4 RUNDA DM2L 2013: 28-4-2013

1 Y.POLYKHOVYCH      6    (0,1,2,2,1)          70:00
2 V.LYSAK            6    (1,2,0,3,0)          69:90
3 V.OMELYAN          0    (0,0,0)              70:00
4 P.KONDRATIUK       3    (1,1,1,0,0)          70:80
5 V.KOLODYJ jr.      7    (1,1,2,1,2)          71:00
6 P.LEHETSKIY        0    (0,0,0)              72:30
7 M.ROSOSHCHUK       1+1  (1,0,0,w2)           69:30
                                               70:30
9 T.KRONER           9+3  (2*,2*,2*,3)         69:90
10 T.LAHTI           11   (3,3,3,2)            70:20
11 K.HANSEN          12   (3,3,-,3,3)          71:80
12 R.FLEGER          10+2 (2*,dst,3,2*,3)      70:80
13 P.STASZEK         8+1  (3,2*,3)             70:30
14 M.DROŻDŻOWSKI     8+1  (2*,3,1,1,1)         73:00
15 E.KOZA (G)        9+2  (3,2*,1,1,2*)        71:20

(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ

Sędzia: JAN BANASIAK                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 2-XV(B) 4-XIV(C) 5-XIV(A) 7-XI
11-XV(C) 12-XIV(D) 14-X,XIV(B) 15-XI,XV(A)

 Powrót