5 RUNDA DMP 2008: 4-5-2008

1 J.KOŁODZIEJ        10   (3,d2,1,1,4!,1)      61:35
2 M.REMPAŁA          1    (0,1,0,-,0)          61:06
3 A.DRYML jr.        1    (0,0,0,1)            61:59
4 P.LJUNG            7    (1,1,1,2,2)          60:25
5 J.REMPAŁA          2    (0,0,1,1)            60:56
6 P.HOUGAARD         4    (2,1,1,0,0)          60:13
7 K.ZIELIŃSKI        1    (1,0)                59:88
                                               60:65
9 W.JAGU¦            14   (2,3,3,3,3)          60:09
10 R.KO¦CIECHA       8+4  (1*,2*,2*,2*,1)      61:10
11 H.N.ANDERSEN      11+1 (3,3,3,2*,dst)       60:19
12 A.MIEDZIŃSKI      6+3  (2*,2*,2*,wu)        60:28
13 R.SULLIVAN        13+2 (3,2*,2*,3,3)        59:72
14 D.CELMER          0    (t)                  60:44
15 Ch.HOLDER         14+1 (3,2*,3,3,3)         60:66

Sędzia: JERZY NAJWER                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(JOKER-B),XV(A) 2-XIV(D) 4-XV(C) 7-XI
9-XV(D) 10-XIV(C) 11-XV(B) 13-XIV(A) 15-IV,VI,VIII,XII

 Powrót