7 RUNDA DM2L 1984: 1-7-1984

1 J.BRUCHEISER       8+1  (3,3,d,2*,w)         74:80
2 D.BRUCHEISER       3+2  (0,2*,-,1*)          74:40
3 F.JAZIEWICZ        9+2  (d,2*,2*,3,2)        76:40
4 K.ŚWIDZIŃSKI       9    (3-,3,3)             75:80
5 L.SZEWCZYK         5+2  (2,1*,1,-,1*)        75:40
6 M.ĆWIKŁA           5    (3,2,-,u)            76:40
7 R.TAJCHERT         14   (3,3,3,2,3)          76:20
8 W.SOBCZAK          2    (0,2)                76:00
                                               76:80
9 K.KAŁUŻA           10+1 (1*,3,1,w,2,3)       75:80
10 K.KUŁTUCKI        2    (2,0,0)              75:40
11 A.TANAŚ           13   (2,1,2,3,3,2)        74:80
12 W.KORCZYŃSKI      1    (1,u,-,-,0)          75:40
13 W.KOŃCZYŁO        3    (u,d,2,1)            77:00
14 H.ZIEJA           1    (w,1)                75:60
15 Ark.TANAŚ         3    (1,0,1,1)
16 Bog.JĄDER         0    (0,w)

Sędzia: JÓZEF MUSIAŁ                        tabela biegów
ZMIANY:
7-V,VII,IX,XII,XIV 8-XIII,XV 9-X 11-XIII(13)
15-VII,IX,XI,XIII(10) 16-XII,XIV

 Powrót