13 RUNDA DM2L 2000: 3-9-2000

1 M.NIEMCZURA        2    (0,1,0,0,d4,1)       75:60
2 R.PRZYGÓDZKI       5    (1,0,3,1,0)          74:40
3 S.SITEK            0    (0,-,0,-,d4)         74:10
4 J.ŚLĄCZKA          9    (3,2,1,2,1)          74:90
5 J.ŚLĘZAK           0    (-,0,0)              74:50
6 M.DUDEK            5    (2,1,1,1,0)          76:00
7 A.KĘDZIOR          3    (1,0,0,2)            74:90
                                               76:70
9 A.RYMEL            11+4 (3,2*,2*,2*,2*)      75:00
10 P.GRYGOLEC        10+1 (2*,3,3,1,1)         75:10
11 R.TROJANOWSKI     12+2 (1*,3,3,2*,3)        75:50
12 J.WOŹNIAK         12+2 (2,2*,2*,3,3)        75:50
13 L.SZATMARI        13+1 (3,3,2,3,2*)         76:90
14 K.WINIARSKI       ns                        75:60
15 M.SZCZUREK        8+1  (t,1,1*,3,3)         75:40

Sędzia: JERZY NAJWER                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XIV(B) 2-XV(C) 3-XIII(C) 4-XV(A) 6-XIV(D) 7-III,V,XI,XIII(A)
9-XIV(C) 10-XIII(D) 11-XIV(A) 12-XV(B) 13-XV(D) 15-III,V,VII,XI,XIII(B)

 Powrót