5 RUNDA DMP 1999: 3-5-1999

1 R.JANKOWSKI        4    (1,0,d4,-,3)         66:69
2 J.LYONS            1    (0,-,1,-,0)          66:40
3 A.SKÓRNICKI        9+1  (3,1*,2,0,2,1)       65:41
4 A.KOROLOVS         9+2  (0,2,1*,1,2*,3)      67:06
5 L.ADAMS            12   (2,1,3,3,3,0)        66:16
6 T.ŁUKASZEWICZ      0    (0,0,0,0,0)          65:67
7 Ł.LOMAN            ns                        66:28
                                               66:53
9 A.ŁABĘDZKI         6+2  (2*,1*,0,1,2)        66:22
10 J.KRZYŻANIAK      14   (3,2,3,3,3)          67:07
11 D.¦LED¬           9+1  (2,3,1*,1,2)         67:60
12 P.BARON           6+3  (1*,2*,2,0,1*)       66:78
13 J.CRUMP           13+2 (3,3,3,2*,2*)        66:86
14 M.WĘGRZYK         7+2  (1,0,2*,3,1*)        68:12
15 A.ZIEJA           ns                        67:23

Sędzia: RYSZARD GŁÓD                        tabela biegów
ZMIANY:
1-XIII(B) 2-XIV(C) 3-X,XV(D) 4-XII,XIV(A) 5-IV,XV(B) 6-XIII(D)
9-XIII(A) 10-XV(C) 11-XIV(D) 12-XIII(C) 13-XV(A) 14-XIV(B)

 Powrót