Międzynarodowy Turniej Indywidualny - Bydgoszcz 18/4/1976

1. ()Andrzej Koselski - Bydgoszcz           3   3   3   3   3    15
2. ()Dieter Tetzlaff - NRD                  3   2   1   3   3    12
3. ()Marek Ziarnik - Bydgoszcz              3   w   2   2   2    9

4. ()Werner Berer - NRD                     d   3   2   2   2    9
5. ()Marian Michaliszyn - Bydgoszcz         2   2   2   3        9
6. ()Andrzej Maroszek - Bydgoszcz           3   1   w   3   2    9
7. ()Kazimierz Ziarnik - Bydgoszcz          2   w   3   1   3    9
8. ()Werner Mell - NRD                      1   2   2   2   1    8
9. ()Wiesław Patynek - Bydgoszcz            2   3   3   u   w    8
10.()Hans Meyer - NRD                       1   1   1   1   2    6
11.()Miler Hehl - NRD                       0   2   w   3   1    6
12.()Dieter Zenter - NRD                    1   3   u   1   1    6
13.()Josef Mell - NRD                       1   0   1   2   0    4
14.()Paweł Bukiej - Bydgoszcz               2       u   0   1    3
15.()Gunter Luhr - NRD                      0   1   1   1   0    3
16.()Grzegorz Woźniak - Bydgoszcz           u   d   d   u   d    0
17.(R1)Krzysztof Głowacki - Bydgoszcz       d   3   0

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

 Powrót