Turniej nr 1 - Rybnik 19/4/1968

1. (8)Antoni Woryna - Rybnik                3   2   2   3   3    13
2. (7)Stanisław Tkocz - Rybnik              0   3   3   3   3    12
3. (4)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   1   3   2    12

4. (3)Joachim Maj - Rybnik                  2   2   3   3   2    12
5. (1)Zygmunt Pytko - Tarnów                0   3   3   2   2    10
6. (6)Andrzej Wyglenda - Rybnik             1   3   2   1   3    10
7. (16)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław     3   1   1   2   2    9
8. (12)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         3   0   3   1   w    7
9. (11)Jan Mucha - Świętochłowice           1   1   0   2   3    7
10.(9)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław          2   2   0   2   1    7
11.(13)Stanisław Chorabik - Tarnów          1   0   2   1   d    4
12.(14)Zygfryd Friedek - Opole              0   2   1   0   1    4
13.(2)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          1   0   2   0   0    3
14.(15)Wiktor Waloszek - Świętochłowice     2   0   1   0   0    3
15.(5)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          2   1   0   0   0    3
16.(10)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           0   1   0   1   1    3

    78:00    78:00    78:90    78:90    80:00
    77:10    77:90    79:30    79:30    79:60
    78:00    77:90    77:60    78:60    78:90
    77:20    78:60    78:20    79:00    79:20

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Wrocław 31/5/1968

1. (15)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         3   3   3   3   3    15
2. (13)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                          12
3. (1)Paweł Waloszek - Świętochłowice                            11

4. (3)Andrzej Wyglenda - Rybnik                                  11
5. (8)Jan Mucha - Świętochłowice                                 9
6. (6)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław                               8
7. (10)Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                8
8. (7)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                 8
9. (5)Antoni Woryna - Rybnik                                     7
10.(2)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                               7
11.(4)Stanisław Tkocz - Rybnik                                   6
12.(9)Henryk Glücklich - Bydgoszcz                               6
13.(16)Joachim Maj - Rybnik                                      5
14.(12)Zdzisław Dobrucki - Leszno                                3
15.(14)Zygmunt Pytko - Tarnów                                    2
16.(11)Stanisław Chorabik - Tarnów                               0 lub 2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - ?.Niewolny                         tabela biegów

Turniej nr 3 - Tarnów 13/6/1968

1. (8)Andrzej Tanaś - Tarnów                3   3   2   3   3    14+3
2. (1)Stanisław Tkocz - Rybnik              3   3   3   3   2    14+2
3. (5)Jan Mucha - Świętochłowice            2   2   3   2   3    12

4. (10)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław     3   2   3   3   0    11
5. (14)Paweł Waloszek - Świętochłowice      1   3   3   1   2    10
6. (6)Henryk Glücklich - Bydgoszcz          0   1   2   3   3    9
7. (15)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         3   2   2   1   1    9
8. (11)Zygmunt Pytko - Tarnów               2   3   0   2   1    8
9. (9)Stanisław Chorabik - Tarnów           1   1   1   2   3    8
10.(7)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            1   1   2   2   2    8
11.(16)Andrzej Wyglenda - Rybnik            2   2   1   1   0    6
12.(2)Antoni Woryna - Rybnik                2   0   0   1   1    4
13.(3)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław          0   0   0   0   2    2
14.(12)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         0   1   1   0   0    2
15.(4)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp            1   0   1   0   0    2
16.(13)Joachim Maj - Rybnik                 0   0   0   0   0    0

    79:20    78:10    79:00    :    :
    78:90    78:50    79:80    :    :
    78:40    78:90    :    :    :
    78:90    79:80    :    :    :

Sędzia - Tadeusz Grela                      tabela biegów

Turniej nr 4 - Gdańsk 2/8/1968 (turniej przeniesiony z 12/4)

1. (3)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      3   3   2   1   2    11
2. (13)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           3   2   1   3   1    10
3. (5)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          2   1   3   3   1    10

4. (4)Zygmunt Pytko - Tarnów                2   2   3   1   2    10
5. (1)Henryk Żyto - Gdańsk                  1   3   2   u   3    9
6. (6)Joachim Maj - Rybnik                  0   2   1   3   3    9
7. (7)Paweł Waloszek - Świętochłowice       1   2   2   3   1    9
8. (10)Stanisław Tkocz - Rybnik             2   3   0   2   1    8
9. (12)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław         3   1   1   2   0    7
10.(14)Jan Mucha - Świętochłowice           1   1   1   1   3    7
11.(16)Zbigniew Podlecki - Gdańsk           0   3   0   0   3    6
12.(11)Antoni Woryna - Rybnik               u   d   3   2   0    5
13.(9)Andrzej Wyglenda - Rybnik             u   0   3   2   0    5
14.(8)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          3   0   0   0   2    5
15.(15)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         2   1   2   0   w    5
16.(2)Bogdan Berliński - Gdańsk             0   0   ?   1   2    3
17.(17)Stanisław Chorabik - Tarnów                               0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Toruń 16/8/1968

1. (8)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   3   3   3    15
2. (12)Antoni Woryna - Rybnik               3   2   3   3   3    13
3. (5)Zygmunt Pytko - Tarnów                1   3   2   3   3    12

4. (2)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp          3   3   w   1   3    10
5. (7)Joachim Maj - Rybnik                  2   3   3   1   w    9
6. (11)Stanisław Tkocz - Rybnik             2   2   2   0   2    8
7. (16)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         3   wsu 3   wu1 2    8
8. (15)Jan Mucha - Świętochłowice           2   0   1   3   1    7
9. (13)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław         1   1   2   2   1    7
10.(1)Zbigniew Podlecki - Gdańsk            w   2   1   2   1    6
11.(3)Stanisław Chorabik - Tarnów           2   1   2   u   ns   5
12.(6)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          0   2   0   1   2    5
13.(9)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          1   0   1   2   w    4
14.(4)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      1   1   1   w        3
15.(R)Bogdan Krzyżaniak - Toruń             2   0   1            3
16.(14)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           0   1   0   0   0    1
17.(10)Andrzej Wyglenda - Rybnik            0   0   0   w        0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia - Rościsław Słowiecki                tabela biegów
Zmiany: R w 15 biegu za 3, w 17 biegu za 10, w 20 biegu za 4.

Turniej nr 6 - Gorzów Wlkp 30/8/1968

1. (5)Paweł Waloszek - Świętochłowice       3   3   3   3   2    14
2. (11)Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           2   3   2   3   3    13
3. (6)Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp          2   3   3   1   3    12

4. (12)Jan Mucha - Świętochłowice           3   2   1   2   2    10
5. (13)Henryk Glücklich - Bydgoszcz         3   2   3   0   1    9
6. (7)Andrzej Wyglenda - Rybnik             1   0   2   3   3    9
7. (2)Zygmunt Pytko - Tarnów                3   1   2   2   1    9
8. (9)Zdzisław Dobrucki - Leszno            0   1   3   2   2    8
9. (8)Stanisław Tkocz - Rybnik              0   3   2   1   2    8
10.(4)Joachim Maj - Rybnik                  2   1   1   3   0    7
11.(14)Zbigniew Podlecki - Gdańsk           2   2   1   1   1    7
12.(1)Henryk Żyto - Gdańsk                  1   0   1   0   3    5
13.(10)Bohdan Jaroszewicz - Wrocław         1   0   0   2   1    4
14.(3)Jerzy Trzeszkowski - Wrocław          0   2   0   1   0    3
15.(15)Wojciech Jurasz - Gorzów Wlkp        1   1   0   0   w    2
16.(16)Marian Pilarczyk - Gorzów Wlkp       d   0   u            0
17.(R)Zbigniew Śmielak - Gorzów Wlkp        0   0                0

    78:00    78:20    78:80    78:20    78:60
    77:80    78:40    78:00    78:80    78:80
    78:20    78:80    78:80    78:60    78:90
    79:00    79:20    ??:??    79:00    ??:??

Sędzia -                                    tabela biegów
źródło informacji - MN

Turniej nr 7 - Ostrów Wlkp 13/9/1968

1. ()Andrzej Wyglenda - Rybnik                                   14
2. ()Zygmunt Pytko - Tarnów                                      12
3. ()Zygmunt Malinowski - Częstochowa                            10

4. ()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                9
5. ()Henryk Żyto - Gdańsk                                        9
6. ()Stanisław Rurarz - Częstochowa                              9
7. ()Joachim Maj - Rybnik                                        8
8. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    8
9. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno                                  8
10.()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  8
11.()Bernard Kacperak - Częstochowa                              7
12.()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  6
13.()Lucjan Krupiński - Częstochowa                              4
14.()Jan Mucha - Świętochłowice                                  4
15.()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                2
16.()Wiktor Waloszek - Świętochłowice                            2

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 8 - Bydgoszcz 27/9/1968

1. ()Zygfryd Friedek - Opole                                     14
2. ()Paweł Waloszek - Świętochłowice                             12
3. ()Edmund Migoś - Gorzów Wlkp                                  11

4. ()Joachim Maj - Rybnik                                        11
5. ()Edward Jancarz - Gorzów Wlkp                                10
6. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz                                9
7. ()Stanisław Tkocz - Rybnik                                    8
8. ()Jan Mucha - Świętochłowice                                  8
9. ()Zdzisław Dobrucki - Leszno                                  8
10.()Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                            7
11.()Rajmund Świtała - Bydgoszcz                                 5
12.()Jerzy Trzeszkowski - Wrocław                                4
13.()Stanisław Bombik - Opole                                    4
14.()Stanisław Kasa - Bydgoszcz                                  3
15.()Bohdan Jaroszewicz - Wrocław                                3
16.()Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp                                1
17.()Henryk Żyto - Gdańsk                                        1
18.()Zbigniew Podlecki - Gdańsk                                  0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 8. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1968

1.  Paweł Waloszek - Świętochłowice      12  11  10  9   15  14  -   12    74
2.  Zygmunt Pytko - Tarnów               10  2   8   10  12  9   12  -     61
3.  Stanisław Tkocz - Rybnik             12  6   14  8   8   8   8   8     58

4.  Joachim Maj - Rybnik                 12  5   0   9   9   7   8   11    56
5.  Andrzej Wyglenda - Rybnik            10  11  6   5   0   9   14  -     55
6.  Konstanty Pociejkowicz - Wrocław     9   12  11  11  3   -   -   7     53
7.  Edmund Migoś - Gorzów Wlkp           3   8   2   10  1   13  8   11    53
8.  Jan Mucha - Świętochłowice           7   9   12  7   7   10  4   8     53
9.  Henryk Glücklich - Bydgoszcz         7   6   9   5   8   9   2   9     48
10. Jerzy Padewski - Gorzów Wlkp         3   7   9   5   4   12  9   1     46
11. Zbigniew Podlecki - Gdańsk           -   8   8   6   6   7   6   0     41
12. Jerzy Trzeszkowski - Wrocław         3   15  2   10  5   3   -   4     40
13. Bohdan Jaroszewicz - Wrocław         7   8   2   7   7   4   -   3     36
14. Antoni Woryna - Rybnik               -   7   4   5   13  -   -   -     29
15. Zdzisław Dobrucki - Leszno           -   3   -   -   -   8   8   8     27
16. Henryk Żyto - Gdańsk                 -   -   -   9   -   5   9   1     24
17. Edward Jancarz - Gorzów Wlkp         -   -   -   -   10  -   -   10    20
18. Zygfryd Friedek - Opole              4   -   -   -   -   -   -   14    18
19. Stanisław Chorabik - Tarnów          4   0   8   0   5   -   -   -     17
20. Zygmunt Malinowski - Częstochowa     -   -   -   -   -   -   10  -     10
21. Stanisław Rurarz - Częstochowa       -   -   -   -   -   -   9   -     9
22. Bernard Kacperak - Częstochowa       -   -   -   -   -   -   7   -     7
23. Rajmund Świtała - Bydgoszcz          -   -   -   -   -   -   -   5     5
24. Wiktor Waloszek - Świętochłowice     3   -   -   -   -   -   2   -     5
25. Lucjan Krupiński - Częstochowa       -   -   -   -   -   -   4   -     4
    Stanisław Bombik - Opole             -   -   -   -   -   -   -   4     4
27. Bogdan Berliński - Gdańsk            -   -   -   3   -   -   -   -     3
    Bogdan Krzyżaniak - Toruń            -   -   -   -   3   -   -   -     3
    Stanisław Kasa - Bydgoszcz           -   -   -   -   -   -   -   3     3
30. Wojciech Jurasz - Gorzów Wlkp        -   -   -   -   -   2   -   -     2
31. Marian Pilarczyk - Gorzów Wlkp       -   -   -   -   -   0   -   -     0
    Zbigniew Śmielak - Gorzów Wlkp       -   -   -   -   -   0   -   -     0

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót