4 RUNDA DM1L 2016: 15-5-2016

1 R.MI¦KOWIAK        9    (3,3,3)              62:31
2 T.PRZYWIECZERSKI   0    (d4)                 63:85
3 J.JAMRÓG           9    (3,3,3)              62:40
4 M.PUSZAKOWSKI      4+1  (1,1,2*)             62:27
5 T.GAPIŃSKI         6    (3,3)                61:47
6 O.BOBER            3    (1,1,1)              62:84
7 M.PIOSICKI         0    (0,0,0)              61:85
                                               64:58
9 A.GOMÓLSKI         5    (2,2,1)              62:87
10 M.KAJZER          1    (1,wsu)
11 W.LISIECKI        2    (0,2)
12 K.PULCZYŃSKI      2    (2,0)
13 E.GRONDAL         5+1  (1*,2,2)
14 S.NIED¬WIED¬ (G)  0    (2*,wu4,w2)
15 M.LUTOWICZ        6+1  (3,2,1*)

(G) - występ zawodnika jako GO¦Ć

Sędzia przerwał zawody po 9-tym biegu z powodu trudnych warunków torowych po opadach deszczu.

Sędzia: JERZY NAJWER                        tabela biegów
ZMIANY:
6-V 7-VIII 14-IX

 Powrót