Turniej nr 1 - Bydgoszcz 22/4/1961

1. (10)Florian Kapała - Rzeszów             3   3   3   3   3    15
2. (3)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      3   3   3   2   3    14
3. (16)Marian Kaiser - Gdańsk                                    12

4. (15)Stefan Kwoczała - Częstochowa                             11
5. (1)Edward Kupczyński - Bydgoszcz                              8
6. (6)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                            8
7. (2)Norbert Świtała - Bydgoszcz                                8
8. (R1)Janusz Suchecki - Bydgoszcz                               7
9. (5)Joachim Maj - Rybnik                                       6
10.(11)Stanisław Rurarz - Częstochowa                            6
11.(8)Stanisław Tkocz - Rybnik                                   5
12.(4)Zdzisław Waliński - Leszno                                 5
13.(14)Henryk Żyto - Leszno                                      4
14.(12)Stefan Kępa - Rzeszów                                     4
15.(13)Bernard Kacperak - Częstochowa                            2
16.(9)Jan Kusiak - Leszno                                        2
17.(7)Jan Malinowski - Rzeszów                                   0

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Rzeszów 6/5/1961

1. (8)Florian Kapała - Rzeszów              3   3   3   3   3    15
2. (1)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław      2   3   3   3   2    13
3. (13)Stefan Kwoczała - Częstochowa        2   2   2   2   3    11

4. (12)Henryk Żyto - Leszno                 3   2   2   2   1    10
5. (10)Stefan Kępa - Rzeszów                2   1   3   3   1    10
6. (5)Jan Malinowski - Rzeszów              0   1   3   2   3    9
7. (3)Joachim Maj - Rybnik                  3   3   1   0   2    9
8. (14)Marian Kaiser - Gdańsk               3   2   2   1   0    8
9. (16)Norbert Świtała - Bydgoszcz          1   0   1   1   3    6
10.(11)Bernard Kacperak - Częstochowa       1   1   2   0   2    6
11.(6)Stanisław Tkocz - Rybnik              2   3   0   t   0    5
12.(7)Janusz Suchecki - Bydgoszcz           1   2   1   0   1    5
13.(4)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz       1   1   0   1   1    4
14.(2)Janusz Kościelak - Rzeszów            d   0   1   1   2    4
15.(9)Stanisław Rurarz - Częstochowa        0   0   0   3   0    3
16.(R2)Roman Gąsior - Krosno                2                    2
17.(15)Edward Kupczyński - Bydgoszcz        0   0   0   0   ns   0

18.(R1)Zdzisław Waliński - Leszno           ns
    76:20    77:80    78:20    78:40    78:20
    75:60    77:60    77:80    77:80    79:40
    78:20    78:40    77:00    78:20    78:50
    78:00    76:80    78:20    ??:??    ??:??

Sędzia - Czesław Trybuła                    tabela biegów
Zmiany: R2 w 16 biegu za 6.

Turniej nr 3 - Nowa Huta 13/5/1961

1. (1)Joachim Maj - Rybnik                                       14
2. (6)Florian Kapała - Rzeszów                                   13
3. (10)Henryk Żyto - Leszno                                      13

4. (4)Stanisław Tkocz - Rybnik                                   12
5. (12)Marian Kaiser - Gdańsk                                    11
6. (15)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                          10
7. (8)Stefan Kępa - Rzeszów                                      7
8. (3)Jan Malinowski - Rzeszów                                   7
9. (2)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                            6
10.(14)Norbert Świtała - Bydgoszcz                               6
11.()Janusz Suchecki - Bydgoszcz                                 5
12.(13)Edward Kupczyński - Bydgoszcz                             4
13.()Bohdan Jaroszewicz - Nowa Huta                              4
14.(7)Stanisław Rurarz - Częstochowa                             3
15.()Jan Kusiak - Leszno                                         2
16.(13)Stefan Kwoczała - Częstochowa                             1
17.()Zdzisław Waliński - Leszno                                  0

Poważnej kontuzji w tych zawodach uległ Stefan Kwoczała, a Edward Kupczyński złamał obojczyk.

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 4 - Gdańsk 20/5/1961

1. (8)Henryk Żyto - Leszno                  3   3   3   3   3   3    18
2. (4)Florian Kapała - Rzeszów                                       15
3. (2)Stanisław Tkocz - Rybnik                                       14

4. (10)Marian Kaiser - Gdańsk                                        12
5. (5)Stanisław Rurarz - Częstochowa                                 11
6. (16)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                               10
7. (6)Stefan Kępa - Rzeszów                                          10
8. (1)Jan Malinowski - Rzeszów                                       8
9. (15)Joachim Maj - Rybnik                                          8
10.()Janusz Suchecki - Bydgoszcz                                     6
11.(12)Norbert Świtała - Bydgoszcz                                   5
12.()Jan Kusiak - Leszno                                             2
13.()Zdzisław Jałowiecki - Częstochowa                               1

W tych zawodach zawodnicy startowali 6-razy.

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 5 - Wrocław 3/6/1961

1. (8)Marian Kaiser - Gdańsk                3   3   3   3   3    15
2. (10)Norbert Świtała - Bydgoszcz                               13
3. (13)Joachim Maj - Rybnik                                      12

4. (2)Florian Kapała - Rzeszów                                   11
5. ()Adolf Słaboń - Wrocław                                      9.5
6. (16)Stanisław Tkocz - Rybnik                                  9
7. (3)Stanisław Rurarz - Częstochowa                             8
8. (14)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                           8
9. ()Janusz Kościelak - Rzeszów                                  7
10.()Jan Kolber - Leszno                                         6.5
11.()Bronisław Idzikowski - Częstochowa                          6
12.(6)Henryk Żyto - Leszno                                       6
13.(15)Jan Malinowski - Rzeszów                                  5
14.(4)Stefan Kępa - Rzeszów                                      4
15.(5)Bernard Kacperak - Częstochowa                             1
16.()Jan Kusiak - Leszno                                         0

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 6 - Rybnik 10/6/1961

1. (14)Stanisław Tkocz - Rybnik             3   3   3   3   3    15
2. (16)Florian Kapała - Rzeszów                                  13
3. (6)Marian Kaiser - Gdańsk                                     13

4. (11)Joachim Maj - Rybnik                                      12
5. (4)Henryk Żyto - Leszno                                       12
6. (9)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                           8
7. ()Antoni Woryna - Rybnik                                      8
8. (2)Stefan Kępa - Rzeszów                                      7
9. ()Karol Peszke - Rybnik                                       7
10.(12)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                           5
11.()Janusz Kościelak - Rzeszów                                  5
12.(8)Norbert Świtała - Bydgoszcz                                3
13.(1)Stanisław Rurarz - Częstochowa                             3
14.()Bronisław Idzikowski - Częstochowa                          3
15.()Bogdan Berliński - Rybnik                                   2
16.()Jan Kusiak - Leszno                                         2
17.()Jan Kolber - Leszno                                         2

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 7 - Poznań 24/6/1961 (organizator Unia Leszno)

1. (2)Henryk Żyto - Leszno                  3   3   3   3   3    15
2. (14)Florian Kapała - Rzeszów             3   2   3   3   3    14
3. (4)Marian Kaiser - Gdańsk                2   3   3   3   2    13

4. (10)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      3   1   2   3   3    12
5. (6)Norbert Świtała - Bydgoszcz               0                10
6. (12)Stanisław Tkocz - Rybnik                     2            10
7. (9)Joachim Maj - Rybnik                          2            9
8. (7)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                           9
9. (16)Stefan Kępa - Rzeszów                                     6
10.(3)Jan Kusiak - Leszno                           1            6
11.()Janusz Suchecki - Bydgoszcz                    0            5
12.(15)Stanisław Rurarz - Częstochowa                            4
13.()Janusz Kościelak - Rzeszów                                  3
14.(11)Jan Malinowski - Rzeszów                                  3
15.()Adolf Słaboń - Wrocław                                      1
16.(1)Bernard Kacperak - Częstochowa                             0
   (R1)Jan Kolber - Leszno                                       ns
   (R2)Rajmund Świtała - Bydgoszcz                               ns

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 8 - Częstochowa 8/7/1961

1. (2)Marian Kaiser - Gdańsk                                     14
2. (8)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                            14
3. (7)Joachim Maj - Rybnik                                       13

4. (12)Florian Kapała - Rzeszów                                  10
5. (4)Norbert Świtała - Bydgoszcz                                10
6. ()Bronisław Idzikowski - Częstochowa                          8
7. (16)Henryk Żyto - Leszno                                      8
8. (14)Stefan Kępa - Rzeszów                                     7
9. (5)Konstanty Pociejkowicz - Wrocław                           7
10.(10)Stanisław Tkocz - Rybnik                                  6
11.()Janusz Kościelak - Rzeszów                                  5
12.()Janusz Suchecki - Bydgoszcz                                 5 lub 6
13.(9)Jan Malinowski - Rzeszów                                   4
14.(15)Bernard Kacperak - Częstochowa                            3
15.()Zdzisław Jałowiecki - Częstochowa                           3 lub 2
16.()Tadeusz Chwilczyński - Częstochowa                          1 lub 2

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 9 - Warszawa 9/9/1961

1. (14)Henryk Żyto - Leszno                 3   3   3   3   3    15
2. (12)Stefan Kępa - Rzeszów                                     12
3. (16)Marian Kaiser - Gdańsk                                    11

4. (8)Stanisław Tkocz - Rybnik                                   11
5. (5)Joachim Maj - Rybnik                                       11
6. (10)Florian Kapała - Rzeszów                                  10
7. ()Janusz Suchecki - Bydgoszcz                                 9
8. (7)Jan Malinowski - Rzeszów                                   9
9. ()Bronisław Idzikowski - Częstochowa                          8
10.()Antoni Woryna - Rybnik                                      7
11.(11)Stanisław Rurarz - Częstochowa                            5
12.()Andrzej Domiszewski - Wrocław                               4
13.()Jan Kusiak - Leszno                                         3
14.(2)Norbert Świtała - Bydgoszcz                                1
15.()Jan Kolber - Leszno                                         1
16.(6)Mieczysław Połukard - Bydgoszcz                            1
17.()Janusz Kościelak - Rzeszów                                  1

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 1. EDYCJI ZŁOTEGO KASKU 1961

1.  Florian Kapała - Rzeszów             15  15  13  15  11  13  14  10  10    96
2.  Henryk Żyto - Leszno                 4   10  13  18  6   12  15  8   15    91
3.  Marian Kaiser - Gdańsk               12  8   11  12  15  13  13  14  11    90

4.  Joachim Maj - Rybnik                 6   9   14  8   12  12  9   13  11    80
5.  Stanisław Tkocz - Rybnik             5   5   12  14  9   15  10  6   11    77
6.  Mieczysław Połukard - Bydgoszcz      8   4   6   10  8   5   12  14  1     64
7.  Stefan Kępa - Rzeszów                4   10  7   10  4   7   6   7   12    59
8.  Norbert Świtała - Bydgoszcz          8   6   6   5   13  3   10  10  1     58
9.  Jan Malinowski - Rzeszów             0   9   7   8   5   -   3   4   9     45
10. Janusz Suchecki - Bydgoszcz          7   5   5   6   -   -   5   5   9     42
11. Stanisław Rurarz - Częstochowa       6   3   3   11  8   3   4   -   5     40
12. Jan Kusiak - Leszno                  2   -   2   2   0   2   6   -   3     17

Odliczono dwa najgorsze wyniki.

 Powrót