9 RUNDA DMP 1978: 13-7-1978

1 R.BU¦KIEWICZ       5    (d,2,1,1,1)          :
2 S.TUREK            6    (2,1,1,2)            :
3 Ber.JˇDER          6    (2,3,u,1)            :
4 J.KOWALSKI         ?    ()                   :
5 K.ADAMCZAK         8    (3,1,1,1,2)          :
? R.JANKOWSKI        7    (2,1,0,2,2)          :
? W.HELIŃSKI         4    (1,2,1,0)            :(M1)
8 M.OKONIEWSKI       14   (3,w,3,2,1,3,2)      :
? -----------        -    ()                   :
                                               :
9 B.PROCH            15   (3,3,3,3,3)          :
10 M.WO¬NIAK         14   (3,3,3,3,2)          :(M2)
11 R.FABISZEWSKI     13   (3,3,3,3,1)          :
12 B.RZEWIŃSKI       7    (1,2,2,2,0)          :
13 B.NOWAK           0    (u)                  :
14 R.DUBIEC          0    (0,0,0,0)            :
15 M.TOWALSKI        8    (1,2,2,1,0,2,0)      :
16 F.JAZIEWICZ       0    (u,0)                :
? -----------        -    ()

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:

 Powrót