6. Memoriał Ryszarda Nieścieruka - Wrocław 21/10/2000

1. ()Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz         3   3   3   3   3   3
2. ()Piotr Winiarz - Rzeszów                1   1   3   3   2   2
3. ()Robert Dados - Grudziądz               2   3   0   2   3   3   1

4. ()Sławomir Drabik - Częstochowa          3   3   0   1   2   0
5. ()Jacek Krzyżaniak - Wrocław             3   1   0   3   2   1
   ()Piotr Baron - Grudziądz                2   1   2   2   1
7. ()Bartłomiej Bardecki - Gniezno          3   3   1   2   0
   ()Dariusz Śledź - Wrocław                1   2   2   3   0
9. ()Mariusz Węgrzyk - Wrocław              1   0   2   3   1
10.()Krzysztof Słaboń - Bydgoszcz           2   1   2   1   0
11.()Piotr Świst - Gorzów Wlkp              2   1   2   0
12.()Piotr Dym - Rawicz                     2   1   wu  1
13.()Andrzej Zieja - Wrocław                0   0   2   1
14.()Michał Szczepaniak - Ostrów Wlkp       0   d4  1   0
15.()Rafał Okoniewski - Gorzów Wlkp         0   0   t   0
   (R1)Artur Bogińczuk - Wrocław            0
   (R2)Piotr Świderski - Wrocław            ns

Bieg po biegu

Runda zasadnicza:

1. Protasiewicz, Baron, Węgrzyk, Szczepaniak
2. Drabik, Świst, Winiarz, Zieja
3. Krzyżaniak, Słaboń, Śledź, Okoniewski
4. Protasiewicz, Dym, Baron, Węgrzyk
5. Drabik, Dados, Świst, Zieja
6. Bardecki, Śledź, Krzyżaniak, Okoniewski
7. Protasiewicz, Baron, Dym, Szczepaniak(d4)
8. Dados, Świst, Winiarz, Drabik
9. Bardecki, Śledź, Słaboń, Krzyżaniak
10. Protasiewicz, Węgrzyk, Szczepaniak, Dym(w/u)
11. Winiarz, Zieja, Drabik, Dados
12. Krzyżaniak, Słaboń, Bardecki, Bogińczuk
13. Węgrzyk, Baron, Dym, Szczepaniak
14. Winiarz, Dados, Zieja, Świst
15. Śledź, Bardecki, Słaboń, Okoniewski

Kolejność po wyścigach eliminacyjnych:

      GRUPA A                      GRUPA B                      GRUPA C

1. P.Protasiewicz 3,3,3,3    1. P.Winiarz      1,1,3,3    1. B.Bardecki     3,3,1,2
2. P.Baron        2,1,2,2    2. S.Drabik       3,3,0,1    2. D.Śledź        1,2,2,3
3. M.Węgrzyk      1,0,2,3    3. R.Dados        2,3,0,2    3. J.Krzyżaniak   3,1,0,3
4. P.Dym          2,1,w,1    4. P.Świst        2,1,2,0    4. K.Słaboń       2,1,2,1
5. M.Szczepaniak  0,d,1,0    5. A.Zieja        0,0,2,1    5. R.Okoniewski   0,0,t,0

Baraż:
16. Dados(B), Krzyżaniak(C), Węgrzyk(A), Słaboń(D)

Półfinały:
17. Protasiewicz(A), Drabik(C), Krzyżaniak(D), Bardecki(B)
18. Dados(D), Winiarz(A), Baron(B), Śledź(C)

Finał:
19. Protasiewicz(C), Winiarz(A), Dados(D), Drabik(B)

    68:79    69:52    70:81    71:64    70:12
    69:27    69:40    69:84    71:04    70:06
    68:90    68:64    69:75    71:03    70:38
    68:59    68:63    69:95    70:68    69:07

Sędzia - Marek Wojaczek
Zmiany: R1 w 12 biegu za Okoniewskiego.

 Powrót