1 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Rybnik 27/4/1989

1.Polonia Bydgoszcz                                              38

 (5)Jacek Gomólski                      2   3   3   3            11
 (6)Jacek Woźniak                       3   3   2   3            11
 (7)Jacek Kaniecki                      2   2   1   2            7
 (8)Waldemar Cieślewicz                 3   1   2   3            9
 (18)Leszek Sokołowski                                           ns
2.ROW Rybnik                                                     33
 (1)Andrzej Musiolik                    3   3   3   2            11
 (2)Wojciech Momot                      2   0       1            3
 (3)Wojciech Wyglenda                   2   2   3   d            7
 (4)Dariusz Fliegert                    3   2   3   3            11
 (17)Krzysztof Fliegert                         1                1
3.Ostrovia Ostrów Wlkp                                           12
 (9)Robert Hęciak                       1   1   d   d            2
 (10)Grzegorz Chorosiewicz              0   1   d   d            1
 (11)Przemysław Brucheiser              1   0   2   1            4
 (12)Arkadiusz Matuszak                 1   1   1   2            5
4.Włókniarz Częstochowa                                          11
 (13)Robert Wosz                        d   3   1   1            5
 (14)Bogusław Nocuń                     0   2   2   2            6
 (RT-16)? Orzechowski                   1   0   w   1

    68:92    69:86    70:90    76:07
    69:75    69:50    71:39    74:48
    70:79    72:25    72:05    74:82
    70:26    70:75    71:80    73:50

Sędzia - Jolant Szczepanek                  tabela biegów

2 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Bydgoszcz 16/7/1989

1.Polonia Bydgoszcz                                              45

 (1)Waldemar Cieślewicz                 3       3   3            9
 (2)Jacek Kaniecki                      3   2       2            7
 (3)Jacek Woźniak                       3   3   3                9
 (4)Jacek Gomólski                      3   3   3                9
 (17)Tomasz Kornacki                    2   3   3   3            11
2.ROW Rybnik                                                     33
 (13)Wojciech Wyglenda                  2   3   2   2            9
 (14)Dariusz Fliegert                   2   3   2   3            10
 (15)Krzysztof Fliegert                 2   2   1   2            7
 (16)Andrzej Musiolik                   1   2   2   2            7
3.Ostrovia Ostrów Wlkp                                           17
 (5)Robert Hęciak                       1   1   1   1            4
 (6)Arkadiusz Matuszak                  1   1   2   1            5
 (7)Przemysław Brucheiser               2   1   1   d            4
 (8)Grzegorz Jurczak                    1   1   1   1            4

    70:29    71:72    70:37    72:57
    70:28    71:03    71:18    72:37
    71:02    70:63    70:79    71:64
    70:87    70:62    71:90    72:26

Sędzia - Benon Dembiński                    tabela biegów

Drużyna Włókniarza Częstochowa nie przybyła na zawody.

3 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Ostrów Wlkp 27/7/1989

1.Polonia Bydgoszcz                                              36

 (13)Jacek Kaniecki                     3   1   2                6
 (14)Jacek Gomólski                     3   3   3   3            12
 (15)Tomasz Kornacki                    2   1   1                4
 (16)Jacek Woźniak                      2   3   3   3            11
 (20)Leszek Sokołowski                          t   3            3
2.ROW Rybnik                                                     29
 (9)Wojciech Momot                      1   2   t   1            4
 (10)Dariusz Fliegert                   3   3   3   w            9
 (11)Krzysztof Fliegert                 2   1   1   2            6
 (12)Andrzej Musiolik                   2   3   3   2            10
 (17)? Orzechowski                                               ns
3.Ostrovia Ostrów Wlkp                                           27
 (1)Robert Hęciak                       1   2   2   2            7
 (2)Arkadiusz Matuszak                  3   2   2   2            9
 (3)Przemysław Brucheiser               t   2   2   1            5
 (4)Franciszek Banaszak                 1   1   1   3            6
 (17)Grzegorz Jurczak                                            ns

    70:44    70:84    71:46    70:84
    70:00    71:22    70:62    72:40
    68:04    71:26    71:04    70:22
    69:40    70:62    71:48    72:68

Sędzia - Benon Dembiński                    tabela biegów

Drużyna Włókniarza Częstochowa nie przybyła na zawody.

4 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Częstochowa 1/8/1989

1.Polonia Bydgoszcz                                              32

 (9)Jacek Gomólski                      3   2   3   3            11
 (10)Jacek Woźniak                      3   3   2   3            11
 (11)Jacek Kaniecki                     2   1   2   3            8
 (12)Tomasz Kornacki                    1   t       1            2
 (19)Mariusz Dołomisiewicz                      1                1
2.ROW Rybnik                                                     30
 (5)Wojciech Momot                      2   2   3   1            8
 (6)Dariusz Fliegert                    3   3   3   2            11
 (7)Krzysztof Fliegert                  w   2   1   w            3
 (8)Andrzej Musiolik                    2   3   3   d            8
3.Ostrovia Ostrów Wlkp                                           24
 (13)Przemysław Brucheiser              d   3   1   2            6
 (14)Arkadiusz Matuszak                 3   2   2   1            8
 (15)Robert Hęciak                      d   1   t                1
 (16)Grzegorz Jurczak                   2                        2
 (20)Franciszek Banaszak                1   1   3   2            7
4.Włókniarz Częstochowa                                          2
 (1)Bogusław Nocuń                      u   ns  2   0            2

    72:56    73:00    73:34    84:57
    72:19    73:25    75:22    74:06
    72:12    74:40    74:66    72:22
    77:41    72:47    74:69    74:72

Sędzia - Ryszard Bielecki                   tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 3

1.Polonia Bydgoszcz                         12      151

2.ROW Rybnik                                8       125
3.Ostrovia Ostrów Wlkp                      4       80
4.Włókniarz Częstochowa                     0       13

 Powrót