8 RUNDA DM2L 1998: 11-6-1998

1 A.RZEPKA           3    (0,1,2,-,0)          69:74
2 M.DANISZEWSKI      1    (1,0,0)              69:61
3 S.DERDZIŃSKI       9+2  (2,1,1,2*,1*,2)      69:03
4 D.ŻEBROWSKI        0    (0,0,0)              69:77
5 P.ONDRASIK         7    (2,1,1,2,1,0)        69:24
6 K.MROWIEC          2+2  (1*,1*,0)            69:87
7 A.ZIEJA            6    (0,2,3,0,1)          70:08
8 brak zawodnika                               71:27
                                               69:69
9 M.STASZEWSKI       11+2 (2*,3,2*,3,1)        70:34
10 D.RACHWALIK       7+2  (3,2*,-,2*)          70:20
11 S.UŁAMEK          15   (3,3,3,3,3)          70:48
12 R.JUCHA           2    (1,-,1,0)            70:07
13 S.DRABIK          12+1 (3,3,1,3,2*)         70:62
14 M.MALIŃSKI        0    (0,0,0)              70:50
15 A.PIETRZYK        10+2 (2*,3,2*,3)
16 R.MARDANSCHIN     5+1  (2*,3)

Sędzia: MAREK SMYŁA                         tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XII,XV(B) 5-XIII(1),XV(D) 7-XIII(4),XIV(A)
9-XV(C) 11-XV(A) 13-XIV(D) 15-XIV(B) 16-VI,IX

 Powrót