1 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Opole 23/4/1984

1.Kolejarz Opole                                                 31

 (1)Wojciech Załuski                    3   3   3   3            12
 (2)Norbert Gala                        2   d   u   3            5
 (3)Alfred Galowy                       1   2   2   2            7
 (4)Mieczysław Drozd                    w   3   3   1            7
2.ROW Rybnik                                                     25
 (5)Piotr Liszka                        2   0       2            4
 (6)Adam Pawliczek                      3   2   2   w            7
 (7)Mirosław Korbel                     w   3   3   3            9
 (8)Eugeniusz Skupień                   3   u       1            4
 (18)Janusz Sikoń                               1   u            1
3.Śląsk Świętochłowice                                           24
 (10)Antoni Bielica                     2       2   u            4
 (11)Andrzej Kułaga                     2   2   3   0            7
 (12)Maciej Fabiszak                    3   2   w   3            8
 (19)Leszek Matysiak                    w   3   1   1            5
4.Sparta Wrocław                                                 12
 (14)Zbigniew Żuraw                     1   1   0   2            4
 (15)Arkadiusz Tanaś                    1   1   1   2            5
 (20)Henryk Fiedor                      1   0   2   0            3

    71:00    69:00    70:00    70:80
    69:80    70:00    70:20    70:20
    70:00    69:80    71:00    71:00
    68:20    67:40    68:00    68:00

Sędzia: Marek Czernecki                     tabela biegów

2 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Rybnik 17/5/1984

1.ROW Rybnik                                                     37

 (1)Mirosław Korbel                     3   3   1   2            9
 (2)Piotr Liszka                        2   3   3   3            11
 (3)Henryk Bem                          3   2   3   3            11
 (4)Eugeniusz Skupień                   1   d   3   2            6
 (17)Piotr Steuer                                                ns
2.Śląsk Świętochłowice                                           28
 (5)Antoni Bielica                      3   d   2                5
 (6)Krzysztof Bas                       1   3   2   2            8
 (7)Andrzej Kułaga                      2   w   2   3            7
 (8)Leszek Matysiak                     1   2       2            5
 (18)Zbigniew Bubak                             2   1            3
3.Kolejarz Opole                                                 24
 (13)Norbert Gala                       2   2   d   3            7
 (14)Mieczysław Drozd                   2   1   1   0            4
 (15)Wojciech Załuski                   3   3   3   d            9
 (16)Alfred Galowy                      1   2       0            3
 (20)Roland Materna                             1                1
4.Sparta Wrocław                                                 7
 (9)Waldemar Szczyra                    0   1   0                1
 (10)Zbigniew Żuraw                     0   1   1   1            3
 (11)Grzegorz Karwat                    w   0                    0
 (12)Arkadiusz Tanaś                    0   1   d   1            2
 (19)Henryk Fiedor                          0   1   0            1

    75:50    75:30    77:10    76:10
    74:40    74:40    73:80    77:50
    73:90    76:90    76:20    76:90
    75:90    76:40    75:00    78:60

Sędzia: Stanisław Skowron                   tabela biegów

3 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Świętochłowice 31/5/1984

1.ROW Rybnik                                                     38

 (13)Mirosław Korbel                    3   3   3   2            11
 (14)Henryk Bem                         3   2   3   2            10
 (15)Eugeniusz Skupień                  d                        0
 (16)Adam Pawliczek                     3   1   3   3            10
 (20)Piotr Steuer                           1   3   3            7
2.Śląsk Świętochłowice                                           28
 (1)Andrzej Kułaga                      2   1   2   1            6
 (2)Antoni Bielica                      3   2   1                6
 (3)Zbigniew Bubak                      2   3   1   1            7
 (4)Maciej Fabiszak                     2   2   2                6
 (17)Leszek Matysiak                            w   3            3
3.Kolejarz Opole                                                 24
 (9)Wojciech Załuski                    2   3   2   3            10
 (10)Norbert Gala                       u   2   1   1            4
 (11)Alfred Galowy                      0           2            2
 (12)Mieczysław Drozd                   1   w       2            3
 (19)Roland Wieczorek                       3   2   w            5
4.Sparta Wrocław                                                 6
 (5)Jarosław Kardaś                     w   0   w                0
 (6)Zbigniew Żuraw                      1   d   1                2
 (7)Joachim Wranik                      1   1       1            3
 (8)Arkadiusz Tanaś                     1   0   d                1
 (18)Stanisław Kuczera                  0   0   d   0            0

    75:00    76:80    78:00    78:20
    76:40    79:00    76:40    78:80
    77:20    76:80    77:40    76:80
    76:40    76:80    76:20    77:20

 Sędzia: Lucjan Nowak                       tabela biegów

4 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Wrocław 14/6/1984

1.ROW Rybnik                                                     37

 (9)Adam Pawliczek                      3   2   2   2            9
 (10)Piotr Steuer                       u                        0
 (11)Mirosław Korbel                    2   2   2   3            9
 (12)Henryk Bem                         3   3   3   3            12
 (19)Eugeniusz Skupień                      2   2   3            7
2.Śląsk Świętochłowice                                           23
 (13)Andrzej Kułaga                     3   2   3   3            11
 (14)Zbigniew Bubak                     1   w       ns           1
 (15)Leszek Matysiak                    2   3   2   2            9
 (16)Antoni Bielica                     1   d   u   1            2
 (20)Maciej Fabiszak                            w                0
3.Kolejarz Opole                                                 19
 (5)Norbert Gala                        2   w   3   w            5
 (6)Alfred Galowy                       0   1   0   2            3
 (7)Mieczysław Drozd                    2   1   3   1            7
 (8)Roland Materna                      1                        1
 (18)Roland Wieczorek                       3   d   d            3
4.Sparta Wrocław                                                 16
 (1)Karol Kułtucki                      3   1   1                5
 (2)Waldemar Korczyński                 d   0   1                1
 (3)Andrzej Tanaś                       1   1                    2
 (4)Arkadiusz Tanaś                     d   3   1   d            4
 (17)Zbigniew Żuraw                     d   2   1   1            4

    78:80    75:00    75:00    74:80
    79:00    76:70    76:80    76:80
    73:20    74:00    76:60    75:20
    79:80    76:20    74:00    76:80

Sędzia: Zbigniew Najwer                     tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 2

1.ROW Rybnik                                11      137

2.Śląsk Świętochłowice                      7       103
3.Kolejarz Opole                            6       98
4.Sparta Wrocław                            0       41

 Powrót