2 RUNDA DMP 1984: 8-4-1984

1 J.WO¬NICKI         6    (3,1,2,w,w)          65:80
2 P.MAĆKIEWICZ       0    (0,0,0)              64:60
3 E.MIASTKOWSKI      8    (0,2,2,1,3)          64:80
4 T.WI¦NIEWSKI       2+1  (1,1*,0)             65:20
5 W.ŻABIAŁOWICZ      17   (3,3,3,3,3,2)        65:20
6 S.TIETZ            0    (0,-,d,0)            65:40
7 S.MIEDZIŃSKI       4+1  (2,2*,0)             65:40
8 G.¦NIEGOWSKI       2    (1,1)                65:40
                                               65:00
9 L RABA             12+1 (1*,2,3,3,3)         65:60
10 Rol.WIECZOREK     3    (2,0,1)              65:20
11 F.STACH           9    (3,3,1,0,2)          65:60
12 W.ZAŁUSKI         9+3  (2*,2*,2,2*,1)       67:20
13 H.KARWAT          1+1  (1*,0)               67:00
14 K.LIS             9    (2,3,1,2,1)          66:00
15 M.WITELUS         6    (3,3,0)
16 S.POGORZELSKI     2    (1,1)

Sędzia: ROMAN SIWIAK                        tabela biegów
ZMIANY:
5-XIV 7-X,XIII,XV 8-VI,XII 15-VII,X(13),XIII(13) 16-X(10),XIII(10)

 Powrót