Turniej nr 1 - Gniezno 30/5/1969

1. ()Antoni Fojcik - Rybnik                 3   3   3   3        12
2. ()Lech Zapart - Częstochowa                                   10
3. ()Jerzy Szczakiel - Opole                                     10

4. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           7
5. ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 7
7. ()Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp                           6
9. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       5
10.()Zbigniew Krawczyk - Lublin                                  2
13.()Jan Michalak - Wrocław                                      1
14.()Marian Krajewski - Rzeszów                                  0

    :    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 2 - Opole 8/6/1969

1. ()Jerzy Szczakiel - Opole                                     11
2. ()Antoni Fojcik - Rybnik                                      10
3. ()Leszek Marsz - Gdańsk                                       10

4. ()Marek Cieślak - Częstochowa                                 10
5. ()Lech Zapart - Częstochowa                                   9
6. ()Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp                           7
7. ()Joachim Hyla - Opole                                        6
8. ()Zbigniew Krawczyk - Lublin                                  5
9. ()Jan Michalak - Wrocław                                      4
10.()Konrad Libor - Opole                                        3
11.()Henryk Golec - Opole                                        1
12.()Wojciech Kaczmarek - Leszno            u                    0
13.()Benedykt Kosek - Bydgoszcz             u                    0

    :    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Turniej nr 3 - Zielona Góra 20/6/1969

1. (2)Jerzy Szczakiel - Opole               3   3   3   3        12
2. (3)Marek Cieślak - Częstochowa           3   3   3   2        11
3. (9)Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp     1   2   3   3        9

4. (13)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    2   2   2   2        8
5. (10)Lech Zapart - Częstochowa            2   2   1   2        7
6. (6)Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra  2   ?   3   1        6
7. (1)Jan Michalak - Wrocław                0   3   1   1        5
8. (4)Marian Krajewski - Rzeszów            3   1   0   0        4
9. (7)Leszek Marsz - Gdańsk                 1   ?   3   ?        4
10.(5)Kazimierz Tyliński - Zielona Góra     ?   1   2   1        4
11.(12)Antoni Fojcik - Rybnik               ?   ?   2   ?        2
12.(11)Zbigniew Krawczyk - Lublin           ?   ?   1   ?        1
13.(8)Tadeusz Horożaniecki - Zielona Góra   ?   ?   0   0        0

    :    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

(źródło informacji - Witold Łukowski)

Turniej nr 4 - Gorzów Wlkp 11/7/1969

1. (8)Marek Cieślak - Częstochowa           3   3   3   3        12
2. (11)Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp    2   3   3   3        11
3. (10)Jerzy Szczakiel - Opole              3   d   3   2        8

4. (13)Leszek Marsz - Gdańsk                2   1   2   3        8
5. (9)Benedykt Kosek - Bydgoszcz            3   2   2   1        8
6. (6)Antoni Fojcik - Rybnik                1   1   3   2        7
7. (4)Jan Michalak - Wrocław                2   2   2   1        7
8. (5)Paweł Protasiewicz - Zielona Góra     1   1   2   0        4
9. (2)Marian Zaranek - Bydgoszcz            0       1   3        4
10.(12)Jerzy Dobrzański - Bydgoszcz         2   0   1   1        4
11.(3)Bolesław Fizia - Rybnik               2   0   d            2
12.(1)Marian Krajewski - Rzeszów            1   0   0   0        1
13.(7)Tadeusz Szydło - Krosno               0       0   0        0
14.(R)Kazimierz Giżycki - Gorzów Wlkp       0   0   1

    :    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany: R w biegu 2 za 2, w biegu 6 za 7, w biegu 11 za 3.

Turniej nr 5 - Leszno 24/8/1969

1. ()Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp                           11
2. ()Grzegorz Kuźniar - Rzeszów                                  9
3. ()Bernard Jąder - Leszno                                      9

4. ()Jerzy Szczakiel - Opole                                     8
5. ()Marian Krajewski - Rzeszów                                  8
6. ()Antoni Fojcik - Rybnik                                      6
8. ()Lech Zapart - Częstochowa                                   6
9. ()Paweł Protasiewicz - Zielona Góra                           5
11.()Zbigniew Krawczyk - Lublin                                  2
12.()Jan Michalak - Wrocław                                      2
13.()Marek Cieślak - Częstochowa                                 0

    :    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :
    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów


KLASYFIKACJA KOŃCOWA 4. EDYCJI SREBRNEGO KASKU 1969

1.  Jerzy Szczakiel - Opole              10  11  12  8   8    41
2.  Marek Cieślak - Częstochowa          7   10  11  12  0    40
3.  Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Wlkp    6   7   9   11  11   38

4.  Antoni Fojcik - Rybnik               12  10  2   7   6    35
5.  Lech Zapart - Częstochowa            10  9   7   -   6    32
6.  Leszek Marsz - Gdańsk                5   10  4   8   -    27
7.  Paweł Protasiewicz - Zielona Góra    7   -   8   4   5    24
8.  Jan Michalak - Wrocław               1   4   5   7   2    18
9.  Marian Krajewski - Rzeszów           0   -   4   1   8    13
10. Zbigniew Krawczyk - Lublin           2   5   1   -   2    10
11. Grzegorz Kuźniar - Rzeszów           -   -   -   -   9    9
    Bernard Jąder - Leszno               -   -   -   -   9    9
13. Benedykt Kosek - Bydgoszcz           -   0   -   8   -    8
14. Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra -   -   6   -   -    6
15. Kazimierz Tyliński - Zielona Góra    -   -   4   -   -    4
    Marian Zaranek - Bydgoszcz           -   -   -   4   -    4
    Jerzy Dobrzański - Bydgoszcz         -   -   -   4   -    4
18. Konrad Libor - Opole                 -   3   -   -   -    3
19. Bolesław Fizia - Rybnik              -   -   -   2   -    2
20. Henryk Golec - Opole                 -   1   -   -   -    1
21. Wojciech Kaczmarek - Leszno          -   0   -   -   -    0
    Tadeusz Szydło - Krosno              -   -   -   0   -    0

Odliczono jeden najgorszy wynik.

 Powrót