8 RUNDA DMP 1973: 21-6-1973

1 S.KASA             5+1  (1,1,1,1*,1)         76:20
2 L.BEWICZ           0    (u,u)                76:60
3 M.ZARANEK          7    (2,0,2,1,2)          77:20
4 M.MICHALISZYN      2    (0,2,0,0)            ??:??
5 A.KOSELSKI         1    (1,u,0,0,0)          ??:??
6 T.PUBANC           0    (0)                  ??:??
7 B.KOSEK            7    (2,3,2,0)            78:00
8 R.WITWICKI         ns                        ??:??
                                               77:90
9 P.WALOSZEK         12   (3,3,3,3)            78:30
10 A.WIECZOREK       7+1  (2*,3,1,1)           ??:??
11 J.MUCHA           12   (3,3,3,3)            ??:??
12 S.PŁASZCZYK       5+1  (1,2*,2)             ??:??
13 W.WALOSZEK        10   (3,3,3,1)
14 K.BURY            8+4  (2*,2*,2*,2*)
15 E.BRABAŃSKI       1+1  (w,1*)
16 E.WYCI¦LIK        0    (0)

Biegi w ramach Mistrzostw Polski Par Klubowych:
XIV (??:??) P.Waloszek, Mucha, Kasa, Zaranek
XV  (??:??) P.Waloszek, Mucha, Kasa, Zaranek

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
1-V 3-IX 5-VII 7-XI,XII 16-XI

 Powrót