1 Runda DPP Grupa 4 - Wrocław 14/5/1980

1.Kolejarz Opole                                                 31 lub 30

 (5)Jacek Goerlitz                      1   2   1                4 lub Karwat 2
 (6)Leonard Raba                        1   2   2   3            8 lub 9
 (7)Marian Witelus                      2   2   2   2            8 lub Pogorzelski 4
 (8)Alfred Siekierka                    3   3       1            7 lub Siekierka 8
 (18)Franciszek Stach                           1   3            4 lub 7 (2,2,3)
2.Sparta Wrocław                                                 30
 (1)Marek Kałuża                        3   0   1   1            5
 (2)Kreso Omerzel                       2   1   2   2            7
 (3)Henryk Jasek                        3   3   3   2            11
 (4)Robert Słaboń                       3   1                    4
 (18)Henryk Zieja                               3   u            3
3.ROW Rybnik                                                     23 lub 21
 (9)Andrzej Tkocz                       0       0   u            0 lub 0 (u)
 (10)Andrzej Węgrzyk                    1   1   2   d            4 lub 1
 (11)Antoni Skupień                     d   2       3            5 lub 0
 (12)Antoni Fojcik                      2   0   3   3            8 lub 11
 (19)Stanisław Kiljan                       3   3                6 lub 9
4.Śląsk Świętochłowice                                           12 lub 15
 (13)Jerzy Kochman                      2   3   d   2            7 lub 8
 (14)Roman Buchczyk                     0   1   1   1            3 lub 4
 (15)Krzysztof Zarzecki                 1   0   0   1            2 lub Kubica 0
 (16)Paweł Kubica                       u       0   0            0 lub Fabiszak 0
 (20)Maciej Fabiszak                        d                    0 lub Kocmut 3

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Andrzej Grodzki                    tabela biegów

2 Runda DPP Grupa 4 - Opole 15/5/1980

1.Kolejarz Opole                                                 29

 (1)Franciszek Stach                    0   0                    0
 (2)Leonard Raba                        3   1   3   u            7
 (3)Alfred Siekierka                    3   3   2   3            11
 (4)Stanisław Pogorzelski               2   1   2   2            7
 (17)Herbert Karwat                             2   2            4
2.Sparta Wrocław                                                 27
 (13)Ryszard Jany                       2   3   3   3            11
 (14)Henryk Jasek                       0   3   3   3            9
 (15)Marek Kałuża                       1   0   0   1            2
 (16)Kreso Omerzel                      1   2   2   0            5
 (20)Wojciech Kończyło                                           ns
3.ROW Rybnik                                                     21
 (5)Bronisław Klimowicz                 1   1   1                3
 (6)Piotr Brachmański                   0           1            1
 (7)Antoni Skupień                      2   0   1                3
 (8)Stanisław Kiljan                    2   2   1   2            7
 (18)Antoni Fojcik                          3   1   3   u        7
4.Śląsk Świętochłowice                                           19
 (9)Paweł Waloszek                      0   0   0   1            1
 (10)Roman Buchczyk                     3   2   0   2            7
 (11)Albert Kocmut                      1   1   0   0            2
 (12)Jerzy Kochman                      3   2   3   1            9
 (19)Maciej Fabiszak                                             ns

    65:80    67:00    68:00    67:40
    66:00    67:00    66:00    67:40
    67:80    66:60    67:40    67:60
    68:00    66:60    67:40    68:40

Sędzia - Marek Czernecki                    tabela biegów

3 Runda DPP Grupa 4 - Rybnik 11/6/1980

1.Kolejarz Opole                                                 30

 (13)Marian Witelus                     u   1       1            2
 (14)Alfred Siekierka                   0   3   2   3            8
 (15)Jacek Goerlitz                     3   2   1   2            8
 (16)Leonard Raba                       3       2   3            8
 (20)Franciszek Stach                       2   2                4
2.ROW Rybnik                                                     28
 (1)Andrzej Tkocz                       2   2   2   3            9
 (2)Andrzej Węgrzyk                     2   2   0   2            6
 (3)Jan Nowak                           3   0                    3
 (4)Stanisław Kiljan                    1   3   3   3            10
 (17)Marian Glücklich                           0   0            0
3.Śląsk Świętochłowice                                           20
 (5)Jerzy Kochman                       3   3   1   2            9
 (6)Krzysztof Zarzecki                  2   1   0   1            4
 (7)Paweł Waloszek                      1   0   3   1            5
 (8)Roman Buchczyk                      0   0                    0
 (18)Zygmunt Dłucik                             1   1            2
4.Sparta Wrocław                                                 18
 (9)Ryszard Jany                        1   0       0            1
 (10)Henryk Zieja                       0   1   0                1
 (11)Henryk Jasek                       1   1   3   0            5
 (12)Robert Słaboń                      2   3   3   2            10
 (19)Marek Kałuża                               1   w            1

    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :
    :    :    :    :

Sędzia - Zbigniew Najwer                    tabela biegów

4 Runda DPP Grupa 4 - Świętochłowice 12/6/1980

1.Śląsk Świętochłowice                                           38

 (1)Paweł Waloszek                      2   3   3   3            11
 (2)Krzysztof Zarzecki                  3   2   0   2            7
 (3)Roman Buchczyk                      2   2   2   2            8
 (4)Jerzy Kochman                       3   3   3   3            12
 (17)Krzysztof Sikora                                            ns
2.Kolejarz Opole                                                 28
 (9)Jacek Goerlitz                      2   0   3   1            6
 (10)Alfred Siekierka                   1   2   3   2            9
 (11)Marian Witelus                     1   2   2   2            7
 (12)Leonard Raba                       2   3   1                6
 (19)Ryszard Rogula                                 u            0
3.ROW Rybnik                                                     16
 (13)Jan Nowak                          0   0       2            2
 (14)Andrzej Węgrzyk                    0   0   0                0
 (15)Grzegorz Szczepanik                1   1   0   1            3
 (16)Stanisław Kiljan                   3   2   3   3            11
 (20)Marian Glücklich                           0   u            0
4.Sparta Wrocław                                                 13
 (5)Robert Słaboń                       1   0   1                2
 (6)Henryk Jasek                        3   1   2   w            6
 (7)Marek Kowalski                      0   1   1   0            2
 (8)Henryk Zieja                        0       1   1            2
 (18)Marek Kałuża                           1       w            1

    76:10    76:80    76:70    77:80
    76:70    77:30    77:70    76:70
    76:10    77:70    ??:??    79:60
    76:70    76:50    76:40    78:50

Sędzia - Lucjan Nowak                       tabela biegów

Ostateczna kolejność w GRUPIE 4

1.Kolejarz Opole                            11      118

2.ROW Rybnik                                5       88
3.Śląsk Świętochłowice                      4       89
4.Sparta Wrocław                            4       88

 Powrót