6 RUNDA DM2L 1984: 24-6-1984

1 R.KOWALSKI         1    (0,1,0,u)            75:50
2 K.ENDRICH          1    (1,0,-,0)            75:60
3 M.MAKOWSKI         9    (2,0,2,2,3,d)        77:00
4 W.GRABARZ          5    (1,2,1,-,1)          75:60
5 L.KĘDZIORA         10   (2,2,1,3,2)          75:80
6 J.BAŁTRUKOWICZ     1    (d,d,-,1)            74:50
7 Cz.MIASTKOWSKI     2    (2,0,0)              75:50
8 J.BUDZEŃ           1    (1,0)                76:00
                                               74:20
9 J.BRUCHEISER       12   (3,3,3,d,3)          75:40
10 F.GAŁA            3+1  (2*,1,d)             76:40
11 F.JAZIEWICZ       13+1 (3,3,2*,2,3)         73:70
12 D.BRUCHEISER      6+1  (d,2*,3-,1)          75:60
13 R.MAŁECKI         6+1  (1,-,1,3,1*)         73:80
14 L.SZEWCZYK        10+1 (3,3,3,1*)           73:50
15 M.ĆWIKŁA          6+1  (1,3,2*)
16 A.SZCZEPANIAK     4+1  (2*,2)

Sędzia: EDWARD KOZIOŁ                       tabela biegów
ZMIANY:
3-XV 7-VII,IX,XIII 8-X,XIV 15-V,XI,XIV 16-X,XIII

 Powrót