6 RUNDA DM2L 1985: 23-6-1985

1 J.BRUCHEISER       12   (3,2,3,2,1,1)        81:90
2 F.BANASZAK         1    (u,u,1)              72:10
3 R.TAJCHERT         6    (2,0,1,1,2)          78:80
4 R.MAŁECKI          8    (u,3,2,1,2)          72:20
5 F.JAZIEWICZ        9+1  (3,2,1,1*,2)         74:50
6 K.ŚWIDZIŃSKI       2    (1,1,0)              75:80
7 R.MAŃCZAK          0    (u)                  73:20
8 A.SZCZEPANIAK      2    (2)                  73:90
                                               72:80
9 H.OLSZAK           12   (u,3,3,3,3)          73:10
10 K.WANKOWSKI       2    (2,-,u,-,ns)         73:00
11 L.KUJAWSKI        15   (3,3,3,3,3)          73:50
12 J.GOMÓLSKI        5+1  (1,1,2*,-,1)         71:50
13 P.PODRZYCKI       7+1  (u,1*,d,3,3)         70:50
14 K.WÓJCIK          2    (2,-,-,0)            72:20
15 K.GŁOWACKI        6+1  (2,2,2*,d)
16 W.PANKOWSKI       0    (u,u)

Sędzia: WŁODZIMIERZ KOWALSKI                tabela biegów
ZMIANY:
1-XIII 7-XI 8-XII,XV 15-V,VII,XI,XIV 16-VI,X

 Powrót