10 RUNDA DMP 2002: 23-6-2002

1 R.HOLTA            12+2 (3,2,3,d1,2*,2*)     65:30
2 A.PIETRZYK         4+2  (2*,0,0,-,2*)        64:90
3 G.WALASEK          3    (0,0,wu,-,3)         64:28
4 J.LYONS            9    (3,2,t,1,3)          65:36
5 R.SULLIVAN         17   (3,2,3,3,3,3)        65:63
6 A.PIETRASZKO       1    (0,0,0,1,0)          64:95
7 J.JURCZYŃSKI       ns                        65:66
                                               68:02
9 J.HAMPEL           5    (1,1,2,1,0)          66:14
10 Mich.SZCZEPANIAK  0    (0)                  66:76
11 R.KO¦CIECHA       8+1  (2,3,1*,2,0)         66:60
12 M.FRANKÓW         5+2  (1*,1,2,0,1*)        66:84
13 R.DOBRUCKI        8+3  (1*,3,1*,2*,1)       67:50
14 R.MI¦KOWIAK       5    (2,1,2,d2)           67:48
15 T.GAPIŃSKI        12   (3,3,3,2,1)          67:30

Sędzia: WOJCIECH GRODZKI                    tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XV(B) 2-XIV(C) 3-XIII(B) 4-XIV(A) 5-XI,XV(D) 6-XIII(D)
9-XIV(B) 11-XV(A) 12-XIII(C) 13-XV(C) 15-VI,VIII,X,XIII(A),XIV(D)

 Powrót