DMP DM2L PPZMot IMP MIMP MPPK Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Zbigniew Malinowski
(ur.??-?-1949 zm.7-4-1974) - wypadek na torze w Chorzowie
Zygmunt Gołębiowski (ur.3-9-1943 zm.30-5-1974)
Janusz Lament (ur.??-?-19?? zm.7-8-1974) - wypadek na torze w Bydgoszczy
Jerzy Białek (ur.5-4-1954 zm.11-8-1974) - wypadek na torze w Rzeszowie
Marian Zadoń (ur.12-2-1920 zm.13-8-1974)
Gerard Stach (ur.20-10-1952 zm.13-10-1974) - wypadek na torze w Opolu


Team Championship


1 Liga

                 CZĘS.  GORZ.  RYBN.  WROC.  BYDG.  LESZ.  ZIEL.  ŚWIĘ.
CZĘSTOCHOWA      ** **  34-44  39-39  57-20  47-31  44-34  53-24  43-35
GORZÓW WLKP     
26-28  ** **  45-33  39-38  48-30  51-27  51-27  62-15
RYBNIK           41-35  42-36  ** **  45-32  42-36  41-37  48-30  42-36
WROCŁAW          35-43  35-42  48-30  ** **  42-36  57-21 
42-33  44-33
BYDGOSZCZ       
42-36  42-36  39-39  60-17  ** **  53-25  57-20  49-29
LESZNO           34-42 
33-45  40-38  40-37  49-28  ** **  50-28  45-33
ZIELONA GÓRA    
24-54  25-53  41-37  38-40  42-36  38-38  ** **  39-38
ŚWIĘTOCHŁOWICE  
38-40  43-35  38-40  32-46  42-34  40-38  39-39  ** **

1 runda 7/4/74: Stal-Unia (Plech-11(3,3,3,2),Nowak-9,Rembas-9,Fabiszewski-6,Jancarz-6,Woźniak-5, Tarasewicz-3,Kowalski-2 - Dobrucki-7,Z.Jąder-7,J.Kowalski-6,Ber.Jąder-3(3),Piwosz-3,Okoniewski-1, w MP Par Plech,Nowak pokonali Piwosza,J.Kowalskiego 8-4), Falubaz-Włókniarz (Filipiak-9,Jaskulski-6,Proch-4, Protasiewicz-3,Łoś-2 - Cieślak-12(3,3,3,3),Jurczyński-11,Jarmuła-10,Urbaniec-8,Bożyk-6,Goszczyński-3, Gołębiowski-2,Gierzyński-2, w MP Par Filipiak,Proch pokonali Jarmułę,Jurczyńskiego 8-3, mecz rozegrano w Poznaniu), (1/8)Śląsk-Polonia (mecz rozegrano w Chorzowie, śmiertelny wypadek Zbigniewa Malinowskiego 7.4.1974) 42-34 lub 41-34, Sparta-ROW (Bruzda-9 - A.Tkocz-10,Gryt-10)
2 runda 14/4/74: (Wielkanoc)
Polonia-Stal (Kasa-9,Glücklich-9,Koselski-8,Kosek-6, Zaranek-5,Ziarnik-3,Michaliszyn-2 - Plech-11,Rembas-9,Nowak-7,Fabiszewski-6,Woźniak-3, w MP Par Plech-6(3,3),Nowak pokonali Glücklich,Kasa 9-3), (13/4)ROW-Falubaz (Tkocz-12,Gryt-12,Fojcik-10,Pyszny-6,Koczy-4,Wilim-3,Skupień-2 - Filipiak-9,Protasiewicz-7,Grabowski-6,Łoś-4,Proch-3,Grygor-1, w MP Par Tkocz,Gryt pokonali Proch,? 9-3), Unia-Śląsk (Z.Jąder-12 - Mucha-11,P.Waloszek-11), Włókniarz-Sparta
3 runda 21/4/74:
Stal-ROW(Plech-11,Nowak-11,Woźniak-8,Rembas-6,Tarasewicz-4,Fabiszewski-3, Padewski-2,Towalski-1 - A.Tkocz-12(3,3,3,3,u),Fojcik-8,Pyszny-6,Gryt-5,Koczy-2,Wilim-1, w MP Par Woźniak,Nowak pokonali Fojcika,Pysznego 10-2), (19/4)Falubaz-Unia ((9)Grabowski-6,(10)Proch-7,(11)Filipiak-9, (12)Łoś-8,Protasiewicz-5,Grygor-3 - (1)J.Kowalski-5,(2)Piwosz-5,Z.Jąder-10,Ber.Jąder-7,Dobrucki-5,Heliński-4, Okoniewski-1,Norek-1, w MP Par Filipiak,Proch pokonali Ber.Jądera,Dobruckiego 9-3, mecz rozegrano w Gorzowie Wlkp), Śląsk-Włókniarz, Sparta-Polonia
4 runda 1/5/74:
Stal-Śląsk (Plech-12(3,3,3,3),Jancarz-11,Nowak-11,Rembas-9,Fabiszewski-9, Woźniak-5,Padewski-5 - Mucha-7,Brabański-4,Stroba-2,Bury-1,Kochman-1, w MP Par Rembas(3,3),Nowak(u,u) remisowali z Mucha(2,2),Bury(1,1) 6-6) 62-15 lub 51-27, (9/5)Sparta-Falubaz, Polonia-Unia (Kasa-11, Glücklich-9 - Dobrucki-8), (28/4)ROW-Włókniarz
5 runda 5/5/74:
Włókniarz-Stal (Cieślak-8,Urbaniec-8,Jurczyński-6,Gołębiowski-5, Jarmuła-4,Gierzyński-2,Bożyk-1 - Jancarz-9,Nowak-9,Plech-8,Woźniak-6,Rembas-6,Fabiszewski-6, w MP Par Goszczyński-4,Jarmuła-3 pokonali Nowak-3,Woźniak-2 7-5), Falubaz-Polonia, (?/?)Śląsk-ROW, Unia-Sparta
6 runda 12/5/74:
Falubaz-Stal, ROW-Unia, Polonia-Włókniarz, Sparta-Śląsk
7 runda 26/5/74:
(28/4)Stal-Falubaz, Śląsk-Sparta, Włókniarz-Polonia, Unia-ROW
8 runda 9/6/74:
(12/6)Stal-Sparta (Nowak-7(3,),Rembas-7(d,),Plech-11(2,3,3,3),Jancarz-6, Fabiszewski-5,Padewski-2,Rzewiński-1 - Bruzda-9,(3)Trzeszkowski-9(3,3,),Jany-5,Gorczyca-4,Słowiński-4, Kostka-4,Chudzikowski-3, w MP Par Plech(3,3),Rembas(ust,2) pokonali Jany(1,1),Słowiński(2,0) 8-4), (8/6)Falubaz-Śląsk, (14/6)Polonia-ROW, Unia-Włókniarz 34-42 lub 34-41
9 runda 16/6/74:
Sparta-Stal, Śląsk-Falubaz, Włókniarz-Unia, ROW-Polonia
10 runda 28/7/74:
Śląsk-Stal (Bury-10,Mucha-9,Brabański-8,P.Waloszek-7,Wieczorek-5, Kochman-3,Goerlitz-1 - Plech-15(3,3,3,3,3),Fabiszewski-7,Jancarz-7,Padewski-3,Rembas-2,Woźniak-1, w MP Par P.Waloszek(3,1),Mucha(d,3) pokonali Fabiszewski(2,d),Rembas(d,2) 7-4, mecz rozegrano w Chorzowie), Falubaz-Sparta ((9)Łoś-11(3,?,?,3),(11)Protasiewicz-11(?,?,?,3,2),(14)Grabowski-7(?,?,3,0), (10)Grygor-3(ust),(15)Proch-3(?,?,?,2),(12)Łukaszewicz-2(?,?,?,1),(13)Filipiak-1(?,?,?,-),(16)Żeromski-ns - (5)Kostka-10(?,?,?,3),(4)Chudzikowski-8,(1)Bruzda-7(2,?,2,1),(3)Słowiński-5,(7)Nowak-5,(2)Jany-3(1), (8)Gorczyca-2, w MP Par Żeromski(3,ns),Proch(2,wsu) pokonali Jany(1,3),Słowiński(w,2) 5-6), Unia-Polonia, Włókniarz-ROW
11 runda 4/8/74:
Stal-Włókniarz (Jancarz-8,Plech-6,Rembas-5,Fabiszewski-4,Woźniak-2, Padewski-1 - Jurczyński-7,Urbaniec-6,Cieślak-5,Jarmuła-5,Nabiałek-2,Kowalczyk-2,Goszczyński-1), Polonia-Falubaz (Kasa-12,Glücklich-12,Zaranek-9 - Proch-7,Filipiak-5,Łoś-4,Protasiewicz-3,Łukaszewicz-1, Grygor-0,Grabowski-0, w MP Par Kasa(3,3),Glücklich(1,?) pokonali Filipiak(2,2),Protasiewicz(0,1) 7-5), ROW-Śląsk, Sparta-Unia
12 runda 11/8/74:
ROW-Stal (Fojcik-12(3,3,3,3),Wyglenda-10,Pyszny-7,A.Tkocz-6,Wilim-6, Szostak-1 - Plech-12,Jancarz-8,Padewski-5,Woźniak-4,Rembas-4,Fabiszewski-3, w MP Par remis 6-6), Unia-Falubaz (J.Kowalski-10,Pogorzelski-9,Z.Jąder-9,Piwosz-8,Dobrucki-8,Okoniewski-4,Adamczak-2 - Grabowski-7,Protasiewicz-5,Filipiak-5,Jaskulski-4(3,1),Proch-4,Łukaszewicz-2,Łoś-1, w MP Par Dobrucki, Pogorzelski przegrali z Filipiak,Protasiewicz 4-7), Włókniarz-Śląsk 43-35 lub 41-37, Polonia-Sparta
13 runda 18/8/74:
Stal-Polonia ((9)Jancarz-9(2,1,3,3),(10)Towalski-1(1,?,0,?), (11)Plech-11(3,2,3,3),(12)Woźniak-5(1,?,2*,2*),(13)Fabiszewski-5(?,?,?,2*),(14)Rembas-10(?,?,?,2*), (15)Padewski-7(?,3) - (1)Glücklich-11(3,3,3,1,1),(2)Michaliszyn-2(wsu,?,?,0),(3)Kasa-8(2,3,?,?), (4)Bewicz-2(0,2*,?,?),(5)Zaranek-4(?,?,?,0),Koselski-2,Kaz.Ziarnik-1, w MP Par Rembas,Fabiszewski pokonali Kasa,Glücklich 8-4), Falubaz-ROW ((9)Łoś-7(2,?,?,2*),(10)Grygor-2(0,?,?,?),(11)Protasiewicz-10(3,?,?,2), (12)Jaskulski-1(1,0),(13)Grabowski-4,(14)Proch-5(?,?,?,1),(15)Filipiak-10(3,?,?,3),Łukaszewicz-2 - (1)Wyglenda-11(3,3,2,3),(2)Węgrzyk-1(1,?,-,?),(3)Fojcik-6(2,?,?,1),(5)A.Tkocz-4(?,?,?,0),(6)Pyszny-8(?,?,?,0), Szczepanik-4,Wilim-3, w MP Par Filipiak,Protasiewicz zremisowali w Fojcik,Pyszny 6-6(4-2,2-4), przed meczem trójka zielonogórzan ubiegała się o uzyskanie licencji żużlowej: J.Ratajczyk(odnowienie), R.Wyrzykowski i R.Tajchert), Sparta-Włókniarz, Śląsk-Unia
14 runda 22/9/74:
Unia-Stal, Włókniarz-Falubaz ((11)Jurczyński-12(3,3,3,3), Jarmuła-11,Urbaniec-10,Barylski-7,Zapart-6,Kowalczyk-5,Goszczyński-2 - (1)Protasiewicz-5,(2)Ratajczyk-2, (3)Filipiak-7,(4)Grabowski-3,(5)Łoś-2,(6)Łukaszewicz,(7)Jaskulski-5,(8)Grygor), ROW-Sparta, Polonia-Śląsk

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1974

1.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   21   10  1   3   +128
2.  STAL GORZÓW WLKP        20   10  0   4   +161
3.  ROW RYBNIK              18   8   2   4   +25

4.  SPARTA WROCŁAW          14   7   0   7   -16
5.  POLONIA BYDGOSZCZ       13   6   1   7   +59
6.  UNIA LESZNO             11   5   1   8   -64
-------------------------------------------------
7.  FALUBAZ ZIELONA GÓRA    8    3   2   9   -188
8.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    7    3   1   10  -105

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1975

6/10/74  GDAŃSK - ZIELONA GÓRA     54-24

(Papakul-11,Marsz-10,Gągolewicz-9,Żyto-8,Skrobisz-8,Marynowski-7,Ślaz-1 -
Protasiewicz-6,Filipiak-5,Proch-5,Łoś-4,Grabowski-3,Z.Marcinkowski-1)

13/10/74 ZIELONA GÓRA - GDAŃSK     44-31

((10)Grabowski-0(ns),(15)Jaskulski-11,(13)Łoś-2(?,u,-,?),(14)Łukaszewicz-6(?,wsu),Proch-8,Protasiewicz-6, Filipiak-6,Z.Marcinkowski-5 -
Skrobisz-0(wsu,ns),Gągolewicz-0(ns),Papakul-6,Marsz-7,Żyto-10,Marynowski-1,Ślaz-3,Zagórski-4(3))

Włókniarz Częstochowa                 Stal Gorzów Wlkp
Marek Cieślak (2)          2,65       Zenon Plech (1)            2,79
Józef Jarmuła (6)          2,38       Edward Jancarz (8)         2,30
Andrzej Jurczyński (12)    2,14       Bogusław Nowak (10)        2,23
Zenon Urbaniec (18)        2,00       Jerzy Rembas (24)          1,73
Jerzy Bożyk (29)           1,59       Ryszard Fabiszewski (34)   1,53
Jerzy Kowalczyk (47)       1,30       Mieczysław Woźniak (45)    1,32
Lech Zapart (49)           1,28       Jerzy Padewski (46)        1,31
Jacek Gierzyński (51)      1,24       Janusz Tarasewicz (60)     0,86
Henryk Barylski (53)       1,20       Bolesław Rzewiński (74)    0,17
Czesław Goszczyński (55)   1,14       Roman Jóźwiak (85)         0,00
Marek Nabiałek (69)        0,55       Mirosław Ćwikła (90)       0,00
Włodz.Tomaszewski (92)     0,00

ROW Rybnik                            Sparta Wrocław
Andrzej Tkocz (7)          2,35       Piotr Bruzda (14)          2,02
Andrzej Wyglenda (9)       2,24       Zygfryd Kostka (19)        1,95
Jerzy Gryt (11)            2,15       Zygmunt Słowiński (25)     1,70
Piotr Pyszny (15)          2,02       Ryszard Jany (30)          1,57
Antoni Fojcik (22)         1,89       Jerzy Trzeszkowski (31)    1,55
Jerzy Wilim (41)           1,38       Stanisław Nowak (32)       1,55
Andrzej Węgrzyk (64)       0,71       Jan Chudzikowski (48)      1,28
Grzegorz Szczepanik (67)   0,59       Bolesław Gorczyca (54)     1,19
Jan Koczy (68)             0,58       Robert Słaboń (-)          1,50
Franciszek Szostak (72)    0,42       Jan Michalak (-)           1,00
Stanisław Kiljan (76)      0,14       Krzysztof Kałuża (94)      0,00
Józef Stępień (-)          0,66

Polonia Bydgoszcz                     Unia Leszno
Henryk Glücklich (5)       2,40       Zbigniew Jąder (13)        2,07
Stanisław Kasa (17)        2,00       Jerzy Kowalski (16)        2,00
Andrzej Koselski (27)      1,61       Zdzisław Dobrucki (20)     1,94
Marek Ziarnik (28)         1,61       Bernard Jąder (21)         1,93
Marian Zaranek (36)        1,50       Andrzej Pogorzelski (37)   1,50
Kazimierz Ziarnik (38)     1,50       Czesław Piwosz (42)        1,36
Marian Michaliszyn (39)    1,45       Kazimierz Adamczak (57)    1,11
Benedykt Kosek (44)        1,36       Mariusz Okoniewski (58)    1,08
Lech Bewicz (61)           0,85       Antoni Heliński (63)       0,74
Ryszard Witwicki (-)       1,00       Alojzy Norek (66)          0,60
Janusz Maroszek (86)       1,50       Janusz Jąder (-)           0,66
Tadeusz Pubanc (93)        0,00       Kazimierz Wójcik (-)       0,50
                                      Stefan Smoła (88)          0,00
Zbigniew Malinowski (+7.4.1974) tor w Chorzowie: Śląsk-Polonia
Janusz Lament (+9.8.1974) tor w Bydgoszczy, trening 7.8

Falubaz Zielona Góra                  Śląsk Świętochłowice
Zbigniew Filipiak (23)     1,87       Paweł Waloszek (3)         2,56
Jan Grabowski (26)         1,67       Jan Mucha (4)              2,40
Paweł Protasiewicz (35)    1,50       Erwin Brabański (33)       1,54
Romuald Łoś (40)           1,42       Jacek Goerlitz (43)        1,36
Ludwik Jaskulski (50)      1,26       Kazimierz Bury (56)        1,11
Bolesław Proch (52)        1,22       Marian Stroba (65)         0,69
Mirosław Łukaszewicz (59)  0,92       Roman Wieczorek (70)       0,51
Aleksander Grygor (62)     0,84       Jerzy Kochman (73)         0,40
Jan Ratajczyk (-)          0,50       Eugeniusz Musioł (75)      0,17
                                      Stanisław Płaszczyk(-)     0,40
                                      Zygmunt Dłucik (87)        0,00
                                      Eugeniusz Wyciślik (89)    0,00
                                      Roman Buchczyk (91)        0,00

2 Liga

                 OPOLE  GDAŃ.  LUBL.  TARN.  TORUŃ  RZES.  GNIE.   ŁÓDŹ
OPOLE            ** **  61-17  52-25  54-24 
54-23  35-7   58-20   60-18
GDAŃSK           39-38  ** **  50-27  48-30  47-30  51-25  45-33   56-21
LUBLIN           36-40  54-23  ** **  63-15  30-12  60-18  43-34   58-19
TARNÓW           24-54  46-32  53-25  ** **  43-34  44-34  56-22 57,5-20,5
TORUŃ           
31-46  36-42  44-34  46-32  ** **  44-34  45-33   45-33
RZESZÓW          32-46  43-34  27-51  55-21  43-33  ** **  58-20   57-21
GNIEZNO          29-46  26-52  30-47  42-36  41-37  36-41  ** **   48-30
ŁÓDŹ             26-52  31-47  34-44  35-42  27-51  43-35  33-45   ** **

1 runda 15/4/74 (Lany Poniedziałek): Stal T.-Motor, Wybrzeże-Stal Rz., (14/4)Kolejarz-Unia,
2 runda 21/4/74:
Stal Rz.-Stal T. (Rak-12,Hap-6,Baran-6,Wilk-7,Owoc-5,Kazior-4, Kniaź-3 - Krzyżaniak-4,Olkiewicz-2,Plewiński-5,Moskowicz,Knyter-12,Licznerski,Janczuro-7,Ząbik-3(3,u), bieg par wygrali rzeszowianie 8-4(Licznerski,Olkiewicz)), Unia-Wybrzeże,
3 runda 1/5/74:
Stal T.-Gwardia, Kolejarz-Stal Rz., Start-Unia,
4 runda 5/5/74:
Unia T.-Stal T. (Chorabik-11,Wardzała-10,Bartnik-7 - Plewiński-10, Knyter-9,Krzyżaniak-5,Olkiewicz-4,Janczuro-4,Licznerski-1,Moskowicz-1, bieg par 6-6(Krzyżaniak,Olkiewicz)),
5 runda 12/5/74:
Kolejarz-Stal T., Unia-Motor,
6 runda 26/5/74:
Stal T.-Start, Stal Rz.-Unia,
7 runda 2/6/74:
Start-Stal T. (Plewiński-13,Krzyżaniak-9,Knyter-7,Ząbik-4,Janczuro-2, Olkiewicz-1,Licznerski-1), Unia-Stal Rz.,
8 runda 9/6/74:
Wybrzeże-Stal T. (Kowalski-10,Żyto-9,Skrobisz-9 - Ząbik-9,Plewiński-7, Krzyżaniak-6,Knyter-5,Janczuro-3), Unia-Gwardia,
9 runda 16/6/74:
Stal T.-Wybrzeże,
10 runda 28/7/74:
Stal T.-Kolejarz, Unia-Motor,
11 runda 4/8/74:
Stal T.-Stal Rz., Wybrzeże-Unia,
12 runda 11/8/74:
(12/8)Motor-Stal T. (Ząbik-4,Krzyżaniak-2,Plewiński-2,Olkiewicz-1, Kościecha-1,Knyter-1,Araszewicz-1), Stal Rz.-Wybrzeże, Unia-Kolejarz,
13 runda 18/8/74:
Stal T.-Unia (Ząbik-12,Plewiński-10,Kościecha-8,Olkiewicz-6, Krzyżaniak-6,Knyter-3,Moskowicz-1 - Pytko-11,Chorabik-7,Wardzała-5, bieg par 6-6(Olkiewicz,Krzyżaniak)),
14 runda 25/8/74:
Gwardia-Stal T. (Plewiński-12,Kościecha-11,Ząbik-11,Krzyżaniak-6, Olkiewicz-5,Moskowicz-3,Knyter-3, bieg par wygrali toruńczycy 9-3(Kościecha,Ząbik)), Stal Rz.-Kolejarz, Unia-Start,

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1974

1.  KOLEJARZ OPOLE          26   13  0   1   +345
2.  WYBRZEŻE GDAŃSK         20   10  0   4   +82

-------------------------------------------------
3.  MOTOR LUBLIN            18   9   0   5   +146
4.  UNIA TARNÓW             14   7   0   7   -41
5.  STAL TORUŃ              12   6   0   8   -28
6.  STAL RZESZÓW            12   6   0   8   -30
7.  START GNIEZNO           8    4   0   10  -168
8.  GWARDIA ŁÓDŹ            2    1   0   13  -306

Kolejarz Opole                        Wybrzeże Gdańsk
Jerzy Szczakiel (1)        2,62       Henryk Żyto (2)            2,57
Gerard Stach (8) 2,38 (+13.10.1974) tor w Opolu
Franciszek Stach (10)      2,32       Leszek Marsz (6)           2,42
Zygfryd Friedek (17)       2,14       Bogdan Skrobisz (19)       2,10
Konrad Libor (18)          2,12       Leszek Papakul (37)        1,62
Marian Witelus (24)        2,00       Andrzej Marynowski (38)    1,61
Leonard Raba (26)          1,87       Stanisław Kowalski (40)    1,54
Joachim Hyla (35)          1,63       Jan Gągolewicz (44)        1,46
Stanisław Skowron (47)     1,40       Andrzej Zagórski (50)      1,25
Zdzisław Żerdziński (-)    1,50       Bolesław Ślaz (53)         1,18
Józef Gorzkowski (-)       1,00       Roman Zieliński (62)       1,00
Norbert Ciomber (-)        0,00       Janusz Maraszek (74)       0,50
Herbert Czura (-)          0,00       Marek Grycan (-)           1,00
                                      Waldemar Pawłowicz (-)     0,00
                                     
Jerzy Białek (+11.8.1974) tor w Rzeszowie

Motor Lublin                          Unia Tarnów
Zbigniew Studziński (4)    2,51       Stanisław Bartnik (11)     2,28
Andrzej Mazur (5)          2,42       Stanisław Chorabik (13)    2,22
Zbigniew Krawczyk (14)     2,21       Zygmunt Pytko (21)         2,09
Witold Zwierzchowski (15)  2,17       Marian Wardzała (25)       1,95
Marian Gomułka (29)        1,85       Rudolf Proszowski (51)     1,23
Marian Psionka (31)        1,82       Andrzej Zając (57)         1,15
Tadeusz Berej (32)         1,75       Stanisław Wojtanowski (60) 1,00
Stanisław Nocek (39)       1,59       Józef Łabędź (71)          0,79
Józef Drużkowski (52)      1,20       Edmund Madej (72)          0,71
Wojciech Kowalski (54)     1,17       Marek Dobek (-)            2,00
Zygmunt Matjan (68)        0,89       Kazimierz Duda (-)         1,00
Stanisław Kowalczyk (80)   0,36       Józef Skorupa (-)          0,50
Kazimierz Góral (93)       0,00       Alfred Pagos (-)           0,00

Stal Toruń                            Stal Rzeszów
Jan Ząbik (3)              2,53       Grzegorz Kuźniar (9)       2,37
Janusz Plewiński (7)       2,41       Eugeniusz Rak (20)         2,10
Roman Kościecha (23)       2,07       Jerzy Kniaź (27)           1,86
Jerzy Knyter (36)          1,62       Jerzy Owoc (28)            1,86
Roman Janczuro (43)        1,47       Jan Wilk (30)              1,82
Bogdan Krzyżaniak (45)     1,46       Antoni Baran (42)          1,47
Adam Olkiewicz (64)        0,99       Zenon Kazior (58)          1,13
Bernard Licznerski (69)    0,85       Zdzisław Hap (59)          1,00
Jan Moskowicz (73)         0,68       Marian Krajewski (67)      0,92
Bogdan Szuluk (-)          2,33       Andrzej Szostek (81)       0,30
Kazimierz Araszewicz (-)   0,33       Eugeniusz Bański (-)       0,66
Janusz Kościelak (-)       0,00       Stanisław Delekta (-)      0,00

Start Gniezno                         Gwardia Łódź
Wojciech Kaczmarek (12)    2,25       Kazimierz Pakulski (22)    2,07
Eugeniusz Błaszak (16)     2,14       Czesław Kolman (34)        1,65
Gerard Sikora (33)         1,65       Stanisław Gołofit (41)     1,49
Jan Jakubowski (46)        1,46       Stanisław Lalicki (48)     1,36
Zenon Skrzypczak (49)      1,26       Tadeusz Gortat (55)        1,15
Józef Witkowski (56)       1,15       Zygmunt Banasiak (63)      1,00
Marian Pilarczyk (61)      1,00       Henryk Jatczak (66)        0,92
Wojciech Puk (65)          0,97       Zbigniew Rogala (70)       0,83
Marek Możdżeń (76)         0,48       Jerzy Nowakowski (75)      0,50
Marek Rożak (79)           0,38       Jan Kwiatkowski (77)       0,48
Witold Chmielewski (91)    0,00       Janusz Zieliński (78)      0,44
Jan Puk (92)               0,00       Grzegorz Koło (94)         0,00


Polish Moto Federation Cup


Kolejność w grupach

         GRUPA 1 - 2 LIGA                      GRUPA 2 - 2 LIGA

1. Wybrzeże Gdańsk        11  116      1. Stal Rzeszów           14  144

2. Kolejarz Opole         11  113      2. Motor Lublin           11  96
3. Stal Toruń             10  94       3. Start Gniezno          9   96
4. Unia Tarnów            7   59       4. Gwardia Łódź           5   45


Individual Polish Championship


30. Finał IMP - Gorzów Wlkp 29/9/1974


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
3.     Piotr Bruzda                Sparta Wrocław


Individual Junior Polish Championship


8. Finał MIMP - Tarnów 29/9/1974


1.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp
2.     Franciszek Stach            Kolejarz Opole
3.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp


Polish Club Pair Championship


1. Finał MPPK - Bydgoszcz 20/10/1974


1.     Polonia Bydgoszcz                                         26
2.     Stal Gorzów Wlkp                                          25
3.     ROW Rybnik                                                17


Golden Helmet


14. Finał Złotego Kasku - Rybnik 4/4, Bydgoszcz 25/4, Leszno 26/4, Częstochowa 7/6,
Zielona Góra 8/8, Gorzów Wlkp 19/9/1974


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice
3.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp


Silver Helmet


9. Finał Srebrnego Kasku - Leszno 29/8, Rybnik 5/9, Gdańsk 10/9, Rzeszów 19/9/1974


1.     Gerard Stach                Kolejarz Opole
2.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp
3.     Marian Witelus              Kolejarz Opole


Tournaments


Turniej Indywidualny - Gorzów Wlkp 21/3/1974
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp (nr.st.14 - 12 pkt.)
2.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp (nr.st.16 - 12 pkt.)
3.     Jerzy Rembas                Stal Gorzów Wlkp (nr.st.13 - 12 pkt.)

4.     Andrzej Jurczyński          Włókniarz Częstochowa (nr.st.9 - 11 pkt.)
5.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp (nr.st.5 - 10 pkt.)
6.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra (nr.st.10 - 10 pkt.)
7.     Marek Cieślak               Włókniarz Częstochowa (nr.st.2 - 9 pkt.)
8.     Ryszard Fabiszewski         Stal Gorzów Wlkp (nr.st.7 - 8 pkt.)
9.     Romuald Łoś                 Falubaz Zielona Góra (nr.st.3 - 6 pkt.)
10.    Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra (nr.st.8 - 6 pkt.)
11.    Mirosław Łukaszewicz        Falubaz Zielona Góra (nr.st.6 - 5 pkt.)
12.    Mieczysław Woźniak          Stal Gorzów Wlkp (nr.st.11 - 4 pkt.)
13.    Janusz Tarasewicz           Stal Gorzów Wlkp (nr.st.12 - 4 pkt.)
14.    Jan Grabowski               Falubaz Zielona Góra (nr.st.1 - 3 pkt.)
15.    Aleksander Grygor           Falubaz Zielona Góra (nr.st.15 - 2 pkt.)
16.    Jan Jakubowski              Falubaz Zielona Góra (nr.st.18 - 2 pkt.)
17.    Mirosław Ćwikła             Stal Gorzów Wlkp (nr.st.17 - 1 pkt.)
18.    Marek Towalski              Stal Gorzów Wlkp (nr.st.4 - 0 pkt.)

Leszno 21/3/1974 testmecz UNIA LESZNO - WYBRZEŻE GDAŃSK                 47  -  31
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 23/3/1974
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz (15 pkt.)
2.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz (14 pkt.)
3.     Marian Michaliszyn          Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)

4.     Dieter Tetzlaff             NRD (11 pkt.)

Testmecz międzypaństwowy   STAL TORUŃ   -   MOTOR GUSTROW
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


Toruń 24/3/1974                       50  -  28
(9.Szuluk, 10.Licznerski, 11.Janusz Plewiński-12(3,3,3,3), 12.Knyter, 13.Ząbik, 14.Kościelak, 15.Moskowicz, 16.Olkiewicz - 1.Bever, 2.Jensch, 3.Jürgen Frietz-12, 4.Mel, 5.Tetzlaff, 6.Maier, 7.Lucht, 8.Strleek)

Drużynowe Mistrzostwa Federacji Stal - Grudziądz 31/3/1974
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Stal Gorzów Wlkp                                         45

(M.Woźniak-10(4 biegi), Jancarz-9(3 biegi), Plech-9(3 biegi), Rembas-9(3 biegi), Nowak-8(4 biegi))

2.     Stal Toruń                                               26

(Ząbik-9, Janczuro-9)

3.     Motor Lublin                                             18

(Studziński-7)

4.     Falubaz Zielona Góra                                     17

(Filipiak-10, Protasiewicz-3, Łoś-2, Łukaszewicz-2)

5.     Stal Rzeszów                                             14

(Krajewski-3, Owoc-3)

Częstochowa 31/3/1974 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE 44 - 33
(źródło informacji - Cezary Stanirowski)

(1)P.Waloszek-11(2,3,3,3), (2)E.Wyciślik-1(1,0), (3)J.Mucha-12(3,3,3,3), (4)A.Wieczorek-0(0,0,0), (5)J.Goerlitz-4(1,1,2,0), (6)K.Bury-0(0,0,-,0), (7)E.Brabański-5(3,d,2,0), (8)R.Płaszczyk-0(0,?) -
(9)M.Cieślak-10(3,2,3,2), (10)J.Bożyk-2+1(d,1*,-,1), (11)A.Jurczyński-9(2,3,2,2), (12)Z.Urbaniec-6+2(1*,2*,3), (13)J.Jarmuła-6+2(2*,1,2,1*), (14)Cz.Goszczyński-6+1(3,2,1*), (15)L.Zapart-3(2,1), (16)J.Gierzyński-2+2(1*,1*), (17)J.Kowalczyk-(?)
Czasy: 77:0, 77:0, 77:5, 78:0, 77:2, ??:?, 77:0, 78:0, ??:?, 77:0, 77:2, 77:3, 78:2
Sędzia - Robert Nawrocki, Zmiany: 7-VII,X 8-IX,XI 16-VI,XIII 17-XI

Turniej Indywidualny o Puchar Federacji Stal - Toruń 1/4/1974
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp (14 pkt.)
2.     Jerzy Knyter                Stal Toruń (12 pkt.)
3.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra (12 pkt.)

4.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp (11 pkt.)
5.     Roman Janczuro              Stal Toruń (10 pkt.)
6.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp (10 pkt.)
7.     Janusz Plewiński            Stal Toruń (8 pkt.)
?.     Jan Ząbik                   Stal Toruń (6 pkt.)

Turniej Par 25-lecia PZWANN - Toruń 28/4/1974


1.     Jerzy Knyter - Roman Janczuro                 Stal Toruń
2.     Bernard Jąder - Zbigniew Jąder                Unia Leszno
3.     Zdzisław Dobrucki - Jerzy Kowalski            Unia Leszno

Półfinał Kontynentalny Indywidualnych Mistrzostw Świata - Wrocław 2/6/1974


1.     Edward Jancarz              Polska
2.     Vladimir Gordeev            ZSRR
3.     Michail Krasnov             ZSRR

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - "Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych" - Poznań 4/6/1974


1.     Milan Spinka                CSRS
2.     Vladimir Gordeev            ZSRR
3.     Jiri Stancl                 CSRS

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - "Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych" - Gdańsk 5/6/1974


1.     Vladimir Gordeev            ZSRR
2.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
3.     Viktor Trofimov             ZSRR

Turniej Par - Grudziądz 29/6/1974
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Janusz Plewiński - Jan Żąbik                  Stal Toruń (23 pkt.)
2.     Franciszek Stach - Marian Witelus             Kolejarz Opole (21 pkt.)
3.     Konrad Libor - Leonard Raba                   Kolejarz Opole (16 pkt.)

Indywidulane Mistrzostwa Pomorza - Bydgoszcz 20/7/1974


1.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz
2.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz
3.     Jerzy Knyter                Stal Toruń

Indywidulane Mistrzostwa Pomorza - Grudziądz 21/7/1974
(źródło informacji - Andrzej Korzybski)


1.     Janusz Plewiński            Stal Toruń (14 pkt.)
2.     Jan Ząbik                   Stal Toruń (12 pkt.)
3.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)

4.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)

Indywidulane Mistrzostwa Pomorza - Toruń 22/7/1974


1.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz
2.     Jan Ząbik                   Stal Toruń
3.     Janusz Plewiński            Stal Toruń


Ostateczna kolejność Indywidualnych Mistrzostw Pomorza (po trzech turniejach):

1.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz
2.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz
3.     Jan Ząbik                   Stal Toruń

7. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 24/8/1974


1.     Andrzej Jurczyński          Włókniarz Częstochowa
2.     Czesław Goszczyński         Włókniarz Częstochowa
3.     Józef Jarmuła               Włókniarz Częstochowa

17. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 13/9/1974


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz (14 pkt.)
2.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz (12 pkt.)
3.     Stanisław Kasa              Polonia Bydgoszcz (11 pkt.)

4.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno (11 pkt.)
5.     Jan Ząbik                   Stal Toruń (10 pkt.)

Finał Drużynowych Mistrzostw Świata - Chorzów 15/9/1974


1.     WIELKA BRYTANIA                                          43
2.     SZWECJA                                                  30
3.     POLSKA                                                   13

4.     ZSRR                                                     10

Czwórmecz o Puchar Dni Zielonej Góry - Zielona Góra 15/9/1974


1.     Falubaz Zielona Góra                                     32

(R.Łoś-12, Z.Filipiak-12, J.Ratajczyk-4, J.Grabowski-3, R.Tajchert-1)

2.     Unia Leszno                                              26

(J.Kowalski-8, K.Adamczak-7, Z.Jąder-6, M.Okoniewski-5)

3.     Sparta Wrocław                                           22

(J.Chudzikowski-10, Z.Kostka-8, R.Słaboń-2, K.Kałuża-1, J.Michalak-1)

4.     Polonia Bydgoszcz                                        16

(H.Glücklich-8, S.Kasa-6, L.Bewicz-1, A.Maroszek-1)
O puchar indywidualnie Łoś pokonał Filipiaka
Bieg Asów: Filipiak, Kostka, Glücklich, Adamczak-d

"Puchar ZW TPP-R i PZMot" - Świętochłowice 24/9/1974


1.     Jerzy Kochman               Śląsk Świętochłowice
2.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice
3.     Grigorij Khlynovskij        ZSRR

Testmecz międzypaństwowy   P O L S K A   -   Z S R R


Grudziądz 26/9/1974                   33  -  43

(Jurczyński-6, Ząbik-6, Glücklich-6, Krzyżaniak-6, Kościecha-5, Koselski-4)

Toruń 27/9/1974                       37  -  40

(Ząbik-9)

Gorzów Wlkp 1/10/1974                 64  -  44

(Plech-18(3,3,3,3,3,3), Rembas-8, Jancarz-14, Kostka-12, Bruzda-7, Filipiak-1, Fabiszewski-2 -
Trofimov-11, Kalmykov-8, Ivanov-8, Kuzmin-6, Pavlov-6, Korniev-5)

(źródło informacji - Witold Łukowski)
Zielona Góra 3/10/1974                47  -  31
Wrocław 6/10/1974                     68  -  40

(Jurczyński-14.5, Plech-13.5, Jancarz-12, Kostka-12, Bruzda-10, Rembas-3, F.Stach-3 -
Kuzmin-11, Ivanov-9, Trofimov-6, Korniev-5, Kalmykov-4, Krasnov-3, Pavlov-2)

(źródło informacji - Witold Łukowski)
Częstochowa 8/10/1974                 70  -  37

(Urbaniec-18(3,3,3,3,3,3), Plech-17, Jurczyński-11, Jancarz-10, Kostka-6, Goszczyński-4, Jarmuła-2, Bruzda-2 -
Ivanov-10)

(źródło informacji - Witold Łukowski)

24. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 6/10/1974


1.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno
2.     Zdzisław Dobrucki           Unia Leszno
3.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice

1. Memoriał Mariana Rose - Toruń 12/10/1974


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
3.     Jan Ząbik                   Stal Toruń

14. "Puchar ROW" - Rybnik 13/10/1974


1.     Andrzej Tkocz               ROW Rybnik
2.     Jerzy Szczakiel             Kolejarz Opole
3.     Jerzy Kowalczyk             Włókniarz Częstochowa

Turniej Par o Puchar Naczelnika Miasta i Powiatu w Lesznie - Leszno 27/10/1974


1.     Zygmunt Słowiński - Ryszard Jany              Sparta Wrocław
2.     Mariusz Okoniewski - Kazimierz Adamczak       Unia Leszno
3.     Jerzy Rembas - Bogusław Nowak                 Stal Gorzów Wlkp


1973     INDEX     1975