6 RUNDA DMP 1985: 19-5-1985

1 J.WO¬NICKI         3+1  (w,2,1*,u)           69:90
2 S.TIETZ            4    (2,0,2,0)            68:70
3 E.MIASTKOWSKI      3+1  (2,1*,0,0)           68:50
4 J.WI¦NIEWSKI       10+1 (1,2,2,2,2,1*)       69:30
5 W.ŻABIAŁOWICZ      13   (2,2,3,3,3)          68:80
6 P.MAĆKIEWICZ       2+2  (1*,1*,-,-,0)        68:40
7 G.¦NIEGOWSKI       6    (1,2,2,1)            72:20
8 M.STRZELECKI       ns                        69:70
                                               69:00
9 R.JANKOWSKI        14   (3,3,3,3,2)          70:10
10 Dar.BALIŃSKI      2    (1,0,-,1)            70:10
11 W.HELIŃSKI        9+1  (3,3,2,1*,0)         68:80
12 Cz.PIWOSZ         1    (w,1)                70:20
13 M.OKONIEWSKI      15   (3,3,3,3,3)          70:00
14 Z.KRAKOWSKI       0    (0,0,0)              69:30
15 M.BZDĘGA          5    (0,2,3)
16 G.STERNA          3    (1,1,1,0)

Sędzia: LUCJAN NOWAK                        tabela biegów
ZMIANY:
4-XI 7-IX,XIII,XIV,XV 15-IX,XII,XIV 16-VIII,XI,XIII,XV

 Powrót