1 runda 20/4/75: Stal T.-Gwardia, Falubaz-Start, (25?/4)Motor-Stal Rz. (Drużkowski-12, Nocek-11,Zwierzchowski-11,Berej-7,Studziński-7,Mazur-5,Gomułka-4,Psionka-1 - Kuźniar-8,Wilk-4,Baran-2, Kniaź-2,Krajewski-2,Kazior-1,Janik-1), Unia-Śląsk (Wardzała-12,Chorabik-8,Proszowski-6,Wojtanowski-6, Bartnik-6,Łabędź-1 - P.Waloszek-11,Goerlitz-9,Brabański-9,Kochman-4,Wieczorek-3,Musioł-2,Wyciślik-1, w biegach par 4-8),
2 runda 27/4/75:
Stal Rz.-Stal T. (Kuźniar-10,Kniaź-10,Wilk-5,Rak-3,Janik-1, Krajewski-1,Baran-1 - Ząbik-12,Plewiński-11,Araszewicz-6,Olkiewicz-5,Kościecha-4,Krzyżaniak-4,Knyter-3, Janczuro-2, mecz rozegrano w Lublinie), (26/4)Śląsk-Motor (Goerlitz-10,P.Waloszek-10,Brabański-8,Kochman-5, Stroba-4,Musiał-2,Wyciślik-2 - Studziński-10,Mazur-8,Berej-7,Nocek-4,Psionka-3,Gomułka-2,Drużkowski-1), Gwardia-Falubaz (Kolman-11,Gortat-7,Banasiak-7,Lalicki-4,Gołofit-3,Pakulski-2,Witwicki-1 - Marcinkowski-11, Filipiak-9,Łoś-7,Protasiewicz-6,Grabowski-5,Ratajczak-3,Grygor-2), Start-Unia (Błaszak-12,Kaczmarek-9, W.Puk-9,Sikora-5,Krajewski-3,Rożak-2,J.Puk-2,Witkowski-1 - Wardzała-12,Bartnik-9,Proszowski-7, Chorabik-4,Zając-1,Chrupek-1,Łabędź-1),
3 runda 1/5/75:
Stal T.-Start (Plewiński-11,Ząbik-9,Knyter-9,Janczuro-6,Kościecha-4, Olkiewicz-3,Krzyżaniak-1 - Błaszak-14,Kaczmarek-9, bieg par wygrali Plewiński,Ząbik 8-3), Falubaz-Śląsk, (4?/6)Motor-Gwardia, Unia-Stal Rz.,
4 runda 4/5/75:
Śląsk-Stal T. (Kochman-12,Brabański-10,Goerlitz-9 - Ząbik-9,Plewiński-8, Janczuro-5,Kościecha-4,Knyter-3,Krzyżaniak-3,Olkiewicz-2, biegi par wygrali P.Waloszek,Kochman 7-5 z Plewiński,Ząbik), (11/6)Stal Rz.-Falubaz (Kuźniar-13,Kniaź-9,Wilk-3,Baran-2,Rak-1,Owoc-1,Kazior-1 - Proch-9,Potasiewicz-9,Łoś-9,Filipiak-8,Grabowski-4,Marcinkowski-4,Grygor-3,Ratajczyk-2), Start-Motor, Gwardia-Unia,
5 runda 25/5/75:
Motor-Stal T. 48-29 lub 49-28 (Psionka-11,Zwierzchowski-9,Barej-8,Nocek-7, Krawczyk-5,Mazur-4,Studziński-3,Gomułka-1 - Plewiński-10,Kościecha-6,Olkiewicz-4,Janczuro-3,Knyter-2, Araszewicz-2,Ząbik-2, biegi par Kościecha,Plewiński 6-6), Falubaz-Unia (Łoś-11,Protasiewicz-9,Proch-8, Marcinkowski-8,Filipiak-7,Ratajczyk-4,Grygor-3,Grabowski-3 - Wardzała-14,Chorabik-4,Proszowski-4, Bartnik-2), (2/6)Stal Rz.-Gwardia, Start-Śląsk (Kaczmarek-10,Błaszak-10,Sikora-8,Rożak-5,W.Puk-3, Kujawski-2 - P.Waloszek-11,Barbański-7,Stroba-7,Kochman-7,Wieczorek-5),
6 runda 8/6/75:
Unia-Stal T. (Wardzała-13,Chorabik-7,Bartnik-6,Wojtanowski-5, Proszowski-3,Łabędź-2,Chrupek-1 - Plewiński-12,Ząbik-9,Olkiewicz-6,Krzyżaniak-5,Araszewicz-4,Kościecha-3, biegi par wygrała Stal 7-5), Motor-Falubaz (Berej-11,Krawczyk-9,Nocek-7,Mazur-6,Zwierzchowski-5, Drużkowski-5,Gomułka-3,Studziński-3 - Filipiak-9,Proch-7,Grabowski-5,Marcinkowski-3,Grygor-2,Łoś-2, Ratajczyk-1), Start-Stal Rz. (Kaczmarek-12,Błaszak-12,W.Puk-7,Sikora-6,J.Jąder-6,Kujawski-3,J.Puk-1 - Kniaź-11,Kuźniar-7,Wilk-4,Owoc-3,Kazior-2,Janik-2,Baran-1,Rak-1), Gwardia-Śląsk (Lalicki-9,Gołofit-8, Pakulski-7,Gortat-6,Banasiak-3,Żerdziński-3,Kolman-1 - P.Waloszek-13,Kochman-9,Stroba-8,Brabański-5, Wieczorek-4,Musioł-1,Wyciślik-1),
7 runda 6/7/75:
Stal T.-Falubaz, Śląsk-Stal Rz. (P.Waloszek-12,Kochman-9,Stroba-8, Goerlitz-8,Brabański-6,Dłucik-1,Wieczorek-1 - Kniaź-9,Kuźniar-8,Rak-5,Wilk-4,Baran-3,Janik-2,Krajewski-1, Owoc-0, w biegach par 9-3: P.Waloszek,Kochman,Kniaź,Kuźniar), Gwardia-Start (Gołofit-8,Żerdziński-7, Banasiak-7,Pakulski-6,Gortat-5, Jatczak-4,Lalicki-1 - Kaczmarek-12,Błaszak-10,J.Jąder-5,Sikora-5,W.Puk-3,J.Puk-3,Kujawski-2), Unia-Motor (Wojtanowski-9,Wardzała-9,Bartnik-9,Chorabik-6,Łabędź-3,Chrupek-2,Dobek-2,Zając-1 - Studziński-8,Nocek-7,Krawczyk-6,Berej-6,Psionka-5,Mazur-4,Gomułka-1),
8 runda 20/7/75:
Falubaz-Stal T., Motor-Unia, Stal Rz.-Śląsk, Start-Gwardia,
9 runda 27/7/75:
(26/7)Stal T.-Unia, Śląsk-Gwardia (P.Waloszek-12,Goerlitz-12, Kochman-10,Brabański-9,Stroba-8,Buchczyk-3,Kocur-1 - Gołofit-7,Pakulski-4,Gortat-4,Banasiak-3, Żerdziński-3,Lalicki-1,Jatczak-1), Falubaz-Motor, Stal Rz.-Start (Wilk-10,Kniaź-8,Baran-7,Kuźniar-6, Janik-3,Krajewski-3,Matjan-2 - Kaczmarek-15,Błaszak-9,W.Puk-5,J.Jąder-4,J.Puk-3,Sikora-3),
10 runda 10/8/75:
Stal T.-Motor (Ząbik-12,Plewiński-9,Kościecha-7,Janczuro-7,Olkiewicz-3, Knyter-2 - Nocek-8,Studziński-7,Psionka-6,Berej-6,Krawczyk-5,Drużkowski-3,Zwierzchowski-2, w biegach par 8-4: Plewiński,Ząbik), Śląsk-Start (P.Waloszek-12,Goerlitz-12,Kochman-10,Brabański-5,Buchczyk-4,Stroba-3 - Błaszak-11,Kaczmarek-7,W.Puk-6,Sikora-3,J.Puk-2,Kujawski-2, w biegach par 9-3), Gwardia-Stal Rz. (Banasiak-9, Lalicki-7,Żerdziński-6,Gołofit-5,Gortat-5,Pakulski-4,Kwiatkowski-2 - Kniaź-11,Kuźniar-10,Matjan-6, Wilk-5,Baran-4,Janik-3, w biegach par 5-6), Unia-Falubaz (Wardzała-10,Bartnik-10,Wojtanowski-9, Chorabik-4.5,Gawełczyk-4,Zając-3,Łabędź-2 - Marcinkowski-9,Filipiak-8,Proch-7,Protasiewicz-4.5, Grabowski-4,Łukasiewicz-2, w biegach par 3-8),
11 runda 24/8/75:
(23/8)Stal T.-Śląsk (Olkiewicz-10,Ząbik-9,Plewiński-7,Kościecha-5, Araszewicz-6,Knyter-3,Moskowicz-2,Janczuro-1 - P.Waloszek-12,Kochman-7,Brabański-6, bieg par wygrali torunianie 10-2), Falubaz-Stal Rz., Motor-Start, Unia-Gwardia,
12 runda 31/8/75:
Start-Stal T. (Błaszak-11,Kaczmarek-7,Sikora-7,Kujawski-4,J.Puk-4, J.Jąder-3,W.Puk-1 - Araszewicz-9,Olkiewicz-8,Plewiński-7,Ząbik-6,Knyter-4,Janczuro-3,Kościecha-3, Moskowicz-1, nie rozegrano biegów par), Śląsk-Falubaz (P.Waloszek-12,Kochman-12,Brabański-9,Stroba-8, Dłucik-7,Wieczorek-6,Buchczyk-4 - Filipiak-8,Łoś-3,Marcinkowski-3,Protasiewicz-2,Grabowski-2,Łukaszewicz-1, Ratajczyk-1), Stal Rz.-Unia (Kniaź-12,Matjan-9,Kuźniar-7,Wilk-7,Krajewski-2,Janik-1 - Wojtanowski-9, Bartnik-9,Zając-7,Chorabik-6,Wardzała-5,Gawełczyk-2,Łabędź-1,Skowron-1), Gwardia-Motor (Jatczak-5, Pakulski-4,Banasiak-4,Witwicki-2,Gołofit-1,Nowakowski-1,Gortat-1,Żerdziński-1 - Krawczyk-12,Drużkowski-11, Studziński-10,Berej-9,Zwierzchowski-7,Nocek-7,Psionka-3),
13 runda 14/9/75:
Stal T.-Stal Rz. (Ząbik-12,Plewiński-10,Krzyżaniak-9,Moskowicz-9, Araszewicz-6,Olkiewicz-5,Kościecha-3,Knyter-3 - Kniaź-6,Matjan-5,Kuźniar-4,Janik-4,Czarnecki-1,Wilk-1, biegi par wygrali 9-3: Plewiński,Ząbik), Motor-Śląsk (Studziński-10,Drużkowski-9,Krawczyk-7,Zwierzchowski-6, Berej-6,Mazur-4,Góral-3 - Mucha-9,P.Waloszek-9,Stroba-3,Kochman-3,Brabański-2,Wieczorek-1,Dłucik-1), Falubaz-Gwardia (Łoś-12,Proch-11,Filipiak-10,Grabowski-10,Marcinkowski-7,Łukaszewicz-5,Żeromski-4 - Gortat-6,Żerdziński-6,Gołofit-3,Witwicki-3,Jatczak-1), Unia-Start,
14 runda 21/9/75:
Gwardia-Stal T., Start-Falubaz (Błaszak-12,Kaczmarek-9,Kujawski-5,Puk-5, Sikora-4,Możdżeń-1,Rożak-1 - Marcinkowski-8,Łukaszewicz-6,Łoś-6,Filipiak-5,Proch-5,Ratajczyk-4,Grabowski-3, Żeromski-2), Śląsk-Unia, Stal Rz.-Motor,

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1975

1.  FALUBAZ ZIELONA GÓRA    21   10  1   3   +138
2.  STAL TORUŃ              21   10  1   3   +110

-------------------------------------------------
3.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    19   9   1   4   +107 lub +109
4.  MOTOR LUBLIN            18   9   0   5   +260
5.  UNIA TARNÓW             15   7   1   6   -77 lub -75
6.  START GNIEZNO           13   6   1   7   -71
7.  STAL RZESZÓW            5    2   1   11  -195
8.  GWARDIA ŁÓDŹ            0    0   0   14  -272 lub -275

Falubaz Zielona Góra                  Stal Toruń
Romuald Łoś (3)            2,60       Janusz Plewiński (2)       2,61
Bolesław Proch (6)         2,52       Kazimierz Araszewicz (11)  2,35
Zbigniew Marcinkowski (15) 2,26       Jan Ząbik (14)             2,31
Zbigniew Filipiak (24)     2,04       Adam Olkiewicz (30)        1,84
Mirosław Łukaszewicz (29)  1,84       Jerzy Knyter (34)          1,71
Jan Grabowski (36)         1,63       Roman Kościecha (35)       1,69
Paweł Protasiewicz (41)    1,58       Jan Moskowicz (38)         1,62
Jan Ratajczyk (48)         1,48       Roman Janczuro (43)        1,56
Aleksander Grygor (60)     1,08       Bogdan Krzyżaniak (53)     1,43
Stefan Żeromski (-)        2,20
Jan Jakubowski (-)         0,00
Roman Tajchert (-)         0,00
Andrzej Huszcza (-)        0,00

Śląsk Świętochłowice                  Motor Lublin
Paweł Waloszek (1)         2,67       Witold Zwierzchowski (5)   2,54
Jacek Goerlitz (7)         2,50       Tadeusz Berej (9)          2,46
Jerzy Kochman (19)         2,17       Zbigniew Studziński (12)   2,34
Jan Mucha (20)             2,16       Stanisław Nocek (16)       2,21
Erwin Brabański (25)       2,01       Zbigniew Krawczyk (18)     2,19
Marian Stroba (28)         1,85       Andrzej Mazur (22)         2,13
Roman Wieczorek (32)       1,81       Józef Drużkowski (26)      2,00
Roman Buchczyk (56)        1,14       Marian Psionka (27)        1,88
Zygmunt Dłucik (58)        1,13       Marian Gomułka (45)        1,50
Eugeniusz Musioł (70)      0,63       Kazimierz Góral (-)        3,00
Eugeniusz Wyciślik (72)    0,54       Mirosław Chmura (-)        1,00
Piotr Kocur (-)            0,50       Stanisław Kowalczyk (-)    0,50

Start Gniezno                         Unia Tarnów
Eugeniusz Błaszak (8)      2,49       Marian Wardzała (4)        2,59
Wojciech Kaczmarek (13)    2,32       Stanisław Bartnik (23)     2,10
Janusz Jąder (31)          1,83       Stanisław Wojtanowski (33) 1,72
Gerard Sikora (37)         1,62       Stanisław Chorabik (52)    1,44
Wojciech Puk (50)          1,47       Edward Gawełczyk (61)      1,00
Leon Kujawski (54)         1,30       Marek Dobek (62)           1,00
Jan Puk (59)               1,12       Ryszard Chrupek (64)       0,94
Marek Rożak (66)           0,90       Józef Łabędź (69)          0,63
Marek Możdżeń (75)         0,25       Józef Skorupa (-)          0,50
Witold Chmielewski (-)     0,00

Stal Rzeszów                          Gwardia Łódź
Zenon Kazior (10)          2,40       Czesław Kolman (39)        1,60
Jerzy Kniaź (17)           2,20       Zdzisław Żerdziński (40)   1,59
Grzegorz Kuźniar (21)      2,13       Stanisław Gołofit (42)     1,57
Jan Wilk (49)              1,47       Zygmunt Banasiak (44)      1,50
Eugeniusz Rak (55)         1,17       Stanisław Lalicki (46)     1,48
Zygmunt Matjan (57)        1,13       Kazimierz Pakulski (47)    1,48
Adam Janik (63)            0,96       Tadeusz Gortat (51)        1,47
Marian Krajewski (67)      0,88       Ryszard Witwicki (65)      0,92
Ryszard Czarnecki (73)     0,50       Henryk Jatczak (68)        0,68
Józef Batycki (-)          0,50       Jerzy Nowakowski (71)      0,55
Andrzej Gula (-)           0,33       Jan Kwiatkowski (74)       0,40
Kazimierz Bedzyk (-)       0,25


Polish Moto Federation Junior Cup


Eliminacje grupowe

         GRUPA 1                               GRUPA 2

1. Bydgoszcz       9      113          1. Gorzów Wlkp     10     111

2. Gdańsk          6      102          2. Leszno          7      117
3. Toruń           5      94           3. Zielona Góra    4      91
4. Łódź            4      78           4. Gniezno         3      56


         GRUPA 3                               GRUPA 4

1. Lublin                 ??           1. Wrocław                ??

2. Częstochowa            ??           2. Rybnik                 ??
3. Tarnów                 ??           3. Opole                  ??
4. Rzeszów                ??           4. Świętochłowice         ??

Finał Młodzieżowego Pucharu PZMot - Lublin 25/10/1975


1.     Motor Lublin                                             38
2.     Stal Gorzów Wlkp                                         37
3.     Polonia Bydgoszcz                                        14

4.     Sparta Wrocław                                           7


Individual Polish Championship


31. Finał IMP - Częstochowa 28/9/1975


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
3.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice


Individual Junior Polish Championship


9. Finał MIMP - Zielona Góra 28/9/1975


1.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
2.     Tadeusz Berej               Motor Lublin
3.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno


Polish Club Pair Championship


2. Finał MPPK - Leszno 27/9/1975


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         30
2.     Sparta Wrocław                                           20
3.     ROW Rybnik                                               19


Golden Helmet


15. Finał Złotego Kasku - Wrocław 3/4, Częstochowa 10/4, Rybnik 8/5, Gorzów Wlkp 22/5,
Leszno 5/6, Opole 3/7, Bydgoszcz 7/8, Gdańsk 19/10/1975


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
2.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
3.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp


Silver Helmet


10. Finał Srebrnego Kasku - Łódź 10/4, Gniezno 15/5, Chorzów 22/5, Zielona Góra 5/6,
Lublin 13/7, Toruń 17/7, Rzeszów 7/8, Tarnów 4/9/1975


1.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
2.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp
3.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno


Tournaments


Gorzów Wlkp 16/3/1975 testmecz STAL GORZÓW WLKP - FALUBAZ ZIELONA GÓRA  49 - 28
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Rembas-12, Fabiszewski-11, Padewski-10, Woźniak-9, Rzewiński-4, Ćwikła-2, Swadowski-1 -
Filipiak-7, Protasiewicz-6, Łoś-5, Marcinkowski-4, Żeromski-3, Grabowski-2, Ratajczyk-1

Turniej o Puchar Federacji Stal - Gorzów Wlkp 22/3/1975 (zaległy puchar z 1974 roku)
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         43 lub 42

(Rembas-12, Fabiszewski-11, Woźniak-10, Padewski-6, Rzewiński-3)

2.     Motor Lublin                                             22

(Berej-8, Studziński-7, Drużkowski-5, Psionka-2)

3.     Stal Rzeszów                                             20

(Kniaź-11, Kuźniar-6, Kazior-2, Szostek-1)

4.     Stal Toruń                                               18

(Ząbik-6, Plewiński-5, Kościecha-3, Olkiewicz-3, Knyter-1)

5.     Falubaz Zielona Góra                                     17

(Łoś-6, Protasiewicz-5, Filipiak-4, Żeromski-2)

Toruń 23/3/1975 testmecz STAL TORUŃ - WYBRZEŻE GDAŃSK                   46 - 32
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

9.Plewiński-12(3,3,3,3), 10.Olkiewicz-7+2(2*,3,2*,0), 11.Kościecha-5(3,1,1,?), 12.Miastkowski-1(1),
13.Krzyżaniak-7(3,2,2,0), 14.Moskowicz-2(1,?,1), 15.Araszewicz-2+1(w,2*), R.Ząbik-10(3,3,3,1) -
1.Marsz-10(?,3,2,2,3), 2.Zieliński-3(1,1,1,0), 3.Kowalski-5+1(2,2,w,1*), 4.Maraszek-0(0,-,0),
5.Skrobisz-6+1(2,?,1,2*), 6.Zagórski-2(?,2,?), 7.Papakul-7+1(2,1*,1,3),
Zmiany: 1-XII 7-VI,X R-V,VIII,XI,XIII
Czasy biegów: 78:0, 78:0, 77:8, 77:0, 78:2, 77:6, 78:8, 78:0, 77:8, 79:2, 77:8, 77:6, 78:2

Gorzów Wlkp 25/3/1975 testmecz międzynarodowy STAL GORZÓW WLKP - MC GUSTROW 47 - 31
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Rembas-12, Padewski-12, Fabiszewski-8, Rzewiński-7, Nowak-8 -
Bever-10, Jensch-7, Tetzlaf-6, Mell-4, Meier-2, Tcherny-1, Streck-1

Trójmecz towarzyski: POLONIA BYDGOSZCZ-AK SLANY-STAL TORUŃ - Toruń 30/3/1975


1.     POLONIA BYDGOSZCZ                                        31
2.     STAL TORUŃ                                               22
3.     AK SLANY                                                 19

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 31/3/1975


1.     Marek Ziarnik               Polonia Bydgoszcz
2.     Marian Michaliszyn          Polonia Bydgoszcz
3.     Jan Ząbik                   Apator Toruń

Opole 2/4/1975 testmecz międzynarodowy KOLEJARZ OPOLE - ADMV MEISSEN    43 - 34
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Szczakiel-9, Friedek-9, F.Stach-8, Raba-5, Witelus-4, Siekierka-2, Libor-2, Hyla-2, Ciomber-2 -
Diense-11, Liebing-9, Knobloch-5, Schumann-4, Liebert-2, Raschke-2, Breyer-1

Zielona Góra 8/4/1975 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - STAL GORZÓW WLKP  35 - 43
(źródło informacji - Witold Łukowski)

(9)Marcinkowski-5,(10)Grabowski-4,(11)Filipiak-10,(12)Łukaszewicz-4,(13)Łoś-6,(14)Żeromski-4, (15)Protasiewicz-2,(16)Grygor -
Jancarz-11, Rembas-11, Fabiszewski-6, Plech-6, Nowak-6, Woźniak-2, Padewski-1

Toruń 12/4/1975 testmecz STAL TORUŃ - UNIA LESZNO                       36 - 42
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

9.Plewiński-12,10.Olkiewicz-1,11.Kościecha-10,12.Janczuro-1,13.Ząbik-9,14.Araszewicz-2,R.Krzyżaniak-1 -
1.Dobrucki-10,2.Heliński-7,3.Kowalski,4.Piwosz-8,5.Zb.Jąder,6.Adamczak,7.Okoniewski-?,R.Żyto

Turniej Indywidualny o Puchar Zarządu ZMS - Leszno 13/4/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Wojciech Kaczmarek          Start Gniezno (10 pkt.)
2.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice (9 pkt.)
3.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno (9 pkt.)

4.     Jerzy Kowalski              Unia Leszno (8 pkt.)

Łódź 8/5/1975 testmecz międzynarodowy GWARDIA ŁÓDŹ - NEWA LENINGRAD     50 - 27
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Pakulski-10, Gołofit-9, Żerdziński-9 - Ivanov-12

Młodzieżowy Turniej Indywidualny - Toruń 9/5/1975


1.     Kazimierz Araszewicz        Stal Toruń
2.     Wojciech Puk                Start Gniezno
3.     Jan Puk                     Start Gniezno

Turniej Par - Toruń 29/5/1975


1.     Janusz Plewiński - Adam Olkiewicz             Stal Toruń
2.     Kazimierz Araszewicz - Roman Janczuro         Stal Toruń
3.     Andrzej Koselski - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz

Zielona Góra 29/5/1975 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - UNIA LESZNO      48 - 29
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Łoś-11,Filipiak-10,Marcinkowski-9,Proch-7,Protasiewicz-6,Ratajczyk-2,Grygor-2,Grabowski-1 -
J.Kowalski-9,Ber.Jąder-6,Okoniewski-5,Adamczak-4,Wójcik-3,Dobrucki-2
zawody pożegnalne Mieczysława Mendyki

Leszno 1/6/1975 testmecz UNIA LESZNO - FALUBAZ ZIELONA GÓRA             47 - 30
(źródło informacji - Witold Łukowski)

J.Kowalski-11,Z.Jąder-11,Adamczak-10,Okoniewski-5,Wójcik-5,Ber.Jąder-2,Heliński-2 -
Marcinkowski-9,Filipiak-7,Jakubowski-2,Łoś-1,Ratajczyk-1
Po zawodach rozegrano trzybiegowy turniej o Puchar PRZZ.
Kolejność była następująca: Okoniewski, Proch, Filipiak, Grygor

Turniej Par - Grudziądz 1/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Jan Chudzikowski - Zygmunt Słowiński          Sparta Wrocław         21 pkt.
2.     Marian Michaliszyn - Marek Ziarnik            Polonia Bydgoszcz      20 pkt.
3.     Andrzej Koselski - Marian Zaranek             Polonia Bydgoszcz      17 pkt.

4.     Janusz Plewiński - Adam Olkiewicz             Stal Toruń             17 pkt.

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   A N G L I A


Chorzów 7/6/1975                      46  -  62
Bydgoszcz 7/6/1975                    71  -  37
Poznań 8/6/1975                       52  -  56
Gorzów Wlkp 8/6/1975                  50  -  58

Finał Mistrzostw Świata Par - Wrocław 15/6/1975


1.     SZWECJA                                                  24
2.     POLSKA                                                   23
3.     DANIA                                                    20+3

Turniej Par - Grudziądz 15/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Janusz Plewiński - Roman Kościecha            Stal Toruń             21 pkt.
2.     Jan Ząbik - Kazimierz Araszewicz              Stal Toruń             18 pkt.
3.     Mariusz Okoniewski - Kazimierz Adamczak       Unia Leszno            14 pkt.

Turniej Par - Grudziądz 21/6/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Henryk Żyto - Leszek Marsz                    Wybrzeże Gdańsk        21 pkt.
2.     Jan Ząbik - Bogdan Krzyżaniak                 Stal Toruń             20 pkt.
3.     Jan Chudzikowski - Zygfryd Kostka             Sparta Wrocław         15 pkt.

2. Memoriał Mariana Rose - Toruń 22/6/1975


1.     Zygfryd Kostka              Sparta Wrocław
2.     Janusz Plewiński            Stal Toruń
3.     Jan Chudzikowski            Sparta Wrocław

Memoriał Jerzego Białka - Gdańsk 28/6/1975


1.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
2.     Andrzej Marynowski          Wybrzeże Gdańsk
3.     Lech Bewicz                 Polonia Bydgoszcz

Grudziądz 17/8/1975 testmecz STAL TORUŃ - GWARDIA ŁÓDŹ                  39 - 39
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

Moskowicz-9,Olkiewicz-9,Araszewicz-8,Więckowski-2(grudziądzanin),Dichting-1(grudziądzanin) -

Finał Europejski Indywidualnych Mistrzostw Świata - Bydgoszcz 24/8/1975


1.     Ivan Mauger                 Nowa Zelandia
2.     Ole Olsen                   Dania
3.     Phil Crump                  Australia

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Ostrów Wlkp 26/8/1975


1.     Viktor Kalmykov             ZSRR
2.     Vladimir Gordeev            ZSRR
3.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Poznań 27/8/1975


1.     Vladimir Gordeev            ZSRR
2.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
3.     Wojciech Kaczmarek          Start Gniezno

Młodzieżowy Turniej Indywidualny o Puchar Rady Wojewódzkiej Federacji SZMP - Leszno 7/9/1975


1.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno
2.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra
3.     Robert Słaboń               Sparta Wrocław

Młodzieżowy Czwórmecz Towarzyski - Zielona Góra 11/9/1975
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Falubaz Zielona Góra                                     30

(Huszcza-11, Marcinkowski-5, Żeromski-5, Tajchert-4)

2.     Unia Leszno                                              25

(Turek-9, Smoła-8, Heliński-6, Gała-2)

3.     Start Gniezno                                            22

(Kujawski-8, J.Puk-6, W.Puk-4, Możdżeń-2, Rożak-2)

4.     Sparta Wrocław                                           18

(Augustynowicz-8, Kamiński-4, K.Kałuża-4, Michalak-2)

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   Z S R R


Gdańsk 30/9/1975                      39  -  39
Gorzów Wlkp 2/10/1975                 54  -  24
Gniezno 4/10/1975                     38  -  40
Ostrów Wlkp 7/10/1975                 46  -  32
Opole 11/10/1975                      31  -  47

Testmecze międzypaństwowe   POLSKA (jun.)   -   NRD (sen.)


Opole 21/9/1975                       55  -  23
Tarnów 25/9/1975                      42  -  36
Lublin 27/9/1975                      45  -  33
Grudziądz 28/9/1975                   39  -  39

Puchar Winobrania - Zielona Góra 18/9/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)


1.     Romuald Łoś                 Falubaz Zielona Góra (14 pkt.)
2.     Zbigniew Marcinkowski       Falubaz Zielona Góra (13 pkt.)
3.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra (13 pkt.)

4.     Jan Ratajczyk               Falubaz Zielona Góra (10 pkt.)
5.     Jan Grabowski               Falubaz Zielona Góra (10 pkt.)
6.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra (9 pkt.)
7.     Tetzlaff                    NRD (9 pkt.)
8.     Clemens Bever               NRD (9 pkt.)
9.     Mirosław Łukaszewicz        Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
10.    Stefan Żeromski             Falubaz Zielona Góra (8 pkt.)
11.    Jensch                      NRD (5 pkt.)
12.    Aleksander Grygor           Falubaz Zielona Góra (5 pkt.)
13.    Aleksander Janas            Falubaz Zielona Góra (4 pkt.)
14.    W.Mell                      NRD (2 pkt.)
15.    G.Mell                      NRD (2 pkt.)
16.    Schmidt                     NRD (1 pkt.)

25. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 5/10/1975


1.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp
2.     Mariusz Okoniewski          Unia Leszno
3.     Vladimir Paznikov           ZSRR

8. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 5/10/1975


1.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa
2.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik
3.     Czesław Goszczyński         Włókniarz Częstochowa

23. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp 7/10/1975


1.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole
2.     Viktor Kuznetsov            ZSRR
3.     Piotr Pyszny                ROW Rybnik

15. "Puchar ROW" - Rybnik 12/10/1975


1.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik
2.     Antoni Fojcik               ROW Rybnik
3.     Piotr Pyszny                ROW Rybnik

Testmecze polskich klubów z zespołem SPEEDWAY CENTR CLUB WIEDEŃ


Zielona Góra 11/10/1975               64  -  32 (Falubaz-Speedway Centr)
(1-Adolf Funk-9, 2-Herbert Serecs???, 3-Alex Dautman???, 4-Hubert Fischbacher-2, 5-Walter Graubmuller-10,
6-Heinz Ziemmermann, 7-Walter Elephant-2, 8-Stefan Żeromski-4, ?-Boessner-5 -
9-Romuald Łoś-13, 10-Roman Tajchert-2, 11-Jan Grabowski-13, 12-Aleksander Grygor-11, 13-Jan Ratajczyk-15(3,3,3,3,3),
14-Jerzy Marcinkowski-4, 15-Mirosław Łukaszewicz-6) Leszno ?/10/1975                      59  -  34 (Unia-Speedway Centr)

Testmecze polskich klubów z zespołem RUDA HVEZDA PRAHA


Gdańsk 14/10/1975                     28  -  49 (Wybrzeże-Ruda Hvezda)
(Marsz-10,Skrobisz-7,Marynowski-5,Ślaz-4,Papakul-2 -
J.Stancl-11,Spinka-10,Klokocka-9,Vobornik-9,Kucera-6,J.Verner-2,Ondrasik-2, sędzia: Irena Nadolna)

Toruń 18/10/1975                      39  -  39 (Stal-Ruda Hvezda)
Gniezno 19/10/1975                    32  -  46 (Start-Ruda Hvezda)

18. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 16/10/1975


1.     Jiri Stancl                 CSRS
2.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
3.     Petr Ondrasik               CSRS

Turniej Indywidualny - Mistrzostwa Miasta Leszna - Leszno 19/10/1975


1.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
2.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno
3.     Bernard Jąder               Unia Leszno

"Puchar Przechodni Miasta Leszna" - Leszno //1975


1.     Zbigniew Jąder - Zdzisław Dobrucki            Unia Leszno            19 pkt.
2.     Mariusz Okoniewski - Bernard Jąder            Unia Leszno            13 pkt.
3.     Jerzy Rembas - Ryszard Fabiszewski            Stal Gorzów Wlkp       12 pkt.

4.     Stanisław Kasa - Marian Zaranek               Polonia Bydgoszcz      10 pkt.
5.     Wojciech Kaczmarek - Gerard Sikora            Start Gniezno          6 pkt.

Puchar Indywidualny:


       Ryszard Fabiszewski                           Stal Gorzów Wlkp

Turniej Par - Rzeszów 19?/10/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Marian Wardzała - Marek Dobek                 Unia Tarnów
2.     ?                                             ?
3.     ?                                             ?

Turniej Indywidualny o Puchar Federacji Stal - Rzeszów 8/11/1975
(źródło informacji - Andrzej Korzybski i Witold Łukowski)


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp (15 pkt.)
2.     Grzegorz Kuźniar            Stal Rzeszów (13 pkt.)
3.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp (12 pkt.)

4.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp (12 pkt.)
6.     Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra (9 pkt.)

Turniej o Puchar Federacji Stal - Lublin 9/11/1975
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         37

((1)Jancarz-9, (2)Nowak-10, (3)Rembas-10, (4)Fabiszewski-8)

2.     Motor Lublin                                             34

()

3.     Stal Toruń                                               21

()

4.     Stal Rzeszów                                             12

()

5.     Falubaz Zielona Góra                                     11

((1)Łoś, (2)Z.Marcinkowski, (3)Proch, (4)Ratajczyk, (rez.)Grabowski)

2. Memoriał Jerzego Białka - Gdańsk //1975


1.     Eugeniusz Błaszak           Start Gniezno
2.     Andrzej Marynowski          Wybrzeże Gdańsk
3.     Lech Bewicz                 Polonia Bydgoszcz


1974     INDEX     1976