DMP DM2L PPZMot IMP MIMP Złoty Kask Srebrny Kask Turnieje


W tym roku odeszli do wieczności...

Janusz Lipertowicz
(ur.??-?-1948 zm.?-3-1973)


Team Championship


1 Liga

Mecze w 1 lidze rozgrywano wg. tabeli 13 biegowej + dwa biegi w ramach Mistrzostw Polski Par I Ligi.

                 GORZ.   ŚWIĘ.  ZIEL.  RYBN.  LESZ.  CZĘS.  BYDG.  OPOLE
GORZÓW WLKP      ** **   
41-36  54-23  42-36  48-28  47-31  43-35  59-19
ŚWIĘTOCHŁOWICE   
36-42   ** **  62-16  47-31  58-20  40-38  55-22  50-28
ZIELONA GÓRA     
35-42   42-36  ** **  42-36  41-35  41-37  45-32  46-32
RYBNIK           47-30   41-37  54-24  ** **  54-24  55-22  49-29  53-24
LESZNO           
31-47   40-38  49-29  39-39  ** **  51-27  50-28  49-29
CZĘSTOCHOWA    
36,5-41,5 42-36  38-40  45-32  45-32  ** **  42-35  45-33
BYDGOSZCZ        
47-30   36-42  37-40  43-35  37-41  45-32  ** **  46-31
OPOLE            
33-45   33-44  42-36  41-37  42-36  39-39  39-39  ** **

1 runda 8/4/73: ROW-Stal (Gryt-10,Pyszny-9,A.Tkocz-8,Wyglenda-7,Masłowski-6,Fojcik-5, Wilim-2 - Plech-11,Nowak-9,Fabiszewski-9,Jancarz-1, w biegach MPP: Gryt,Tkocz wygrali z Plech,Nowak 5-1 i 4-2), Unia-Falubaz, Polonia-Kolejarz, Śląsk-Włókniarz
2 runda 15/4/73:
Stal-Polonia, Falubaz-Śląsk, Kolejarz-ROW, Włókniarz-Unia
3 runda 21/4/73: (Wielka Sobota)
Unia-Stal, Polonia-Falubaz, Śląsk-Kolejarz (Mucha-12 - Szczakiel-12), (?/?)ROW-Włókniarz
4 runda 29/4/73:
Stal-Śląsk, Falubaz-ROW, Włókniarz-Polonia, Kolejarz-Unia
5 runda 27/5/73:
Kolejarz-Stal, Falubaz-Włókniarz, ROW-Polonia, Unia-Śląsk
6 runda 31/5/73:
(3/6)Stal-Falubaz, (2/6)Włókniarz-Kolejarz, Śląsk-ROW, Polonia-Unia
7 runda 3/6/73:
(24/7)Falubaz-Stal, Kolejarz-Włókniarz, ROW-Śląsk, Unia-Polonia
8 runda 21/6/73: (Boże Ciało)
Włókniarz-Stal, (20/6)Falubaz-Kolejarz, Śląsk-Polonia, ROW-Unia
9 runda 22/7/73:
Stal-Włókniarz, Kolejarz-Falubaz (Libor-10,Hyla-8,Skowron-7, F.Stach-6,Witelus-4,G.Stach-4,Gos-3 - Protasiewicz-14,Filipiak-10,Marcinkowski-5,Łukaszewicz-3, Jaskulski-2,Grygor-1,Proch-1, w biegach MPP: Protasiewicz, Filipiak, F.Stach, Libor), Polonia-Śląsk, Unia-ROW
10 runda 29/7/73:
Stal-Kolejarz, (14/9)Włókniarz-Falubaz (Gołębiowski-8, Goszczyński-8,Bożyk-6,Giżyński-4,Barylski-4,Jurczyński-4,Zapart-4 - Marcinkowski-12,Filipiak-9, Grabowski-6,Protasiewicz-5,Jaskulski-3,Mendyka-3,Jakubowski-2, w biegach MPP: Goszczyński,Bożyk wygrali z Marcinkowski,Filipiak 5-1 i 4-2), Polonia-ROW, Śląsk-Unia
11 runda 12/8/73:
(11/8)Śląsk-Stal, ROW-Falubaz (Wyglenda-12(3,3,3,3),A.Tkocz-11, Fojcik-11,Pyszny-9,Gryt-8,Peszke-3 - Protasiewicz-8,Marcinkowski-6,Filipiak-3,Grygor-3,Grabowski-3,Proch-1, w biegach MPP: Wyglenda,Gryt wygrali z Filipiak,Protasiewicz 4-2 i 4-2), Unia-Kolejarz, Polonia-Włókniarz 45-32 lub 45-33
12 runda 19/8/73:
Stal-Unia, Falubaz-Polonia, Kolejarz-Śląsk, Włókniarz-ROW
13 runda 27/8/73:
(25/8)Polonia-Stal, (11/8)Śląsk-Falubaz, Unia-Włókniarz, ROW-Kolejarz
14 runda 23/9/73:
(29/9)Stal-ROW, Falubaz-Unia, Kolejarz-Polonia, Włókniarz-Śląsk

Ostateczna kolejność drużyn w DMP 1973

1.  STAL GORZÓW WLKP        24   12  0   2   +138
2.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE    16   8   0   6   +145
3.  FALUBAZ ZIELONA GÓRA    16   8   0   6   -86

4.  ROW RYBNIK              15   7   1   6   +110
5.  UNIA LESZNO             13   6   1   7   -37
6.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA   11   5   1   8   -48
7.  POLONIA BYDGOSZCZ       9    4   1   9   -63
-------------------------------------------------
8.  KOLEJARZ OPOLE          8    3   2   9   -159

Baraż o prawo startu w 1 Lidze w sezonie 1974

07/10/73  TORUŃ - BYDGOSZCZ          44-34
14/10/73  BYDGOSZCZ - TORUŃ          
39-6

Stal Gorzów Wlkp                      Śląsk Świętochłowice
Zenon Plech (1)            2,87       Jan Mucha (3)              2,59
Edward Jancarz (6)         2,50       Paweł Waloszek (4)         2,59
Bogusław Nowak (20)        1,96       Wiktor Waloszek (11)       2,11
Ryszard Fabiszewski (21)   1,96       Kazimierz Bury (33)        1,51
Jerzy Padewski (28)        1,61       Jacek Goerlitz (36)        1,48
Jerzy Rembas (42)          1,31       Erwin Brabański (41)       1,35
Mieczysław Woźniak (52)    1,02       Antoni Wieczorek (45)      1,22
Janusz Tarasewicz (56)     1,00       Stanisław Płaszczyk (50)   1,05
Roman Jóźwiak (75)         0,43       Andrzej Nawrocki (67)      0,86
Mirosław Ćwikła (90)       0,00       Eugeniusz Wyciślik (70)    0,78
Stanisław Wasilewski (94)  0,00       Marian Stroba (91)         0,00
Marek Towalski (95)        0,00

Falubaz Zielona Góra                  ROW Rybnik
Zbigniew Marcinkowski (9)  2,26       Jerzy Gryt (10)            2,22
Paweł Protasiewicz (14)    2,04       Andrzej Wyglenda (12)      2,10
Zbigniew Filipiak (23)     1,73       Andrzej Tkocz (16)         2,02
Kazimierz Tyliński (24)    1,69       Antoni Fojcik (17)         2,00
Jan Grabowski (25)         1,65       Piotr Pyszny (26)          1,64
Ludwik Jaskulski (44)      1,23       Antoni Masłowski (38)      1,46
Bolesław Proch (54)        1,00       Jerzy Wilim (43)           1,25
Mieczysław Mendyka (59)    0,94       Karol Peszke (66)          0,86
Mirosław Łukaszewicz (64)  0,89       Grzegorz Szczepanik (78)   0,27
Aleksander Grygor (68)     0,81       Jan Koczy (79)             0,25
Jan Jakubowski (84)        0,67       Stanisław Kiljan (-)       1,00
Romuald Łoś (85)           0,65

Unia Leszno                           Włókniarz Częstochowa
Andrzej Pogorzelski (15)   2,04       Marek Cieślak (2)          2,60
Zdzisław Dobrucki (19)     1,98       Zygmunt Gołębiowski (8)    2,33
Bernard Jąder (22)         1,83       Andrzej Jurczyński (18)    2,00
Jerzy Kowalski (30)        1,60       Jerzy Bożyk (32)           1,52
Zbigniew Jąder (31)        1,56       Czesław Goszczyński (40)   1,43
Antoni Heliński (49)       1,06       Henryk Barylski (46)       1,22
Czesław Piwosz (51)        1,04       Jacek Gierzyński (48)      1,14
Alojzy Norek (53)          1,00       Zenon Urbaniec (55)        1,00
Zenon Nowak (89)           0,00       Lech Zapart (57)           0,95
Janusz Jąder (96)          0,00       Jerzy Kowalczyk (61)       0,92
                                      Zygmunt Malinowski (62)    0,90
                                      Henryk Trąbski (71)        0,75
                                      Wiktor Jastrzębski (-)     1,00
                                      Marek Nabiałek (93)        0,00

Polonia Bydgoszcz                     Kolejarz Opole
Henryk Glücklich (7)       2,47       Jerzy Szczakiel (5)        2,55
Stanisław Kasa (13)        2,09       Franciszek Stach (29)      1,60
Marian Zaranek (27)        1,62       Konrad Libor (35)          1,49
Andrzej Koselski (34)      1,50       Joachim Hyla (37)          1,46
Marian Michaliszyn (58)    0,94       Stanisław Skowron (47)     1,17
Zbigniew Malinowski (63)   0,89       Marian Witelus (60)        0,93
Tadeusz Pubanc (72)        0,67       Gerard Stach (65)          0,87
Bogumił Brzeziński (76)    0,33       Janusz Gos (69)            0,80
Marek Ziarnik (-)          1,00       Henryk Golec (73)          0,50
Edward Lewandowski (-)     0,50       Norbert Ciomber (74)       0,50
Lech Bewicz (-)            0,50       Leonard Raba (77)          0,33
Ryszard Witwicki (-)       0,00       Zdzisław Żerdziński (-)    1,00
                                      Józef Gorzkowski (-)       0,50

Kolejność drużyn w Mistrzostwach Polski Par 1 Ligi 1973

1.  STAL GORZÓW WLKP                         +117

    (Zenon Plech, Edward Jancarz, Bogusław Nowak)

2.  ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE                     +112

    (Paweł Waloszek, Jan Mucha, Wiktor Waloszek)

3.  ROW RYBNIK                               +91

    (Jerzy Gryt, Andrzej Tkocz, Andrzej Wyglenda)

4.  POLONIA BYDGOSZCZ                        +69

    (Henryk Glücklich, Stanisław Kasa, Marian Zaranek)

5.  KOLEJARZ OPOLE                           +68

    (Jerzy Szczakiel, Franciszek Stach, Konrad Libor)

6.  FALUBAZ ZIELONA GÓRA                     +67

    (Zbigniew Marcinkowski, Zbigniew Filipiak, Paweł Protasiewicz)

7.  WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA                    +65

    (Marek Cieślak, Andrzej Jurczyński, Jerzy Bożyk)

8.  UNIA LESZNO                              +56

    (Zdzisław Dobrucki, Zbigniew Jąder, Andrzej Pogorzelski)

2 Liga

                 WROC.  TORUŃ  GDAŃ.  TARN.  RZES.   LUBL.   ŁÓDŹ   GNIE.
WROCŁAW          ** ** 
44-33  42-35  51-26  58-20   56-22   56-22  61-17
TORUŃ           
43-34  ** **  49-29  48-30  47-31   48-30   46-32  59-18
GDAŃSK           39-39 
43-35  ** **  50-28  49-28   61-17   53-25  48-28
TARNÓW           30-48 
43-35  46-31  ** **  45-33   35-42   49-28  55-21
RZESZÓW          37-41  34-44  40-38  51-27  ** ** 46,5-31,5 39-28  50-28
LUBLIN           25-53  00-65  48-30  00-65  52-25   ** **   57-21  55-23
ŁÓDŹ             25-53  36-38  29-45  40-35  45-33   34-43   ** **  49-29
GNIEZNO          25-52 
44-30  30-47  37-38  34-43   40-38   37-40  ** **

1 runda 8/4/73: Sparta-Unia, Gwardia-Start,
2 runda 15/4/73:
Start-Stal T., Motor-Sparta,
3 runda 21/4/73 (Wielka Sobota):
Sparta-Start, (6/5)Stal T.-Motor,
4 runda 29/4/73:
Unia-Stal T., Stal Rz.-Sparta, Start-Wybrzeże,
5 runda 27/5/73:
Stal T.-Gwardia, Wybrzeże-Sparta, Start-Stal Rz.,
6 runda 3/6/73:
Sparta-Stal T., Gwardia-Wybrzeże, Stal Rz.-Unia, Motor-Start,
7 runda 24/6/73:
(23/6)Wybrzeże-Stal T., Gwardia-Sparta, Start-Unia,
8 runda 29/7/73:
(21/6)Sparta-Gwardia, (21/6)Stal T.-Wybrzeże, Unia-Start,
9 runda //73:
(10/6)Stal T.-Sparta, Wybrzeże-Gwardia, Unia-Stal Rz., (10/6)Start-Motor,
10 runda //73:
Gwardia-Stal T., Sparta-Wybrzeże, Stal Rz.-Start,
11 runda 19/8/73:
Sparta-Stal Rz., Stal T.-Unia, Wybrzeże-Start,
12 runda 26/8/73:
Start-Sparta, Motor-Stal T.,
13 runda 6/9/73:
Stal T.-Start, (9/9)Sparta-Motor,
14 runda 23/9/73:
Unia-Sparta, Start-Gwardia,

Ostateczna kolejność drużyn w DM 2 Ligi 1973

1.  SPARTA WROCŁAW          25   12  1   1   +289

-------------------------------------------------
2.  STAL TORUŃ              20   10  0   4   +172
3.  WYBRZEŻE GDAŃSK         17   8   1   5   +114
4.  UNIA TARNÓW             14   7   0   7   +37
5.  STAL RZESZÓW            12   6   0   8   -57
6.  MOTOR LUBLIN            12   6   0   8   -142
7.  GWARDIA ŁÓDŹ            8    4   0   10  -159
8.  START GNIEZNO           4    2   0   12  -254

Sparta Wrocław                        Stal Toruń
Ryszard Jany (4)           2,50       Jan Ząbik (2)              2,55
Zygfryd Kostka (5)         2,48       Roman Kościecha (3)        2,50
Stanisław Nowak (13)       2,22       Janusz Plewiński (10)      2,36
Jan Chudzikowski (14)      2,20       Bogdan Krzyżaniak (25)     1,93
Bolesław Gorczyca (15)     2,20       Roman Janczuro (30)        1,84
Piotr Bruzda (16)          2,14       Janusz Kościelak (31)      1,83
Zygmunt Słowiński (17)     2,10       Jerzy Moryto (54)          1,28
Jerzy Trzeszkowski (24)    2,00       Jerzy Knyter (58)          1,20
Krzysztof Kałuża (44)      1,45       Bernard Licznerski (70)    1,03
Eugeniusz Polański (47)    1,40       Grzegorz Podolski (83)     0,63
Henryk Zieja (56)          1,22       Bogdan Szuluk (-)          3,00
Robert Słaboń (72)         1,00      
Janusz Lipertowicz (+?.8.1973) tor w Toruniu
Jan Michalak (90)          0,25
Zbigniew Krawczyk (-)      1,00

Wybrzeże Gdańsk                       Unia Tarnów
Henryk Żyto (1)            2,66       Stanisław Bartnik (6)      2,47
Leszek Marsz (7)           2,41       Marian Wardzała (8)        2,40
Jan Gągolewicz (20)        2,05       Zygmunt Pytko (11)         2,33
Stanisław Kowalski (27)    1,87       Stanisław Chorabik (21)    2,04
Bogdan Skrobisz (42)       1,48       Stanisław Wojtanowski (32) 1,83
Leszek Papakul (51)        1,31       Józef Łabędź (43)          1,46
Andrzej Marynowski (59)    1,16       Marek Dobek (53)           1,28
Krzysztof Siudek (62)      1,10       Edmund Madej (55)          1,22
Bolesław Ślaz (63)         1,09       Rudolf Proszowski (64)     1,09
Roman Zieliński (65)       1,08       Alfred Pagos (67)          1,04
Andrzej Zagórski (71)      1,00       Kazimierz Duda (78)        0,82
Janusz Maraszek (87)       0,40       Andrzej Zając (101)        0,00

Stal Rzeszów                          Motor Lublin
Grzegorz Kuźniar (9)       2,37       Zbigniew Krawczyk (18)     2,09
Jerzy Kniaź (19)           2,05       Marian Gomułka (22)        2,03
Jerzy Owoc (26)            1,88       Zbigniew Studziński (28)   1,85
Marian Krajewski (29)      1,85       Wojciech Kowalski (34)     1,72
Eugeniusz Rak (40)         1,62       Andrzej Mazur (39)         1,65
Zenon Kazior (61)          1,15       Witold Zwierzchowski (41)  1,59
Antoni Baran (66)          1,04       Andrzej Perczyński (45)    1,43
Jan Wilk (75)              0,92       Ryszard Bielecki (46)      1,42
Zdzisław Hap (76)          0,89       Marian Psionka (49)        1,37
Eugeniusz Bański (85)      0,55       Józef Drużkowski (52)      1,30
Stanisław Wójcik (-)       1,50       Tadeusz Berej (73)         1,00
                                      Stanisław Nocek (81)       0,75
                                      Stanisław Matwiejczuk (82) 0,75

Gwardia Łódź                          Start Gniezno
Trener -                              Trener - Marian Kwarciński
Czesław Kolman (23)        2,00       Wojciech Kaczmarek (12)    2,47
Stanisław Gołofit (33)     1,82       Andrzej Szostek (35)       1,70
Stanisław Lalicki (36)     1,68       Wiesław Rutkowski (38)     1,67
Kazimierz Pakulski (37)    1,68       Gerard Sikora (48)         1,39
Tadeusz Gortat (60)        1,15       Marian Pilarczyk (50)      1,33
Zbigniew Rogala (68)       1,04       Norbert Świtała (57)       1,21
Włodzimierz Sumiński (77)  0,86       Eugeniusz Błaszak (69)     1,03
Henryk Jatczak (80)        0,79       Wiktor Koronka (74)        0,93
Grzegorz Koło (91)         0,07       Kazimierz Grudziński (79)  0,80
Jan Kwiatkowski (-)        1,00       Jan Puk (84)               0,55
                                      Zenon Skrzypczak (86)      0,44
                                      Marek Możdżeń (88)         0,41
                                      Witold Chmielewski (89)    0,29
                                      Jan Jakubowski (-)         1,00
                                      Czesław Odrzywolski (-)    0,50
                                      Waldemar Zawiński (-)      0,00


Polish Moto Federation Cup


Kolejność w grupach

         GRUPA 1 - 1 LIGA                      GRUPA 2 - 1 LIGA

1. ROW Rybnik             12  133      1. Stal Gorzów Wlkp       16  152

2. Śląsk Świętochłowice   12  95       2. Unia Leszno            10  110
3. Polonia Bydgoszcz      9   91       3. Falubaz Zielona Góra   8   62
4. Włókniarz Częstochowa  7   65       4. Kolejarz Opole         6   59


         GRUPA 3 - 2 LIGA                      GRUPA 4 - 2 LIGA

1. Stal Toruń            11,5 116      1. Stal Rzeszów          14,5 144

2. Sparta Wrocław        11,5 113      2. Gwardia Łódź           11  96
3. Wybrzeże Gdańsk        10  94       3. Motor Lublin           9,5 96
4. Unia Tarnów            7   59       4. Start Gniezno          5   45


Individual Polish Championship


29. Finał IMP - Rybnik 30/9/1973


1.     Andrzej Wyglenda            ROW Rybnik
2.     Jerzy Gryt                  ROW Rybnik
3.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp


Individual Junior Polish Championship


7. Finał MIMP - Zielona Góra 29/9/1973


1.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra
2.     Franciszek Stach            Kolejarz Opole
3.     Andrzej Jurczyński          Włókniarz Częstochowa


Golden Helmet


13. Finał Złotego Kasku - Gorzów Wlkp 5/4, Leszno 26/4, Zielona Góra 4/5, Opole 10/5,
Częstochowa 24/5, Chorzów 31/5, Bydgoszcz 14/6, Chorzów 16/8/1973


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp
3.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice


Silver Helmet


8. Finał Srebrnego Kasku - Łódź 14/6, Tarnów 26/7, Zielona Góra 2/8, Gniezno 9/8,
Lublin 16/8, Częstochowa 30/8, Rzeszów 13/9, Wrocław 20/9/1973


1.     Zbigniew Filipiak           Falubaz Zielona Góra
2.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp
3.     Piotr Pyszny                ROW Rybnik


Tournaments


Testmecze polskich klubów z reprezentacją ADMV(NRD)


Bydgoszcz 18/3/1973                   49  -  44 (Polonia-ADMV)
Leszno 31/3/1973                      49  -  29 (Unia-ADMV)

Zielona Góra 24/3/1973 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - ROW RYBNIK       37  -  40
(źródło informacji - Witold Łukowski)

9.Z.Marcinkowski-11(3,3,2,3), 10.Tyliński-1(0,0,1), 11.Filipiak-9(2,2,2,3), 12.Proch-4+4(1*,1*,1*,1*), 13.Protasiewicz-6(0,3,3,0), 14.Grygor-3(2,1,?), 15.Łoś-3(1,2), 16.Grabowski-0(?,0) -
1.Wyglenda-1(1,0), 2.Pyszny-6+1(2,2*,2,0), 3.A.Tkocz-5+1(?,2,2,1*), 4.Wilim-3(3,0,0,?),
5.Gryt-8+1(1,3,3,1*), 6.Masłowski-6(3,-,1,2), 7.Fojcik-11(3,3,3,2), 8.Peszke-0(0), zmiany: 7-XI,XIII, 8-V,
16-IX,XIII, sędzia-Tadeusz Mierecki

Turniej Par - Gorzów Wlkp 25/3/1973
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Zenon Plech(12) - Bogusław Nowak(7)           Stal Gorzów Wlkp       19 pkt.
2.     Paweł Protasiewicz - Zbigniew Filipiak(8)     Falubaz Zielona Góra   12 pkt.
3.     Romuald Łoś(10) - Bolesław Proch              Falubaz Zielona Góra   11 pkt.

4.     Ryszard Fabiszewski - Jerzy Rembas            Stal Gorzów Wlkp       11 pkt.
5.     Mieczysław Woźniak - Roman Jóźwiak            Stal Gorzów Wlkp       7 pkt.

Po zawodach parowych rozegrano bieg Kryterium Asów:


Zbigniew Filipiak, Zenon Plech, Bogusław Nowak-u, Ryszard Fabiszewski-u

Rybnik 1/5/1973 testmecz ROW RYBNIK - KADRA PZM                         43  -  65
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Fojcik-10, Wyglenda-8, Masłowski-8, Wilim-7, A.Tkocz-6, Pyszny-4 -
Jancarz-18(3,3,3,3,3,3), Plech-18(3,3,3,3,3,3), B.Nowak-8(3,3,2), Fabiszewski-7(3,3,1), Ber.Jąder-6, Szczakiel-4, J.Kowalski-3, Dobrucki-1

Bydgoszcz 1/5/1973 testmecz POLONIA BYDGOSZCZ - KADRA PZM               43  -  65
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Glücklich-17, Kasa-9, Zaranek-7, Kosek-6, Koselski-4 -
Z.Marcinkowski-15(3,3,3,2,2,2), P.Waloszek-15, Mucha-14, Cieślak-11, Marsz-8, Żyto-1, Urbaniec-1

Leszno 17/5/1973 testmecz UNIA LESZNO - KADRA PZM                       38  -  70
(źródło informacji - Witold Łukowski)

Ber.Jąder-13(3,?,?,?,?,?), Dobrucki-10, A.Pogorzelski-5, J.Kowalski-4, Z.Jąder-4, Heliński-1, Norek-1 -
Plech-18(3,3,3,3,3,3), Jancarz-17(3,3,3,3,3,2), Szczakiel-12, Fabiszewski-9, B.Nowak-7, A.Tkocz-7, Wyglenda-0(d)

Zielona Góra 17/5/1973 testmecz FALUBAZ ZIELONA GÓRA - KADRA PZM        39  -  69

Półfinał Mistrzostw Świata Par - Bydgoszcz 13/5/1973


1.     POLSKA                                                   30
2.     ZSRR                                                     22+2
3.     CSRS                                                     22+1

Świętochłowice 19/5/1973 testmecz ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE - KADRA PZM      56  -  52

Gorzów Wlkp 20/5/1973 testmecz STAL GORZÓW WLKP - KADRA PZM             67  -  40

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   A N G L I A


Wrocław 6/6/1973                      76  -  39
Rybnik 13/6/1973                      53  -  55
Gorzów Wlkp 17/6/1973                 75  -  33

Testmecze międzypaństwowe juniorów   P O L S K A   -   A N G L I A


Leszno 6/6/1973                       60  -  48
Częstochowa 13/6/1973                 63  -  45
Gniezno 17/6/1973                     70  -  36

Częstochowa 10/8/1973 testmecz WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - KADRA PZM        50  -  58

Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata - Chorzów 2/9/1973


1.     Jerzy Szczakiel             Polska
2.     Ivan Mauger                 Nowa Zelandia
3.     Zenon Plech                 Polska

Testmecze polskich klubów z zespołem RUDA HVEZDA PRAHA


Gdańsk 27/9/1973                      47  -  30 (Wybrzeże-Ruda Hvezda)
Piła 29/9/1973                        30  -  48 (Wybrzeże-Ruda Hvezda)
Gniezno 30/9/1973                     37  -  40 (Start-Ruda Hvezda)

Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Poznań 1/10/1973


1.     Jerzy Gryt                  ROW Rybnik
2.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
3.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp

23. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 7/10/1973


1.     Bernard Jąder               Unia Leszno
2.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp
3.     Zbigniew Jąder              Unia Leszno

Gorzów Wlkp 7/10/1973 testmecz STAL GORZÓW WLKP - WYBRZEŻE GDAŃSK       47  -  31
(źródło informacji - Witold Łukowski)

B.Nowak-12, Rembas-12, Woźniak-11, Tarasewicz-3, Ćwikła-3, Towalski-2, Mielczarek-2, Rzewiński-2 -
Gągolewicz-8, Papakul-6, Marynowski-6

Testmecze międzypaństwowe   P O L S K A   -   Z S R R


Gdańsk 6/10/1973                      47  -  31 (mecz nieoficjalny PZM-CAMK)
Gniezno 7/10/1973                     29  -  49 (mecz nieoficjalny PZM-CAMK)
Opole 10/10/1973                      47  -  33 (mecz nieoficjalny PZM-CAMK)
Rzeszów 13/10/1973                    39  -  38 (mecz nieoficjalny PZM-CAMK)
Chorzów 18/10/1973                    64  -  44 (10. "Puchar ZW TPP-R")
Lublin 20/10/1973                     39  -  37 (mecz nieoficjalny PZM-CAMK)
Łódź 21/10/1973                       59  -  46

Testmecze międzypaństwowe juniorów   P O L S K A   -   S Z W E C J A


Gorzów Wlkp 13/10/1973                72  -  35
Gniezno 13/10/1973                    62  -  15 (mecz nieoficjalny PZM-SVEMO)
Toruń 16/10/1973                      52  -  26 (mecz nieoficjalny PZM-SVEMO)
Bydgoszcz 18/10/1973                  62  -  16 (mecz nieoficjalny Bydgoszcz-SVEMO)
Częstochowa 20/10/1973                56  -  21 (mecz nieoficjalny PZM-SVEMO)

13. "Puchar ROW" - Rybnik 14/10/1973


1.     Vladimir Zapleschenyj       ZSRR
2.     Paweł Waloszek              Śląsk Świętochłowice
3.     Vladimir Trofimov           ZSRR

6. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego - Częstochowa 28/10/1973


1.     Jan Mucha                   Śląsk Świętochłowice
2.     Henryk Barylski             Włókniarz Częstochowa
3.     Jerzy Bożyk                 Włókniarz Częstochowa

Turniej Indywidualny "Puchar Zrzeszenia Start" - Gniezno 4/11/1973
(źródło informacji - Witold Łukowski)


1.     Zenon Plech                 Stal Gorzów Wlkp (12 pkt.)
2.     Edward Jancarz              Stal Gorzów Wlkp (8 pkt.)
3.     Bernard Jąder               Unia Leszno (7 pkt.)

4.     Bogusław Nowak              Stal Gorzów Wlkp (7 pkt.)
Sędzia przerwał zawody z powodu zapadających ciemności.

16. Memoriał Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz //1973


1.     Henryk Glücklich            Polonia Bydgoszcz
2.     Leszek Marsz                Wybrzeże Gdańsk
3.     Andrzej Koselski            Polonia Bydgoszcz

2. Memoriał Tadeusza Tkaczyka - Lublin //1973


1.     Andrzej Mazur               Motor Lublin
2.     Witold Zwierzchowski        Motor Lublin
3.     Zbigniew Krawczyk           Motor Lublin

"Puchar Przechodni Miasta Leszna" - Leszno //1973


1.     Bernard Jąder - Zdzisław Dobrucki             Unia Leszno            18 pkt.
2.     Paweł Waloszek - Wiktor Waloszek              Śląsk Świętochłowice   15 pkt.
3.     Hans Jurgen Fritz - Dieter Tetzlaff           MC Gustrow             11 pkt.

4.     Henryk Glücklich - Stanisław Kasa             Polonia Bydgoszcz      10 pkt.
5.     Antoni Heliński - Alojzy Norek                Unia Leszno            6 pkt.

Puchar Indywidualny:


       Zdzisław Dobrucki                             Unia Leszno


1972     INDEX     1974