18. Memoria³ Zbigniewa Raniszewskiego - Bydgoszcz 16/10/1975

1. ()Jiri Stancl - CSRS                     3   3   3   3   3    15
2. ()Henryk Glücklich - Bydgoszcz           3   3   3   3   2    14
3. ()Petr Ondrasik - CSRS                   2   3   2   2   3    12

4. ()Marian Michaliszyn - Bydgoszcz         u   2   2   3   3    10
5. ()Jan Klokocka - CSRS                    0   2   1   3   3    9
6. ()Andrzej Koselski - Bydgoszcz           0   2   1   3   3    9
7. ()Lech Bewicz - Bydgoszcz                2   1   3   1   1    8
8. ()Ilone Vobornik - CSRS                  1   0   2   2   2    7
9. ()Milan Spinka - CSRS                    2   0   2   2   1    7
10.()Kazimierz Ziarnik - Bydgoszcz          2   2   1   0   2    7
11.()Pavel Kuczera - CSRS                   u   3   1   2   0    6
12.()Jan Verner - CSRS                      1   1   1   1   1    5
13.()Pawe³ Bukiej - Bydgoszcz               3   1   0   1   0    5
14.()Zdenek Kudrna - CSRS                   1   w   ns  ns  ns   1
15.()Wies³aw Patynek - Bydgoszcz            0   0   0   0   1    1
16.()Andrzej Maroszek - Bydgoszcz           1   ns  ns  ns  ns   1

    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :
    :    :    :    :    :

Sêdzia -                                    tabela biegów
Zmiany: .

 Powrót