Turniej nr 1 - Częstochowa 11/4/1969

1. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk             3   3   3   3   3    15
2. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           12
3. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno                                  12

4. ()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      11
5. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             10
6. ()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                9
7. ()Piotr Bruzda - Wrocław                                      9
8. ()Edward Jancarz - Gorzów Wlkp                                7
9. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                7
10.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                7
11.()Antoni Woryna - Rybnik                                      6
12.()Andrzej Tanaś - Tarnów                                      6
13.()Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                  4
14.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  3
15.()Zygfryd Friedek - Opole                                     2
16.()Jerzy Kowalski - Leszno                                     0
17.()Marek Cieślak - Częstochowa                                 0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Wrocław 25/4/1969

1. (13)Andrzej Wyglenda - Rybnik                                 13
2. (4)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp                               12

3. (2)Antoni Woryna - Rybnik                                     11
4. (14)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                              11
5. (8)Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                 10
6. (7)Zygmunt Pytko - Tarnów                                     10
7. (1)Paweł Waloszek - Świętochłowice                            10
8. (16)Henryk Glücklich - Bydgoszcz                              8
9. (3)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                 7
10.(12)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         6
11.(6)Zdzisław Dobrucki - Leszno                                 6
12.(10)Piotr Bruzda - Wrocław                                    5
13.(15)Jan Mucha - Świętochłowice                                4
14.(5)Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                 3
15.(11)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                              2
16.(9)Andrzej Tanaś - Tarnów                                     1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Gdańsk 30/5/1969

1. (7)Andrzej Wyglenda - Rybnik                             2    14
2. (2)Zbigniew Podlecki - Gdańsk                        ust 3    12
3. (16)Zdzisław Dobrucki - Leszno                           1    12

4. (14)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp                              9
5. (10)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         3   0   1   2   3    9
6. (6)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                          9
7. (11)Paweł Waloszek - Świętochłowice      1                    9
8. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    9
9. (9)Henryk Żyto - Gdańsk                  0               0    7
10.(12)Antoni Woryna - Rybnik               2                    7
11.(5)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                               7
12.(15)Stanisław Kasa - Bydgoszcz                       2   2    6
13.(8)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                          1    5
14.(4)Piotr Bruzda - Wrocław                                     3
15.()Bogdan Berliński - Gdańsk                                   1
16.(3)Andrzej Tanaś - Tarnów                                     0
   Zygmunt Pytko - Tarnów                   qns
   Jan Mucha - Świętochłowice               qns
   Edmund Migoś - Gorzów Wlkp               qns

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Świętochłowice 18/7/1969

1. ()Edward Jancarz - Gorzów Wlkp           3   3   3   3   3    15
2. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    14
3. ()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  12
4. ()Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                           11

5. ()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                10
6. ()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      8
7. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  8
8. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno                                  7
9. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             7
10.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  6
11.()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   6
12.()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                5
13.()Erwin Brabański - Świętochłowice                            3
14.()Piotr Bruzda - Wrocław                                      3
15.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                2
16.()Wiktor Waloszek - Świętochłowice                            2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Gorzów Wlkp 15/8/1969

1. (5)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp          3   3   3   3   3    15
2. (9)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            2   2   3   2   3    12
3. (14)Andrzej Wyglenda - Rybnik            2   3   2   3   2    12

4. (3)Antoni Woryna - Rybnik                3   3   1   1   3    11
5. (12)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         3   2   2   2   2    11
6. (13)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp    3   0   3   3   1    10
7. (16)Jan Mucha - Świętochłowice           1   3   2   2   2    10
8. (10)Stanisław Tkocz - Rybnik             1   2   2   0   3    8
9. (4)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            2   1   1   3   1    8
10.(1)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          1   1   3   1   1    7
11.(15)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   1   1   1   2    5
12.(7)Zdzisław Dobrucki - Leszno            2   2   0   0   0    4
13.(2)Wojciech Jurasz - Gorzów Wlkp         0   1   0   1   1    3
14.(11)Piotr Bruzda - Wrocław               0   0   0   2   0    2
15.(6)Stanisław Kasa - Bydgoszcz            0   0   1   0   0    1
16.(8)Zygmunt Pytko - Tarnów                1   0   0   ns  ns   1

    75:20    75:20    78:00    76:10    77:40
    74:00    77:20    76:40    78:20    77:80
    74:80    77:60    77:10    77:00    77:50
    76:10    77:00    78:10    79:60    76:40

Sędzia - Antoni Kapusta                     tabela biegów

Turniej nr 6 - Bydgoszcz 3/9/1969

1. (11)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp         3   3   3   3   3    15
2. (7)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          3   0   3   3   3    12
3. (4)Andrzej Wyglenda - Rybnik             3   3   2   3   1    12

4. (6)Jan Mucha - Świętochłowice            2   3   2   2   3    12
5. (12)Stanisław Kasa - Bydgoszcz           2   2   3   2   2    11
6. (10)Stanisław Tkocz - Rybnik             1   1   1   3   3    9
7. (8)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            3   d   1   2   2    8
8. (3)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     2   1   3   d   1    7
9. (14)Zygmunt Pytko - Tarnów               1   2   2   d   2    7
10.(8)Andrzej Koselski - Bydgoszcz          1   1   1   2   1    6
11.(15)Stanisław Witkowski - Bydgoszcz      2   2   1   0   0    5
12.(9)Benedykt Kosek - Bydgoszcz            0   3   0   1   1    5
13.(2)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          1   0   2   1   d    4
14.(1)Piotr Bruzda - Wrocław                0   0   0   1   2    3
15.(13)Marian Zaranek - Bydgoszcz           0   2   0   0   0    2
16.(5)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          0   1   d   1   0    2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Rzeszów 26/9/1969

1. (7)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp     3   2   3   3   3    14
2. (15)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp         3   3   2   3   2    13
3. (11)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         3   w   3   3   3    12

4. (2)Zygmunt Pytko - Tarnów                3   3   3   2   0    11
5. (10)Jan Mucha - Świętochłowice           2   2   2   2   3    11
6. (12)Paweł Waloszek - Świętochłowice      w   3   1   2   3    9
7. (9)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          1   3   1   2   2    9
8. (16)Stanisław Kasa - Bydgoszcz           2   2   1   3   1    9
9. (1)Zdzisław Dobrucki - Leszno            2   2   2   1   1    8
10.(3)Jan Kolber - Rzeszów                  1   d   3   1   2 7
11.(5)Piotr Bruzda - Wrocław                2   0   0   0   2    4
12.(8)Adam Ciepiela - Rzeszów               0   0   2   1   0 3
13.(13)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           1   1   1   0   d    3
14.(6)Stanisław Lalicki - Rzeszów           1   0   0   1   1    3
15.(14)Zdzisław Hap - Rzeszów               0   1   0   0   1 2
16.(4)Józef Batko - Rzeszów                 0   1   0   0   0 1

    77:10    77:80    79:40    79:80    79:00
    77:00    79:00    79:00    79:70    80:00
    77:30    76:20    80:00    80:20    80:00
    77:00    78:20    79:80    80:20    79:60

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 8 - Puchar ROW - Rybnik 26/10/1969 (pierwotny termin zawodów 29/8/1969)

1. (15)Paweł Waloszek - Świętochłowice                           14
2. (?)Jerzy Gryt - Rybnik                                        ??
3. (14)Henryk Glücklich - Bydgoszcz                              12

5. (3)Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                 10
6. (12)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                              8
9. (1)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                 6
10.(4)Zdzisław Dobrucki - Leszno                                 6
11.(8)Piotr Bruzda - Wrocław                                     6
12.(5)Zygmunt Pytko - Tarnów                                     4
15.(11)Andrzej Wyglenda - Rybnik                                 3
16.(10)Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp                         0
?. (2)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp
?. (6)Zbigniew Podlecki - Gdańsk
?. (7)Stanisław Tkocz - Rybnik
?. (9)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp
?. (13)Jan Mucha - Świętochłowice
?. (16)Antoni Woryna - Rybnik

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Numery startowe zawodników - na podstawie programu z 29/8/1969

Sędzia - Ernest Klimek                      tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 9. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1969

1.  Edward Jancarz - Gorzów Wlkp      7   12  9   15  15  15  13  -     79
2.  Andrzej Pogorzelski - Gorzów Wlkp 12  6   9   11  10  7   14  0     63
3.  Andrzej Wyglenda - Rybnik         -   13  14  6   12  12  -   3     60

4.  Henryk Glücklich - Bydgoszcz      7   8   9   5   7   12  12  12    60
5.  Paweł Waloszek - Świętochłowice   10  10  9   7   -   -   9   14    59
6.  Zdzisław Dobrucki - Leszno        12  6   12  7   4   -   8   6     51
7.  Zygmunt Pytko - Tarnów            11  10  -   8   1   7   11  4     51
8.  Jerzy Trzeszkowski - Wrocław      9   11  5   2   5   2   9   8     47
9.  Stanisław Kasa - Bydgoszcz        4   3   6   -   1   11  9   10    43
10. Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp      7   2   7   10  11  4   -   -     41
11. Edmund Migoś - Gorzów Wlkp        3   7   -   6   8   8   -   6     38
12. Piotr Bruzda - Wrocław            9   5   3   3   2   3   4   6     30
13. Zbigniew Podlecki - Gdańsk        15  10  12  12  -   -   -   -     49
14. Jan Mucha - Świętochłowice        -   4   -   8   10  12  11  -     45
15. Stanisław Tkocz - Rybnik          -   -   9   14  8   9   -   -     40
16. Antoni Woryna - Rybnik            6   11  7   -   11  -   -   -     35
17. Jerzy Gryt - Rybnik               -   -   -   -   -   -   -   ??    ??
18. Andrzej Tanaś - Tarnów            6   1   0   -   -   -   -   -     7
    Henryk Żyto - Gdańsk              -   -   7   -   -   -   -   -     7
    Jan Kolber - Rzeszów              -   -   -   -   -   -   7   -     7
21. Andrzej Koselski - Bydgoszcz      -   -   -   -   -   6   -   -     6
22. Stanisław Witkowski - Bydgoszcz   -   -   -   -   -   5   -   -     5
    Benedykt Kosek - Bydgoszcz        -   -   -   -   -   5   -   -     5
24. Erwin Brabański - Świętochłowice  -   -   -   3   -   -   -   -     3
    Wojciech Jurasz - Gorzów Wlkp     -   -   -   -   3   -   -   -     3
    Grzegorz Kuźniar - Rzeszów        -   -   -   -   -   -   3   -     3
    Adam Ciepiela - Rzeszów           -   -   -   -   -   -   3   -     3
    Stanisław Lalicki - Rzeszów       -   -   -   -   -   -   3   -     3
29. Zygfryd Friedek - Opole           2   -   -   -   -   -   -   -     2
    Wiktor Waloszek - Świętochłowice  -   -   -   2   -   -   -   -     2
    Marian Zaranek - Bydgoszcz        -   -   -   -   -   2   -   -     2
    Zdzisław Hap - Rzeszów            -   -   -   -   -   -   2   -     2
33. Bogdan Berliński - Gdańsk         -   -   1   -   -   -   -   -     1
    Józef Batko - Rzeszów             -   -   -   -   -   -   1   -     1
35. Jerzy Kowalski - Leszno           0   -   -   -   -   -   -   -     0
    Marek Cieślak - Częstochowa       0   -   -   -   -   -   -   -     0

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót