1 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Zielona Góra 9/5/1979

1.Falubaz Zielona Góra                                           48

 ()Andrzej Huszcza                      3   3   3   3            12
 ()Jan Krzystyniak                      3   3   3   3            12
 ()Henryk Olszak                        3   3   3   3            12
 ()Alfred Krzystyniak                   3   3   3   3            12
 ()Andrzej Smolarek                                              ?
2.Kolejarz Opole                                                 18
 ()Leon Szmechta                                                 3
 ()Stanisław Pogorzelski                                         5
 ()Bernard Dropała                                               6
 ()Krzysztof Zarzecki                                            4
 ()?                                                             ?
3.ROW Rybnik                                                     13
 ()Piotr Brachmański                                             6
 ()Marian Glücklich                                              3
 ()Antoni Skupień                                                3
 ()Pieczka                                                       1
 ()?                                                             ?
4.Śląsk Świętochłowice                                           1
 ()Jarosław Glinka                                               7
 ()Maciej Jaworek                                                7
 ()Andrzej Jarząbek                                              2
 ()Krystian Fros                                                 1
 ()?                                                             ?

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                     tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

2 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Rybnik 10/5/1979

1.Falubaz Zielona Góra                                           35

 ()Andrzej Huszcza                                               11
 ()Jan Krzystyniak                                               5
 ()Henryk Olszak                                                 6
 ()Alfred Krzystyniak                                            10
 ()Wiesław Pawlak                                                3
2.ROW Rybnik                                                     31
 ()Piotr Brachmański                                             11
 ()Marian Glücklich                                              2
 ()Ryszard Szymański                                             7
 ()Pieczka                                                       1
 ()Bronisław Klimowicz                                           10
3.Kolejarz Opole                                                 24
 ()Leon Szmechta                                                 4
 ()Stanisław Pogorzelski                                         7
 ()Bernard Dropała                                               7
 ()Krzysztof Zarzecki                                            6
 ()?                                                             ?
4.Śląsk Świętochłowice                                           6
 ()Pardela                                                       2
 ()Tomczok                                                       1
 ()Krystian Fros                                                 3
 ()?                                                             ?
 ()?                                                             ?

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -              tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

3 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Świętochłowice 5/9/1979

1.Falubaz Zielona Góra                                           37

 ()Andrzej Huszcza                                               11
 ()Henryk Olszak                                                 11
 ()Jerzy Marcinkowski                                            9
 ()Jan Krzystyniak                                               4
 ()Andrzej Jarząbek                                              2
2.ROW Rybnik                                                     28
3.Kolejarz Opole                                                 17
4.Śląsk Świętochłowice                                           13


    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

4 RUNDA MDMP - GRUPA 2 - Opole 6/9/1979

1.ROW Rybnik                                                     34
2.Falubaz Zielona Góra                                           26

 ()Andrzej Huszcza                                               8
 ()Henryk Olszak                                                 8
 ()Jerzy Marcinkowski                                            7
 ()Jan Krzystyniak                                               2
3.Kolejarz Opole                                                 25
4.Śląsk Świętochłowice                                           10


    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                    tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

Ostateczna kolejność w GRUPIE 2

1.Falubaz Zielona Góra                      11      146

2.ROW Rybnik                                8       106
3.Kolejarz Opole                            5       84
4.Śląsk Świętochłowice                      0       30

 Powrót