1 RUNDA DM2L 2005: 23-4-2005

1 Ł.LINETTE          8+2  (2*,2*,3,-,1)        67:20
2 R.KOWALSKI         9+1  (3,3,2*,1)           66:14
3 T.CIEŚLEWICZ       12   (3,1,3,3,2)          67:70
4 D.CIEŚLEWICZ       8+2  (2*,0,1,2*,3)        66:95
5 S.DUDEK            9+1  (2,2*,3,2)           67:20
6 A.GOMÓLSKI         10+1 (3,1*,3,-,3)         67:25
7 D.STANISZEWSKI     1    (wu,0,d3,1)          67:10
                                               66:22
9 M.KIERZKOWSKI      1    (u3,1)               68:23
10 R.KRYGIEL         1    (1,d4,0,t)           67:86
11 R.UMIŃSKI         0    (0,dst)              68:76
12 M.DĄBROWSKI       5+1  (1,1,1*,2,d4,t)      68:14
13 D.RUUD            15   (3,3,1,2,3,3)        66:80
14 Ł.NOWAK           2    (1,-,-,-,1,d3,w2)    67:84
15 P.KOWALEWSKI      8+1  (2,0,2*,0,2,2)       67:60

Sędzia: PIOTR NOWAK                         tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XV(D) 4-XIV(C) 7-X,XII,XIV(A)
12-XII,XV(C) 13-IX,XV(A) 14-XI,XIV(B) 15-IV,VI,VIII,X,XIV(D)

 Powrót