10 RUNDA DMP 2013: 2-6-2013

1 N.PEDERSEN         0    (w2,w2,w2,w2)        59:22
2 D.LAMPART          0    (w2,w2,w2,w2)        59:89
3 R.OKONIEWSKI       0    (w2,w2,w2,w2)        59:16
4 J.PAVLIC           0    (w2,w2,w2,w2)        59:00
5 G.WALASEK          0    (w2,w2,w2,w2)        59:09
6 Ł.SÓWKA            0    (w2,w2,w2)           58:66
7 Ł.KRET             0    (w2,w2,w2)           58:53
                                               59:03
9 Prz.PAWLICKI       11   (3,3,3,2)            59:59
10 Dam.BALIŃSKI      9    (2,2,2,3)            58:94
11 F.LINDGREN        13   (2,2,3,3,3)          60:97
12 G.ZENGOTA         14   (3,3,2,3,3)          60:11
13 K.BJERRE          9    (2,3,2,2)            59:16
14 T.MUSIELAK        8    (2,2,2,2)            59:09
15 Pi.PAWLICKI jr.   11   (3,3,3,2)            59:88

Drużyna rzeszowska zgłaszała zastrzeżenia dotyczące stanu toru,
na próbę toru wyjechał tylko J.Pavlic. Po ponad godzinnych poprawkach 2-go łuku
rzeszowianie odmówili startu w meczu, a sędzia uznał stan toru za prawidłowy.
Do biegów nominowanych 14,15-tego rzeszowianie nie zgłosili zawodników, ponieważ
nie było już ich na stadionie w Lesznie.

8 czerwca 2013 Komisja Orzekająca Ekstraligi stwierdziła szereg naruszeń regulaminów i
w konsekwencji orzekła stosowne kary dyscyplinarne.
I tak w przypadku Fogo Unia Leszno orzeczono kary pieniężne w łącznej kwocie 158.000,00 złotych,
a w przypadku PGE Marma Rzeszów w łącznej kwocie 255.000,00 złotych.
Nadto Komisja zastosowała środki dyscyplinarne w postaci przyznania po jednym meczowym punkcie ujemnym
dla każdego z wymienionych wyżej klubów.
6 sierpnia 2013 Trybunał PZM zmniejszył kary finansowe: Fogo Unii Leszno do 115.000,00 złotych,
a PGE Marmie Rzeszów do 45.000,00 złotych. Obu klubom przywrócono punkty meczowe.

Sędzia: JERZY NAJWER                        tabela biegów
ZMIANY:
11-XIV(D) 12-XV(C) 14-XIV(B) 15-XV(A)

 Powrót