Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 19/4/1976

1. ()Kazimierz Ziarnik - Bydgoszcz          3   3   3   3   3    15
2. ()Marek Ziarnik - Bydgoszcz              3   3   2   3   3    14
3. ()Andrzej Koselski - Bydgoszcz           3   3   3   2   2    13

4. ()Marian Michaliszyn - Bydgoszcz         2   2   2   3   3    12
5. ()Werner Mell - NRD                      1   3   3   1   1    9
6. ()Dieter Tetzlaff - NRD                  3   2   1   2   1    9
7. ()Werner Berer - NRD                     d   2   2   1   3    8
8. ()Paweł Bukiej - Bydgoszcz               2   2   2   0   2    8
9. ()Andrzej Maroszek - Bydgoszcz           2   1   3   w   1    7
10.()Wiesław Patynek - Bydgoszcz            2   1   1   2   w    6
11.()Hans Meyer - NRD                       1   1   1   1   1    5
12.()Gunter Luhr - NRD                      0   0   1   3   u    4
13.()Grzegorz Woźniak - Bydgoszcz           1   u       2   0    3
14.()Miler Hehl - NRD                       0   1   0   0   2    3
15.()Josef Mell - NRD                       1   0   0   1   0    2
16.()Dieter Zenter - NRD                    0   0   0   0   2    2
17.(R1)Krzysztof Głowacki - Bydgoszcz       0   0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

 Powrót