1 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Opole 7/5/1992

1.Apator Toruń                                                   41

 (9)Robert Sawina                       3   3   3   3            12
 (10)Tomasz Świątkiewicz                2   1   3   3            9
 (11)Sławomir Derdziński                2   3   3   d            8
 (12)Tomasz Bajerski                    3   3   3   3            12
 (19)Wiesław Jaguś                                               ns
2.Kolejarz-Remak Opole                                           33
 (1)Marek Mróz                          3   2   2   2            9
 (2)Dariusz Wach                        1   2   2   2            7
 (3)Mirosław Sosna                      3   3   2   2            10
 (4)Tomasz Witoń                        2   2   1   2            7
3.Motor Lublin                                                   11
 (14)Robert Birski                      w   0   1   1            2
 (15)Tomasz Pawelec                     2   2   1   3            8
 (16)Jarosław Libera                    t   0   1   d            1
4.KKŻ Krosno                                                     10
 (5)Maciej Bargiel                      t   0   t   1            1
 (6)Roman Raś                           1   1   0   0            2
 (7)Paweł Grygolec                      1   1   w   1            3
 (8)Ireneusz Kwieciński                 0   1   2   1            4

    62:80    66:00    67:20    65:40
    66:80    65:00    64:60    66:80
    66:40    64:20    66:80    68:00
    65:80    65:80    65:00    65:80

Sędzia: Maciej Spychała                     tabela biegów

2 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Rybnik 26/5/1992

1.Apator Toruń                                                   33

 (5)Robert Sawina                       3   3   2   2            10
 (6)Tomasz Bajerski                     2   3   3   2            10
 (7)Tomasz Świątkiewicz                 2   3   u                5
 (8)Sławomir Derdziński                 3   0       3            6
 (18)Wiesław Jaguś                              t   2            2
2.Jeanette-ROW Rybnik                                            27
 (1)Krzysztof Fliegert                  3   3   2   3            11
 (3)Dariusz Oleś                        3   2   2   2            9
 (4)Marek Fojcik                        1   2   3   1            7
3.Motor Lublin                                                   19
 (9)Robert Szewczyk                     2   1   u                3
 (10)Robert Birski                      1   1   2   1            5
 (11)Tomasz Pawelec                     1   2   3   3            9
 (12)Jarosław Libera                    t   1   1   0            2
 (19)Tomasz Słowiński                               0            0
4.Kolejarz-Remak Opole                                           15
 (13)Dariusz Wach                       0   2   1   1            4
 (14)Marek Mróz                         2   1   3   3            9
 (16)Tomasz Witoń                       d   u   1   1            2

    71:11    71:92    71:62    70:97
    71:85    70:62    70:11    71:22
    71:99    72:83    71:05    70:53
    70:75    71:15    70:55    69:22

Sędzia: Marek Wojaczek                      tabela biegów

3 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Krosno 4/6/1992

1.KKŻ Krosno                                                     37

 (1)Maciej Bargiel                      3   3   t   3            9
 (2)Paweł Grygolec                      3   1   3   2            9
 (3)Ireneusz Kwieciński                 3   t   3   3            9
 (4)Roman Raś                           2   3   3   2            10
2.Motor Lublin                                                   30
 (5)Tomasz Pawelec                      1   3   2   2            8
 (6)Robert Szewczyk                     2   2   2   1            7
 (7)Robert Birski                       2   3   2   3            10
 (8)Jarosław Libera                     2   1   1                4
 (18)Tomasz Włodarczyk                              1            1
3.Kolejarz-Remak Opole                                           17
 (9)Dariusz Wach                        1   1   0   0            2
 (11)Tomasz Witoń                       1   2   1   1            5
 (12)Marek Mróz                         3   2   3   2            10
4.Jeanette-ROW Rybnik                                            10
 (13)Krzysztof Fliegert                 d   0   2   1            3
 (14)Dariusz Oleś                       0   d   1   3            4
 (15)Marek Fojcik                       w   2   1   w            3

    78:00    77:30    78:50    78:40
    77:90    78:00    77:90    78:20
    78:90    78:50    77:50    78:10
    77:40    78:40    80:50    76:90

Sędzia: Jacek Ziółkowski                    tabela biegów

4 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Toruń 30/6/1992

1.Apator Toruń                                                   43

 (1)Robert Sawina                       3   3   3   3            12
 (2)Tomasz Bajerski                     3   3   3   3            12
 (3)Tomasz Świątkiewicz                 2   1       3            6
 (4)Sławomir Derdziński                 3   3   3   3            12
 (17)Grzegorz Kowszewicz                        1                1
2.KKŻ Krosno                                                     22
 (13)Roman Raś                          1   2   1   0            4
 (14)Paweł Grygolec                     1   2   2   0            5
 (15)Ireneusz Kwieciński                1   2   2   2            7
 (16)Maciej Bargiel                     2   1   1   2            6
3.Kolejarz-Remak Opole                                           15
 (5)Marek Mróz                          2   3   2   2            9
 (6)Mirosław Sosna                      3   0   d   1            4
 (7)Tomasz Witoń                        1   0       1            2
 (8)Dariusz Wach                        d       0   0            0
 (18)Artur Łukaszczyk                       w   t                0
4.zespół zapasowy                                                15
 (9)Waldemar Walczak                    2   2   3   1            8
 (10)Arkadiusz Stasik                   t   0   2   2            4
 (12)Wiesław Jaguś                      u   1   1   1            3

    66:75    65:88    66:75    67:47
    68:12    67:43    67:10    67:03
    65:44    65:00    64:94    65:82
    64:72    67:28    67:19    66:19

Sędzia: Roman Cheładze                      tabela biegów

Zespół Jeanette-ROW nie przybył na zawody.

5 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Lublin 25/8/1992

1.Apator Toruń                                                   35

 (13)Grzegorz Kowszewicz                2       1                3
 (14)Tomasz Świątkiewicz                2   2   3   t            7
 (15)Sławomir Derdziński                2   3   3   3            11
 (16)Tomasz Bajerski                    3   3   3   3            12
 (20)Waldemar Walczak                       d       2            2
2.Motor Lublin                                                   30
 (1)Robert Szewczyk                     2   3   d                5
 (2)Tomasz Włodarczyk                       2                    2
 (3)Jarosław Libera                     3   1   u   2            6
 (4)Robert Birski                       3   2   3   1            9
 (17)Tomasz Pawelec                     3   2   3   d            8
3.KKŻ Krosno                                                     24
 (9)Maciej Bargiel                      1   1   2   3            7
 (10)Roman Raś                          1   2   2   2            7
 (11)Wojciech Kiełbasa                  1   1   1   2            5
 (12)Ireneusz Kwieciński                1   3   w   1            5

    72:97    71:68    73:44    71:30
    72:55    74:44    73:34    74:61
    72:29    73:61    71:48    72:89
    72:18    74:23    75:50    73:37

Sędzia: Jolant Szczepanek                   tabela biegów

Drużyna Jeanette-ROW Rybnik (nr 5-8,18) nie przyjechała na zawody.

Ostateczna kolejność w GRUPIE 3

1.Apator Toruń                              12      152

2.KKŻ Krosno                                6       93
3.Motor Lublin                              6       90
4.Kolejarz-Remak Opole                      4       80
5.Jeanette-ROW Rybnik                       2       37

 Powrót