5 RUNDA DM1L 2015: 24-5-2015

1 M.BOGDANOVS        10+1 (1,3,1*,3,2)         70:19
2 F.LINDGREN         8+2  (3,2*,2,1*)          68:84
3 J.KYLMÄKORPII      9    (2,3,2,2)            68:51
4 K.PUODŻUKS         3+1  (1*,1,0,1)           68:24
5 A.LINDBÄCK         12+1 (2,3,3,3,1*)         68:43
6 J.KOSTIGOVS        2    (1,1,0)              67:90
7 A.LEBEDEVS         6    (3,0,1,wsu,2)        67:88
                                               68:46
9 R.SCHLEIN          0    (u/-)                68:63
10 K.ADAMCZEWSKI     0    (wsu,w2)             68:18
11 M.KORNELIUSSEN    6+1  (3,0,2,0,1*,0)       68:78
12 J.JAMRÓG          9    (0,1,1,2,2,3)        68:73
13 H.N.ANDERSEN      17   (3,2,3,3,3,3)        68:03
14 S.NIED¬WIED¬      3    (wu,-,0,2,1)         68:60
15 O.POLIS           5    (2,2,1,0,0,0)        69:00

Sędzia: JERZY NAJWER                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(D) 5-XV(C) 7-XIV(B),XV(A)
11-VII,XV(B) 12-IX(),XIV(C) 13-IX(),XV(D) 14-XI,XIV(A) 15-I,VI,XIII

 Powrót