1 Runda PPZMot Grupa 1 - Tarnów 7/4/1974

1.Kolejarz Opole (kask biały)                                   36

 (1)Joachim Hyla                                                
 (2)Franciszek Stach                                            
 (3)Jerzy Szczakiel                                             
 (4)Konrad Libor                                                
 (R)Gerard Stach                                                
2.Wybrzeże Gdańsk (kask niebieski)                              27
 (1)Leszek Marsz                                                
 (2)Bogdan Skrobisz                                             
 (3)Leszek Papakul                                              
 (4)Stanisław Kowalski                                          
 (R)Andrzej Marynowski                                          
3.Unia Tarnów (kask czerwony)                                   22
 (1)Rudolf Proszowski                                           
 (2)Alfred Pagos                                                
 (3)Marian Wardzała                                             
 (4)Stanisław Chorabik                                          
 (R)Stanisław Bartnik                                           
4.Stal Toruń (kask żółty)                                       10
 (1)Jerzy Knyter                                                4
 (2)Bernard Licznerski                                          3
 (3)Adam Olkiewicz                                              2
 (4)Jan Moskowicz                                               1
 (R)Roman Janczuro                                              ns

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Zbigniew Gołębiowski               tabela biegów

2 Runda PPZMot Grupa 1 - Toruń 30/6/1974

1.Stal Toruń (kask żółty)                                       35

 (1)Janusz Plewiński                    3   3   3   3           12
 (2)Jerzy Knyter                        1   1   2   2           6
 (3)Jan Ząbik                           3   u   3   2           8
 (4)Bogdan Krzyżaniak                   1   2   3   3           9
 (R)Adam Olkiewicz                                              ns
2.Wybrzeże Gdańsk (kask niebieski)                              34
 (1)Stanisław Kowalski                  1                       1
 (2)Henryk Żyto                         3       d   3           6
 (3)Leszek Marsz                        3   2   2   1           8
 (4)Bogdan Skrobisz                     2   2   2   2           8
 (R)Leszek Papakul                          2   3   3   3       11
3.Kolejarz Opole (kask czerwony)                                22
 (1)Zygfryd Friedek                     2   3   1   1           7
 (2)Gerard Stach                        2   3   1   1           7
 (3)Marian Witelus                      1   1       2           6
 (4)Leonard Raba                        2   w   2   0           4
 (R)Konrad Libor                                0               0
4.Unia Tarnów (kask biały)                                      5
 (1)Stanisław Bartnik                   0   0       0           0
 (2)Andrzej Zając                       0   0   1   0           1
 (3)Rudolf Proszowski                   0   1   1   1           3
 (4)Józef Skorupa                       0   1                   1
 (R)Edmund Madej                                0   0   0       0

    76:80    77:40    78:20    78:40
    76:40    78:30    78:60    78:20
    77:40    77:80    78:00    77:80
    77:20    77:60    77:60    78:20

Sędzia -                                    tabela biegów

(źródło informacji - Andrzej Korzybski)

3 Runda PPZMot Grupa 1 - Gdańsk 1/7/1974

1.Wybrzeże Gdańsk (kask ?)                                      43

 ()Bogdan Skrobisz                                              12
 ()Henryk Żyto                                                  11
 ()Leszek Marsz                                                 11
 ()Jan Gągolewicz                                               9

2.Stal Toruń (kask ?)                                           26

 ()Bogdan Krzyżaniak                                            8
 ()Jerzy Knyter                                                 8
 ()Janusz Plewiński                                             6
 ()Jan Ząbik                                                    4

3.Unia Tarnów (kask ?)                                          14

 ()Stanisław Bartnik                                            8
 ()Edmund Madej                                                 4
 ()Rudolf Proszowski                                            1
 ()Stanisław Wojtanowski                                        1

4.Kolejarz Opole (kask ?)                                       13

 ()Franciszek Stach                                             4
 ()Konrad Libor                                                 4
 ()Marian Witelus                                               3
 ()Leonard Raba                                                 2

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

4 Runda PPZMot Grupa 1 - Opole 14/7/1974

1.Kolejarz Opole (kask ?)                                       36

 ()Leonard Raba                                                 11
 ()Zygfryd Friedek                                              9
 ()Jerzy Szczakiel                                              8
 ()Marian Witelus                                               6
 ()Joachim Hyla                                                 2

2-3.Stal Toruń (kask ?)                                         26

 ()Jerzy Knyter                                                 8
 ()Janusz Plewiński                                             7
 ()Roman Kościecha                                              7
 ()Jan Ząbik                                                    6

2-3.Wybrzeże Gdańsk (kask ?)                                    26

 ()Leszek Marsz                                                 8
 ()Henryk Żyto                                                  6
 ()Bogdan Skrobisz                                              6
 ()Andrzej Zagórski                                             6

4.Unia Tarnów (kask ?)                                          5

 ()Edmund Madej                                                 2
 ()Józef Łabędź                                                 2
 ()Rudolf Proszowski                                            1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia -                                    tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 1

1.Wybrzeże Gdańsk                           11      116
2.Kolejarz Opole                            11      113
3.Stal Toruń                                10      94
4.Unia Tarnów                               7       59

 Powrót