Indywidulane Mistrzostwa Pomorza - Bydgoszcz 20/7/1974

1. (11)Andrzej Koselski - Bydgoszcz         3   3   3   3   3    15
2. (9)Stanisław Kasa - Bydgoszcz            2   2   3   2   3    12
3. (4)Jerzy Knyter - Toruń                  ust 3   3   3   2    11

4. (13)Marek Ziarnik - Bydgoszcz            3   1   2   2   3    11
5. (5)Marian Zaranek - Bydgoszcz            ust 3   3   3   1    10
6. (6)Roman Kościecha - Toruń               1   3   2   1   2    9
7. (5)Lech Bewicz - Bydgoszcz               2   1   1       3    8
8. (8)Jan Ząbik - Toruń                     2   2   2   1   1    8
9. (1)Janusz Plewiński - Toruń              2   0   ust 3   2    7
10.(2)Benedykt Kosek - Bydgoszcz            3   2   2   0   u    7
11.(7)Marian Michaliszyn - Bydgoszcz        3   2   u   w   2    7
12.(3)Andrzej Maroszek - Bydgoszcz          1   0   1   2   ust  4
13.(10)Kazimierz Ziarnik - Bydgoszcz        1   1   1   1   0    4
14.(16)Adam Olkiewicz - Toruń               1   0   1   0   1    3
15.(14)Bernard Licznerski - Toruń           0   0   ust 2        2
16.(12)Bagdan Krzyżaniak - Toruń            0   1   0   0   1    2
17.(R1)Paweł Bukiej - Bydgoszcz             0   d                0
18.(R2)Kazimierz Araszewicz - Toruń                              ns

    79:00    78:00    79:80    ??:??    80:00
    78:20    79:40    78:80    ??:??    80:00
    76:90    76:40    79:00    80:00    79:60
    76:80    79:00    79:00    ??:??    ??:??

Sędzia -                                    tabela biegów
Zmiany: R1 w 16 biegu za 15, R1 w 20 biegu za 14.

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA INDYWIDULANE MISTRZOSTWA POMORZA 1974

1.  Stanisław Kasa - Bydgoszcz           12  12  15    39
2.  Andrzej Koselski - Bydgoszcz         15  12  9     36
3.  Jan Ząbik - Toruń                    8   12  14    34+3

4.  Janusz Plewiński - Toruń             7   14  13    34+2
5.  Marian Michaliszyn - Bydgoszcz       7   10  11    28
6.  Marian Zaranek - Bydgoszcz           10  9   9     28
7.  Roman Kościecha - Toruń              9   8   11    28
8.  Benedykt Kosek - Bydgoszcz           7   7   7     21
9.  Jerzy Knyter - Toruń                 11  5   4     20
10. Adam Olkiewicz - Toruń               3   9   6     18
11. Lech Bewicz - Bydgoszcz              8   3   4     15
12. Jan Moskowicz - Toruń                -   7   5     12
13. Bogdan Krzyżaniak - Toruń            2   7   2     11
14. Marek Ziarnik - Bydgoszcz            11  -   -     11
15. Bernard Licznerski - Toruń           2   3   5     10
16. Kazimierz Ziarnik - Bydgoszcz        4   -   2     6
17. Andrzej Maroszek - Bydgoszcz         4   -   2     6
18. Paweł Bukiej - Bydgoszcz             0   1   0     1

 Powrót