10 RUNDA DMP 1964: 16-8-1964

1 M.KAISER           0    (u,ns)               :
2 Cz.KRASKA          4    (2,0,2)              :
3 R.WIECZOREK        2+1  (1*,1,u)             :
4 J.TKOCZ            4    (2,0,1,1,d)          :
5 S.KAISER           7+1  (1*,2,2,1,1)         :
6 B.BERLIŃSKI        4+1  (2,1*,1,0)           :
7 Z.PODLECKI         8    (3,3,2,u)            :
                                               :
9 E.MIGOŚ            8+1  (w,3,3,2*)           :
10 J.FLIZIKOWSKI     6+2  (3,1*,2*,u)          :
11 B.ROGAL           11+1 (3,3,3,2*)           :
12 W.JURASZ          1    (0,0,0,1)            :
13 A.POGORZELSKI     12   (3,3,3,3)            :
14 J.BARTOSZKIEWICZ  1    (0,1)
15 J.PADEWSKI        9+1  (2,2,2*,3)

Sędzia:                                     tabela biegów
ZMIANY:
4-XI 5-XII 7-XI,XIII 15-X,XIII

 Powrót