Turniej nr 1 - Gorzów Wlkp 16/4/1971

1. (1)Paweł Waloszek - Świętochłowice       2   3   3   3   2    13
2. (14)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         3   2   2   2   3    12
3. (7)Zygmunt Pytko - Tarnów                1   3   3   1   3    11

4. (10)Piotr Bruzda - Wrocław               3   3   2   2   0    10
5. (13)Andrzej Wyglenda - Rybnik            2   2   1   2   3    10
6. (15)Jan Mucha - Świętochłowice           0   0   3   3   3    9
7. (8)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            0   2   3   3   1    9
8. (16)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         1   3   u   3   1    8
9. (2)Antoni Woryna - Rybnik                3   1   2   0   2    8
10.(11)Jerzy Szczakiel - Opole              2   w   2   1   2    7
11.(6)Jerzy Gryt - Rybnik                   3   0   1   2   0    6
12.(5)Stanisław Kasa - Bydgoszcz            2   0   1   1   1    5
13.(4)Zdzisław Dobrucki - Leszno            w   2   0   0   2    4
14.(3)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          1   1   0   1   0    3
15.(12)Stanisław Bombik - Opole             1   0   0   0   1    2
16.(9)Henryk Żyto - Gdańsk                  0   1   1   d   0    2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - Antoni Kapusta                     tabela biegów

Turniej nr 2 - Opole 22/4/1971

1. ()Jerzy Szczakiel - Opole                3   3   3   3   3    15
2. ()Zygmunt Pytko - Tarnów                 1   2   3   3   u    9
3. ()Jerzy Gryt - Rybnik                    d   3   1   3   2    9

4. ()Jan Mucha - Świętochłowice             3   1   1   3   1    9
5. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław           0   2   2   2   3    9
6. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice        0   3   2   2   1    8
7. ()Stanisław Bombik - Opole               1   3   u   2   2    8
8. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz           3   2   1   1   0    7
9. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno             2   0   3   1   1    7
10.()Andrzej Wyglenda - Rybnik              2   2   0   2   1    7
11.()Henryk Żyto - Gdańsk                   2   1   0   0   3    6
12.()Zbigniew Podlecki - Gdańsk             1   1   2   0   2    6
13.()Piotr Bruzda - Wrocław                 0   0   2   u   3    5
14.()Stanisław Kasa - Bydgoszcz             2   d   3   u   0    5
15.()Józef Jarmuła - Świętochłowice         3   0   1   1   0    5
16.()Antoni Woryna - Rybnik                 1   1   0   1   2    5

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Rybnik 17/6/1971

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   14
2. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      12
3. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno                                  12

4. ()Jerzy Szczakiel - Opole                                     12
5. ()Zygfryd Friedek - Opole                                     11
6. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             10
7. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                8
8. ()Jerzy Gryt - Rybnik                                         7
9. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                6
10.()Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                  5
11.()Henryk Żyto - Gdańsk                                        5
12.()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  5
13.()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      4
14.()Jan Mucha - Świętochłowice                                  3
15.()Piotr Bruzda - Wrocław                                      3
16.()Józef Jarmuła - Świętochłowice                              3

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Tarnów 8/7/1971

1. (6)Antoni Woryna - Rybnik                3   3   3   3   3    15
2. (10)Jerzy Gryt - Rybnik                  3   2   3   3   3    14
3. (13)Zygfryd Friedek - Opole              3   3   2   2   2    12

4. (11)Zygmunt Pytko - Tarnów               2   3   2   3   d    10
5. (3)Jan Mucha - Świętochłowice            2   2   2   2   1    9
6. (2)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          3   0   2   u   3    8
7. (4)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          1   3   1   0   3    8
8. (9)Stanisław Kasa - Bydgoszcz            1   1   3   2   1    8
9. (8)Józef Jarmuła - Świętochłowice        2   2   1   1   1    7
10.(5)Paweł Waloszek - Świętochłowice       1   0   3   1   1    6
11.(15)?.Jąder - Leszno                     2   1   0   1   2    6
12.(7)Stanisław Chorabik - Tarnów           d   0   0   3   2    5
13.(14)Piotr Bruzda - Wrocław               1   1   0   1   2    5
14.(12)Zbigniew Podlecki - Gdańsk           1   1   0   1   2    5
15.(16)Henryk Żyto - Gdańsk                 0       1   d   d    1
16.(1)Edmund Madej - Tarnów                 0       0            0
   (R1)Stanisław Pacura - Tarnów            2   1   0
   (R2)Kazimierz Duda - Tarnów              0

    78:20    81:60    80:30    82:10    81:20
    78:00    80:20    81:40    81:50    81:60
    81:00    82:40    81:60    80:80    79:40
    81:00    81:20    80:30    80:60    81:20

Sędzia - Rościsław Słowiecki                tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 5,13 za 1, R1w 8 biegu za 16, R2 w 17 biegu za 1.

Turniej nr 5 - Bydgoszcz 14/7/1971

1. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      14
2. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                14
3. ()Zygfryd Friedek - Opole                                     11

4. ()Henryk Żyto - Gdańsk                                        11
5. ()Jerzy Szczakiel - Opole                                     10
6. ()Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                  10
7. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  10
8. ()Józef Jarmuła - Świętochłowice                              8
9. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             8
10.()Jerzy Gryt - Rybnik                                         5
11.()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      5
12.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                5
13.()Andrzej Koselski - Bydgoszcz                                3
14.()Jerzy Bildziukiewicz - Bydgoszcz                            2
15.()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   1
16.()Piotr Bruzda - Wrocław                                      1
17.()Benedykt Kosek - Bydgoszcz                                  1
18.()Stanisław Skowron - Opole                                   1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 6 - Wrocław 15/7/1971

1. (2)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   2   3   3    14
2. (1)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          2   3   3   3   1    12
3. (3)Antoni Woryna - Rybnik                1   3   3   3   0    10

4. (15)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         1   2   0   3   3    9
5. (11)Piotr Bruzda - Wrocław               3   0   1   2   3    9
6. (14)Stanisław Nowak - Wrocław            3   2   2   0   2    9
7. (16)Jan Mucha - Świętochłowice           0   3   2   2   2    9
8. (13)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         2   2   1   1   3    9
9. (12)Jerzy Szczakiel - Opole              0   2   3   1   2    8
10.(4)Henryk Żyto - Gdańsk                  d   1   3   2   1    7
11.(7)Jerzy Gryt - Rybnik                   3   1   0   2   1    7
12.(10)Zygfryd Friedek - Opole              1   w   2   1   2    6
13.(5)Józef Jarmuła - Świętochłowice        2   1   1   0   0    4
14.(9)Stanisław Skowron - Opole             2   0   1   1   0    4
15.(6)Stanisław Kasa - Bydgoszcz            1   d                1
16.(8)Zygmunt Pytko - Tarnów                0   0   0   0   w    0
17.(R1)Zygmunt Słowiński - Wrocław          0   0   1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - Czesław Dybizbański                tabela biegów

Turniej nr 7 - Świętochłowice 12/8/1971

1. (15)Paweł Waloszek - Świętochłowice      3   3   3   3   3    15
2. (13)Jan Mucha - Świętochłowice           2   3   3   3   3    14
3. (2)Józef Jarmuła - Świętochłowice        3   3   2   2   2    12

4. (16)Antoni Woryna - Rybnik               1   2   2   3   3    11
5. (7)Zygfryd Friedek - Opole               3   2   1   3   1    10
6. (1)Henryk Żyto - Gdańsk                  2   2   3   2   1    10
7. (4)Jerzy Gryt - Rybnik                   1   3   2   2   2    10
8. (11)Andrzej Wyglenda - Rybnik            3   1   0   1   3    8
9. (10)Stanisław Skowron - Opole            2   2   0   1   2    7
10.(3)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          0   0   1   2   2    5
11.(5)Zygmunt Pytko - Tarnów                2   1   1   0   0    4
12.(8)Piotr Bruzda - Wrocław                1   1   2   0   0    4
13.(6)Stanisław Płaszczyk - Świętochłowice  0   1   1   1   1    4
14.(9)Jerzy Szczakiel - Opole               0   0   3   0   0    3
15.(14)Kazimierz Bury - Świętochłowice      0   0   0   1   1    2
16.(12)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   0   0   0   0    0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - Stanisław Kłoska                   tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 11. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1971

1.  Antoni Woryna - Rybnik               8   5   12  15  14  10  11    62
2.  Paweł Waloszek - Świętochłowice      13  8   10  6   8   14  15    60
3.  Jerzy Szczakiel - Opole              7   15  12  -   10  8   3     52

4.  Jan Mucha - Świętochłowice           9   9   3   9   10  9   14    51
5.  Zygfryd Friedek - Opole              -   -   11  12  11  6   10    50
6.  Henryk Glücklich - Bydgoszcz         8   7   6   8   14  12  -     49
7.  Jerzy Gryt - Rybnik                  6   9   7   14  5   7   10    47
8.  Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         12  9   8   8   5   9   0     46
9.  Andrzej Wyglenda - Rybnik            10  7   14  -   1   -   -     40
10. Zygmunt Pytko - Tarnów               11  9   4   10  5   0   4     39
    Henryk Żyto - Gdańsk                 2   6   5   1   11  7   10    39
12. Józef Jarmuła - Świętochłowice       -   5   3   7   8   4   12    36
13. Piotr Bruzda - Wrocław               10  5   3   5   1   9   4     33
    Stanisław Kasa - Bydgoszcz           5   5   5   8   10  1   -     33
--. Zbigniew Podlecki - Gdańsk           9   6   5   5   -   -   -     25
--. Zdzisław Dobrucki - Leszno           4   7   12  -   -   -   -     23
--. Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         3   -   -   -   -   9   5     17
--. Stanisław Skowron - Opole            -   -   -   -   1   4   7     12
--. Stanisław Bombik - Opole             2   8   -   -   -   -   -     10
--. Stanisław Nowak - Wrocław            -   -   -   -   -   9   -     9
--. ? Jąder - Leszno                     -   -   -   6   -   -   -     6
--. Stanisław Chorabik - Tarnów          -   -   -   5   -   -   -     5
--. Stanisław Płaszczyk - Świętochłowice -   -   -   -   -   -   4     4
--. Andrzej Koselski - Bydgoszcz         -   -   -   -   3   -   -     3
--. Jerzy Bildziukiewicz - Bydgoszcz     -   -   -   -   2   -   -     2
--. Kazimierz Bury - Świętochłowice      -   -   -   -   -   -   2     2
--. Benedykt Kosek - Bydgoszcz           -   -   -   -   1   -   -     1
--. Edmund Madej - Tarnów                -   -   -   0   -   -   -     0

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót